ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
611


           วัสดีค่ะ ในหลักสูตรสายอาชีพจะแยกเป็นประเภทต่างๆ หลากหลายสายการเรียนตามสายงาน ซึ่งในแต่ละหลักสูตรก็จะแบ่งเป็นสาขาย่อยๆ อีก น้องๆ ที่เรียนต่อในหลักสูตรสายอาชีพก็จะเลือกในสาขาที่ตนเองถนัดและสนใจ เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

           ในปีการศึกษา 2559 ทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาชีวศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รวบรวม
จำนวนนักเรียนอาชีวศึกษาแยกออกเป็นแต่ละหลักสูตร เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่า หลักสูตรไหนของสายอาชีพที่ฮิตที่สุดในปีนี้
 
น่าเรียนจริงๆ! หลักสูตรของสายอาชีพ ที่ฮิตที่สุดในปี 59!!

หลักสูตรของสายอาชีพ ที่ฮิตที่สุดในปี 59
 
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม คิดเป็น 60.6 %                    
2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คิดเป็น 21.4 %
3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คิดเป็น 8.35 %
4.ประเภทวิชาศิลปกรรม คิดเป็น 3.72 %
5. ประเภทวิชาคหกรรม คิดเป็น 2.79 %
6. ประเภทวิชาเกษตรกรรม คิดเป็น 1.91 %
7. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็น 0.73 %
8. ประเภทวิชาประมง คิดเป็น 0.4 %
9. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คิดเป็น 0.06 %

จำนวนนักเรียนของแต่ละประเภทวิชา
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา : เครื่องกล, เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง,โลหะการฯ, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, การก่อสร้าง, การพิมพ์, แว่นตาและเลนส์, การต่อเรือ, ผลิตภัณฑ์ยาง
จำนวนนักเรียน : 68,938 คน

2. ประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา : พณิชยการฯ, ธุรกิจบริการ, บัญชี, เลขนุการฯ เป็นต้น
จำนวนนักเรียน : 24,339 คน

3. ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา : ศิลปกรรม, วิจิตรศิลป์, อุตสาหกรรมเครื่องหนัง, เครื่องเคลือบดินเผา, เทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ, คอมพิวเตอร์กราฟิก, ช่างทันตกรรม เป็นต้น
จำนวนนักเรียน : 4,231 คน

4. ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา : ผ้าและเครื่องแต่งกาย, อาหารและโภชนาการ, คหกรรมศาสตร์, เสริมสวย
จำนวนนักเรียน : 3,177 คน

5. ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชา : เกษตรศาสต, พืชศาสตร์, สัตวศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, ช่างเกษตร, การประมง
จำนวนนักเรียน : 2,178 คน

6. ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชา : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, แปรรูปสัตว์น้ำ, ประมงทะเล
จำนวนนักเรียน : 465 คน

7. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาวิชา : การโรงแรมและการท่องเที่ยว
จำนวนนักเรียน : 9,499 คน

8. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสิ่งทอ, เคมีสิ่งทอ, อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
จำนวนนักเรียน : 71 คน

9. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีระบบเสียง
จำนวนนักเรียน : 831 คน


           ยังครองแชมป์อยู่สำหรับหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือสายช่าง นั่นเอง มียอดผู้เรียนสูงสุดเช่นเดิม แต่ถึงจะมีจำนวนนักเรียนเยอะแบบนี้ แต่ก็ยังเป็นที่ขาดแคลนในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ มีการวิเคราะห์ออกมาว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า จะมีความต้องการบุคลากรทางด้านอาชีวะศึกษาอีกกว่าห้าแสนอัตรา ใครที่หาตัวเองเจอแล้ว และสิ่งที่อยากเป็นสามารถเรียนต่อทางสายอาชีพได้ ก็ลุยไปเลยค่ะ การันตีจบมามีงานรองรับแน่นอนขอบคุณข้อมูลจาก :

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Education > สายอาชีพ
ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
611

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

ยิ้มค่อยๆ แค่เธอยิ้มค่อยๆ, ยิ้มคือหน้าไหน? ช่วยยิ้มให้ดูหน่อย :) (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .