ความคิดเห็น

12

จำนวนแชร์
5,979
     สวัสดีค่ะ น้องๆ ชาว Dek-D.com ทุกคน วันนี้ พี่โปร มีข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยยอนเซ ประเทศเกาหลีใต้มาฝากกันค่ะ เพราะว่าตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ออกรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในเทอมฤดูใบไม้ผลิปี 2017 มาแล้ว! รายละเอียดและกำหนดการจะเป็นอย่างไร มาดูกันค่ะ                                                                                                                                       
มหาวิทยาลัยยอนเซ เกาหลีใต้ รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาปี 2017
                                                                                                                                                                          

연세대학교 Yonsei University

     มหาวิทยาลัยยอนเซถือเป็น 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีนักเรียนเกาหลีเข้ามากที่สุด หรือที่รู้จักกันกับคำว่า "SKY" ที่ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัย Seoul National, มหาวิทยาลัย Korea และ มหาวิทยาลัย Yonsei 
     มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี 1957 จากการรวมกันของมหาวิทยาลัย Yonhi กับ Severance Medical School จนมาเป็นมหาวิทยาลัยยอนเซที่ประกอบไปด้วยคณะชั้นนำมากมาย และ คณาจารย์ และ บุคคลากรที่มีฝีมือ โดยแบ่งเป็น 3 วิทยาเขตได้แก่ Shinchon campus, International campus และ Wonju campus  ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยยังเปิดรับสมัคร นักศึกษาทั้งสัญชาติเกาหลีและนักศึกษาชาวต่างชาติอีกด้วย                                                                                                                        
มหาวิทยาลัยยอนเซ เกาหลีใต้ รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาปี 2017
                                                                                                                                                                                                                                            

ตารางและ ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับการสมัครเข้าเรียนในเทอมฤดูใบไม้ผลิ ปี 2017 นั้น มีกำหนดการดังนี้ค่ะ 
1.  การสมัครออนไลน์:  ตั้งแต่วันที่ 5 กันยาน ถึง 27 ตุลาคม 2016 เวลา 10.00 น. จนถึง 17.00 น.
(สำหรับคณะที่เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬา สามารถสมัครออนไลน์ ในวันที่ 5 กันยายน ถึง 29 กันยายน 2016 ตั้งแต่ 10.00 น. จนถึง 17.00 น.) โดยสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://admission.yonsei.ac.kr/seoul
2. การส่งเอกสาร: ส่งทางไปรษณีย์ (EMS) ส่งเอกสารไปที่ Office of Admissions, Yonsei University, 50 Yonsei-ro, Seodaemun-gu, Seoul 03722, Korea
และจะต้องส่งภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2016 (สำหรับคณะที่เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬาต้องส่งภายในวันที่  29 กันยายน 2016) 
    หรือสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่  5 กันยาน ถึง 28 ตุลาคม เวลา 10.00 ถึง 16.30 น.  (สำหรับคณะที่เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬานั้น ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึง วันที่ 30 กันยายน เวลา 10.00 ถึง 16.30 น.) ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ณ Office of Admissions, Seoul Campus (Centennial Hall 3rd floor)                                                                                                                                        
    เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร*
2. ใบบันทึกเกี่ยวกับการเข้าเรียน ตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยม*
3. ใบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนที่เคยเข้าเรียน*
4. หนังสือแนะนำตัว*
5. จดหมายแนะนำจากอาจารย์*
6. ใบรับรองการจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
7. ใบรับรองผลการเรียน
8. ผลคะแนนสอบภาษาเกาหลี (*** สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้าเรียนคณะแพทยศาสตร์และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ต้องส่งผลคะแนนสอบทางภาษา TOPIK ระดับ 5 ขึ้นไป หรือ ผลคะแนนจาก Yonsei KLI ระดับ 5 ขึ้นไป ภายในวันสุดท้ายของรอบการส่งเอกสาร)
9. สำเนาพาสปอร์ต หรือ บัตรประจำตัวคนต่างชาติที่ออกโดยตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี
10. สูติบัตร หรือ เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัคร และผู้ปกครอง
11. หนังสือยินยอม*
12. หนังสือรับรองเพื่อแสดงว่าข้อมูลการเรียนของเราถูกต้อง (จะต้องให้เจ้าหน้าที่จากทางโรงเรียนตรวจ และเซ็นต์รับรองด้วย)*
13. เอกสารเพิ่มเติม เช่น รางวัล, เกียรติบัตร หรือผลคะแนนสอบภาษาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรับพิจารณาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครจะต้องกรอก *แบบฟอร์ม List of Supplementary Documents และส่งพร้อมกับเอกสารเหล่านี้ด้วย
* สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ทาง http://admission.yonsei.ac.kr/seoul                                                                                                                                     
มหาวิทยาลัยยอนเซ เกาหลีใต้ รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาปี 2017
                                                                                                                                                                                                                                            
3. สอบปฏิบัติ (ดนตรี) 15 ตุลาคม 2016 เวลา 9.00 น. 
4. สอบปฏิบัติ (กีฬา) 29 ตุลาคม 2016 เวลา 9.00 น.
5. การประกาศผล วันที่ 16 ธันวาคม 2016 เวลา 17.00 น. (คณะที่เกี่ยวกับดนตรี ศิลปะ และกีฬา จะประกาศในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2016 เวลา 17.00 น.)
6. การจ่ายค่าเทอม สามารถจ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 ธันวาคม 2016 (รายละเอียดค่าเทอมสามารถติดตามได้ที่ http://www.yonsei.ac.kr/en_sc/admission/tuition.jsp) 
7. สอบวัดระดับภาษาเกาหลี 13 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 14.30 น.
** นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจะต้องเข้าสอบวัดระดับภาษาเกาหลีที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นทุกคน เพื่อทดสอบระดับ 
** และในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบ หรือ ไม่ได้ส่งผลคะแนนสอบ TOPIK หรือ Yonsei KLI จะถูกพิจารณาให้อยู่ระดับที่ต่ำกว่า 4 ทันทีและ จะต้องเรียนภาษาเกาหลีเสริมกับทางมหาวิทยาลัย
** หรือในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ส่งผลคะแนน TOPIK ภายในรอบส่งเอกสาร ทางมหาลัยแนะนำให้สมัครสอบภายในเทอมแรกที่เข้าเรียนและส่งผลคะแนนให้กับทางมหาลัย                                                                                                                                     
มหาวิทยาลัยยอนเซ เกาหลีใต้ รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาปี 2017
                                                                                                                                                                                                                                             

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นชาวต่างชาติ และ ผู้ปกครองของผู้สมัครจะต้องไม่ใช่คนเกาหลีทั้งพ่อและแม่
2. ใบรับรองการจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2017
*** GED, โฮมสคูล, เรียนออนไลน์ หรือ ใบรับรองเทียบเท่ามัธยมอื่นๆ จะไม่ถือเป็นใบรับรองของมัธยมปลาย                                                                                                                                           
มหาวิทยาลัยยอนเซ เกาหลีใต้ รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาปี 2017
                                                                                                                                                                                                                                              

คณะที่เปิดรับสมัคร 

College of Liberal Arts 
College of Business and Economics
College of Business  
College of Sciences
College of Engineering
College of Life Science and Biotechnology
College of Theology
College of Social Sciences
College of Music
College of Human Ecology
College of Sciences in Education  
College of Medicine
College of Dentistry
College of Nursing
Global Leadership Division
                                                                                                                                                                                                                
   
     สามารถสอบถามหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในการสมัคร หรือ สาขาต่างๆที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนได้ที่ http://admission.yonsei.ac.kr/หรือ อีเมลสอบถาม  ysadms@yonsei.ac.kr
                                                                                                                                         
มหาวิทยาลัยยอนเซ เกาหลีใต้ รับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาปี 2017
                                                                                                                                                                                        อ้างอิงและรูปภาพประกอบ

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

ความคิดเห็น

12

จำนวนแชร์
5,979

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

12 ความคิดเห็น

 1. #1 pang
  18 ส.ค. 2559, 08:16 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  คนที่ซิ่วมา สมัครได้มั้ยคะ ว้าว
  #1
  • Staff
   18 ส.ค. 2559, 11:45 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   น่าจะสมัครได้นะคะ ลองเมลสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยดูค่ะเยี่ยม
   #1-1
 2. 22 ส.ค. 2559, 23:14 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  ถ้าเข้าคณะแพทย์แต่ว่าสอบtopikแล้วผลคะแนนออกมาไม่ทัน จะโดนตัดสิทธิ์เลยหรือเปล่าคะ ถ้าส่งเอกสารสมัครไป

  #2
  • Staff
   28 ส.ค. 2559, 01:00 น. · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ทางมหาวิทยาลัยระบุไว้ว่าต้องส่งผลคะแนนสอบภายในรอบการส่งเอกสารค่ะ และสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ application guide ได้เลยค่ะ http://admission.yonsei.ac.kr/seoul/foreign/html/eng/admission.asp
   #2-1
 3. #3 TongBAPBLAQ
  28 ส.ค. 2559, 12:04 น. · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
  รบกวนสอบถามนิดนึงค่ะ อันนี้เฉพาะป.ตรีรึป่าวคะ ป.โทไม่มีเหรอ ㅠㅠㅠ
  #3
  • Staff
   เมื่อ 30 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ของป. โท ดูรายละเอียดที่นี่ได้เลยค่ะ http://graduate.yonsei.ac.kr/en/
   #3-1
 4. #4 Lemon
  28 ส.ค. 2559, 13:17 น. · ผ่านทางแท็บเล็ต
  เป็นทุนหรือเราจ่ายเองคลับ?
  #4
  • Staff
   เมื่อ 30 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   เบื้องต้นทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ระบุรายละเอียดการให้ทุนกับนักศึกษาเข้าใหม่ไว้ในระเบียบการนะคะ ยังไงลองสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนที่ standard@yonsei.ac.kr ดูนะคะ
   #4-1
 5. เมื่อ 30 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

  เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาเกาหลีเหรอคะ? แล้วพวกต้นฉบับเอกสารที่เป็นภาษาไทยมาต้องแปลให้หรือว่าต้องออกใหม่เลยคะ?

  #5
  • Staff
   เมื่อ 30 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   ได้ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีนะคะ ถ้าเอกสารที่ออกโดยราชการสามารถแปลและนำไปให้ทางกงสุลรับรอง ส่วนของทางโรงเรียนเช่น ใบเกรด ขอออกเป็นภาษาอังกฤษกับทางโรงเรียนได้เลย
   #5-1
 6. เมื่อ 22 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป

  ต้องเสียเงินค่าสมัครไหมคะ

  #6
  • Staff
   เมื่อ 19 วันที่แล้ว · ผ่านทางเดสก์ทอป
   มีค่าสมัครด้วยค่ะ ถ้าคณะทั่วไปจะอยู่ที่ 150,000 วอน ส่วนคณะที่เกี่ยวกับดนตรีและกีฬา อยู่ที่ 225,000 วอนค่ะ สามารถดูค่าสมัครได้ที่ application guide เลยยย http://admission.yonsei.ac.kr/seoul/foreign/html/eng/admission.asp
   #6-1

แสดงความคิดเห็น

ยิ้มค่อยๆ แค่เธอยิ้มค่อยๆ, ยิ้มคือหน้าไหน? ช่วยยิ้มให้ดูหน่อย :) (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .