ความคิดเห็น

28

จำนวนแชร์
6,612
GLOBAL JOINT EDUCATION (GJ- Thailand)
International Student  Exchange Program
รุ่นที่ 3 ประจำปี 2017/2018

     โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ Global Joint Education Thailand มีความประสงค์จะจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อรับทุนสมทบของ โครงการในการไปศึกษาที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และ เขียน รวมถึงการได้มีโอกาสได้ศึกษา เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและพัฒนาตนเองเพื่อสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมและ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

 โครงการแลกเปลี่ยน GJ-Thailand รุ่นที่ 3 (2017/2018)

คุณสมบัติ
1. อายุระหว่าง 15 – 18 ปี  6 เดือน ในวันเดินทาง
2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 2-5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ
    - ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.   -  15 ก.ย. พ.ศ. 2559
    - ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าสมัคร 200 บาท

วิธีการชำระค่าสมัคร
ผู้สมัครสามารถปริ้นใบสมัครแล้วอีเมลล์มาที่ gjthailand1@gmail.com, bongkod8588@gmail.com พร้อมโอนค่าสมัคร 200 บาท มาที่หมายเลขบัญชี นางรดาชา ไชยมาศ ธนาคารออมสิน บัญชีเผื่อเรียก หมายเลข 020099911099 หลังจากนั้นสแกนใบนำฝาก (Pay-in slip) พร้อมชื่อนักเรียนแล้วอีเมลล์มาที่ gjthailand1@gmail.com, bongkod8588@gmail.com

การสอบข้อเขียน
วันที่ 17 ก.ย. 2559 ณ ตึกมหามงกุฎ  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท กทม
     เวลาสอบ 13.00 - 15.00 น. ข้อเขียน
*สนามสอบต่างจังหวัดกรุณาโทรติดต่อรายละเอียดได้ที่หมายเลข 094-301-8588*


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
*ผู้สอบผ่านสามารถขอสินเชื่อเพื่อการศึกษาได้ทุกโปรแกรม*

USA Program General Program

     ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน
     USD 9,600 (รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว)
     **ราคานี้ไม่รวมค่าทําวีซ่า, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อายุตั๋ว 1 ปี  และค่าใช้จ่ายส่วนตัว*

     ทุนสนับสนุน จากโครงการแลกเปลี่ยน Global Joint Thailand โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน โดยมอบแก่นักเรียนที่จะไปสหรัฐอเมริกาเท่านั้น
ลำดับที่ 1          ได้ทุนสมทบจากองค์กร 100,000 บาท
ลำดับที่ 2-3       ได้ทุนสมทบจากองค์กร 80,000 บาท
ลำดับที่ 4-10     ได้ทุนสมทบจากองค์กร 40,000 บาท
ลำดับที่ 11-20    ได้ทุนสมทบจากองค์กร 25,000 บาท
ลำดับที่ >20       ได้รับทุน 20,000บาท


Special program for USA program
โครงการ 10 – 11 เดือน เริ่มเดือน สิงหาคม 2559
   หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ภาษีสนามบิน, ค่าทำวีซ่า
โครงการ 10 – 11 เดือน เริ่มเดือน สิงหาคม 2559
   กรณีที่ 1 เลือกภูมิภาคอย่างเดียว ไม่เลือกรัฐ USD 11,000
   กรณีที่ 2 เลือกรัฐอย่างเดียว USD 11,200
   กรณีที่ 3 เลือกเมืองใหญ่ รัฐไหนก็ได้ USD 11,900
   กรณีที่ 4 เลือก รัฐ California and Florida USD 12,000
   กรณีที่ 5 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ (not California and Florida) USD 12,500
   กรณีที่ 6 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ California and Florida USD 13,300


Non-USA program
   หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่ รวมค่าตั๋วเครื่องบิน, ภาษีสนามบิน, ค่าทำวีซ่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าแปลเอกสาร ,ค่าประกันสุขภาพ
 
Country Price in USD($) Requirement
Argentina 6,500
Australia 16,000 (3 terms)
Austria 8,500 One year of German
Belgium 8,000 One year of French
Brazil 7,400
Canada 16,000
Finland 8,500
France 8,100 One year of French
Germany 8,200 One year of German
Italy 8,200
New Zealand 16,000 (3 terms)
Netherlands 8,500
Norway 8,900
Spain 9,500
South Africa 11,000
Sweden 8,900
USA 9,600
-UK program- Four months $6,000 No IELTS
Six months $8,000 No IELTS
One academic year $18,000 IELTS of 5.0
*****นอกจากนี้เรายังมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น สามเดือน ห้าเดือน หกเดือน ในประเทศต่างๆ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม*****
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
GLOBAL JOINT EDUCATION THAILAND  
232/14-15 ถนนแจ้งวัฒนะ อ ปากเกร็ด จ นนทบุรี 11120
Line Id :chai0019, Line Id: Ple GJ Tel. 094-301-8588    
gjthailand1@gmail.com, bongkod8588@gmail.com
www.gjthailand.org, www.facebook.com/gjthailand
โครงการแลกเปลี่ยน GJ-Thailand รุ่นที่ 3 (2017/2018)

โครงการแลกเปลี่ยน GJ-Thailand รุ่นที่ 3 (2017/2018)

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน Studyabroad > แลกเปลี่ยน ทุนการศึกษา
ความคิดเห็น

28

จำนวนแชร์
6,612

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

28 ความคิดเห็น

 1. #1 Gj_
  7 ส.ค. 2559, 21:45 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  เชียงใหม่มีศูนย์สอบไหมคะ?
  #1
 2. #2 gjthailand
  8 ส.ค. 2559, 23:19 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  รักเลย สมัครมาครับเราดำเนินการติดต่อศูนย์สอบให้ครับ
  #2
 3. #3 gjthailand
  8 ส.ค. 2559, 23:20 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  สมัครมาครับเราดำเนินการติดต่อศูนย์สอบให้ครับรักเลย
  #3
 4. 10 ส.ค. 2559, 17:59 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  เข้าไปในเว็บไม่เห็นมีใบสมัครเลยค่ะ

  #4
 5. #5 gjthailand
  10 ส.ค. 2559, 21:47 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  มีด้านหน้าตรงซ้ายบน load application formรักเลย
  #5
 6. #6 Gj_
  10 ส.ค. 2559, 22:48 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ข้อสอบเป็นประมาณไหนคะอ่านหนังสือ
  #6
 7. #7 gjthailand
  11 ส.ค. 2559, 13:30 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  This time is ELTis krub แน่นอน
  #7
 8. #8 gjthailand
  12 ส.ค. 2559, 05:21 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ศูนย์สอบส่วนกลาง:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศูนย์สอบภาคอีสาน:โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
  ศูนย์สอบภาคเหนือ:โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
  ศูนย์สอบภาคตะวันออก: โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง
  #8
  • #8-1 Gj_
   12 ส.ค. 2559, 09:41 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   เย้สู้สู้สู้สู้
   #8-1
 9. #9 ฐิตาสิริ
  เมื่อ 28 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ใบสมัครไม่มีนะคะ ตรงซ้ายบน
  #9
 10. #10 gjthailand
  เมื่อ 28 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ลองดูอีกทีครับหรือเข้าไปที่ application forms ถ้ายังไม่ได้เดียวทิ้งอีเมลล์ไว้ครับเยี่ยม
  #10
 11. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 12. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 13. เมื่อ 21 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ตรงประเทศเยอรมันหรือออสเตรียที่บอกว่า one year of German คือยังไงหรอคะ
  #13
 14. #14 gjthailand
  เมื่อ 21 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  น้องต้องเคยเรียนภาษาเยอรัมมา1เย้ปีครับ
  #14
  • เมื่อ 21 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
   แล้วอย่างตอนนี้หนูเรียนม.4 ศิลป์เยอรมัน จะไปเลือกไปได้มั้ยอะคะ
   #14-1
 15. #15 gjthailand
  เมื่อ 21 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  ได้จ้าแต่ต้องสัมภาษณ์ช่วงเดือน เมษ นะครับแน่นอน
  #15
 16. #16 gjthailand
  เมื่อ 21 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  จบ มอ 6 แล้วอยากไปแลกเปลี่ยนทำอย่างไร? โครงการแลกเปลี่ยน 10 เดือน หลังจากสอบจบมัธยมศึกษาก็สามารถไปแลกเปลี่ยนได้ เริ่มเรียนเดือน มีค ถึง ธค 2017 กรุณาติดต่อพี่เปิ้ลที่เบอร์โทร 094-301-8588
  #16
 17. #17 gjthailand
  เมื่อ 21 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  โครงการแลกเปลี่ยน 12 เดือน เริ่มเรียนเดือน มค ถึง ธค 2017 กรุณาติดต่อพี่เปิ้ลที่เบอร์โทร 094-301-8588รักเลย
  #17
 18. ความเห็นนี้ถูกลบ :(

  เนื่องจาก
  ถูกลบโดยเจ้าของ

 19. เมื่อ 20 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  แล้วถ้าสมมติสอบข้อเขียนผ่านแต่สัมภาษณ์ไม่ผ่านอะคะ
  #19
 20. #20 gjthailand
  เมื่อ 19 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  only exam krub
  #20
 21. #21 1004Numfa
  เมื่อ 14 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  สอบข้อเขียนเสร็จแล้วมีสอบสัมภาษณ์ต่อเลยหรือเปล่าคะ?
  #21
 22. #22 gjthailand
  เมื่อ 14 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  No ja only the exam แน่นอน
  #22
 23. #23 Gj_
  เมื่อ 12 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  ศูนย์ต่างจังหวัดก็สอบวันที่ 17 กันยา เหมือนกันใช่ไหมคะ
  #23
 24. #24 gjthailand
  เมื่อ 12 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
  โทรหาพี่เปิ้ลเพื่อยืนยันเวลานะครับ 094-301-8588เย้
  #24
 25. เมื่อ 11 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ถ้าจำเกรดเฉลี่ยรวมไม่ได้ก็อดสมัครล่ะสิ ระบบของโรงเรียนก็ไม่เปิด ;_______;เสียใจเสียใจเสียใจ

  #25
 26. #26 gjthailand
  เมื่อ 11 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  สมัครได้ครับถเาเกรดเกิน2.00 ชัวร์ครับเยี่ยม
  #26

แสดงความคิดเห็น

ตัดเลยตัดเลยชั๊บๆๆ ตัดให้ขาดเลยชั๊บๆๆ, ใช้อะไรตัดกระดาษดีนะ? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .