ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
745
     สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com สมัยนี้ความนิยมการเรียน MBA ยังคงมาแรง แต่น้องๆ ที่มีประสบการณ์การทำงานยังไม่ครบตามเงื่อนไขการเรียน MBA หรือใครที่มองหาคณะอื่นๆ ด้านบริหารมาฟังทางนี้ได้เลย พี่จะมาเสนอ 3 สาขายอดนิยมค่ะ

 
Marketing 

     คณะนี้สอนลงลึกด้านการตลาดที่แท้จริง เพราะการตลาดถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะของการขายสินค้าและบริการ ทุกผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องใช้ รายวิชาก็จะมีการเรียนเกี่ยวกับการวิจัยวิเคราะห์ตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การสื่อสารส่งเสริมการขาย การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า การจัดการช่องทางการจำน่ายสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และอื่นๆ  รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก อย่างเช่นคู่แข่ง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เพื่อคิดกลยุทธ์ทางการตลาดมาให้มัดใจผู้บริโภคได้ 

3 สาขาปริญญาโทสำหรับคนชอบบริหารแต่ไม่อยากเรียน MBA

     ซึ่งการเรียนคณะนี้ในต่างประเทศ อาจารย์จะอธิบายหลักการต่างๆ ให้นักศึกษาเข้าใจ ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจปัจจุบัน เพื่อฝึกวิเคราะห์ทำความเข้าใจกับรายละเอียดของตลาดในแต่ละรูปแบบ น้องๆที่เรียนคณะนี้จะมีความเข้าใจผู้บริโภคและตลาดอย่างลึกซึ้ง แบบว่าทะลวงเข้าถึงหัวใจคนซื้อคนขายสินค้าเลย สมัยนี้คณะนี้จะถูกแตกแยกสาขาลึกลงไปอีก เช่น Digital Marketing, Advertising and Marketing, Media and Communication นอกจากการทำงานตรงสายแล้วน้องๆ ยังสามารถนำความรู้ไปทำงานเกี่ยวกับ การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย  และอื่นๆ ได้อีกหลากหลายเลยค่า

     มหาวิทยาลัยยอดนิยมสาขา Marketing ในอังกฤษ เช่น  University of Bath,   
Lancaster University, University of Leeds, Royal Holloway, (University of London)


Management

      หรือสาขาการจัดการ เป็นการเรียนการจัดการองค์กร ประสานงาน ควบคุมดูแลฝ่ายต่างๆ ในบริษัท เช่น การผลิต การเงิน การตลาด ฝ่ายบุคคล และอื่นๆ คณะนี้จึงเรียนเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย การติดตาม และการประเมินผล ได้เรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีการเรียนรู้วิธีการบริหารคนด้วย คณะนี้จึงเป็นเหมือนการเรียนภาพรวมขององค์กร เพื่อที่จะไปเป็นผู้บริหารในอนาคต ฟังดูหรูเชียว แต่ไม่ใช่ว่าจะเรียนจบง่ายๆ แล้วไปเป็นผู้จัดการชิลล์ๆ นะคะ เพราะระหว่างเรียน น้องๆ ก็ต้องศึกษาทฤษฎีที่มีมาแต่โบราณ ว่าทำยังไงให้องค์กรดำเนินไปอย่างเป็นระบบระเบียบ หลักการต่างๆ จะทำให้น้องๆ เข้าใจถึงรูปแบบการวางแผนและควบคุมทรัพยากรในบริษัท เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นเราจึงต้องค้นคว้าวิจัยการทำงานในภาพกว้าง เรียกว่าเข้าใจในทุกๆ แผนกแต่ไม่ลงลึกในแต่ละฝ่าย เพราะจะดูภาพรวมเป็นหลัก

3 สาขาปริญญาโทสำหรับคนชอบบริหารแต่ไม่อยากเรียน MBA

     ดังนั้น น้องๆ ที่เรียนสาขานี้จะเป็นเหมือนคนขับเคลื่อนธุรกิจ ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการ และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทุกอย่างในบริษัท ซึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมภาคธุรกิจแล้ว น้องๆ จะสามารถเลือกทำงานได้หลากหลายแผนกมากๆ คนที่เก็บประสบการณ์ไปถึงระยะหนึ่งก็สามารถขึ้นไปเป็นตำแหน่งใหญ่โตเพื่อบริการองค์กรในอนาคตได้  นอกจากนั้นแล้วน้องๆ ก็สามารถพัฒนามุมมองการจัดการนี้เพื่อไปเป็นผู้ประกอบการได้อีกด้วย

      มหาวิทยาลัยยอดนิยมสาขา Management ในอังกฤษ เช่น University of St Andrews, University of Bath, London School of Economics and Political Science, University of Warwick  


International Business 

      หรือสาขาบริหารธุรกิจข้ามชาติ ตรงตามชื่อเลย คณะนี้เรียนรู้ทักษะการทำงานในธุรกิจข้ามชาติ สอนการตัดสินใจในการลงทุน การประเมินโอกาส การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สิ่งแวดล้อม มีการศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยรอบตัวระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา และกลยุทธ์วิธีการดำเนินธุรกิจในแต่ละพื้นที่  โดยมีการศึกษาถึงอุตสาหกรรมต่างๆ การเชื่อมโยงของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ได้เรียนรู้ว่าการทำธุรกิจในแต่ละประเทศเป็นอย่างไร และยังมีสอนเกี่ยวกับกลุ่มการค้าทางธุรกิจ เช่น Europe Union และอื่นๆ

3 สาขาปริญญาโทสำหรับคนชอบบริหารแต่ไม่อยากเรียน MBA

      สาขานี้เหมาะมากๆ กับน้องๆ ที่สนใจอยากทำงานในบริษัทข้ามชาติอยู่แล้ว เพราะจะทำให้เข้าใจการดำเนินงานได้อย่างละเอียดลึกซึ้งเลย การเรียนสาขานี้นักศึกษาจะได้อารมณ์ความรู้สึกการสำรวจโลก น้องๆ จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม พฤติกรรม กฎระเบียบต่างๆ เยอะแยะ เหมือนเป็นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไปในตัว นอกจากจะรู้แล้ว ยังต้องเข้าใจการทำงานในสภาพที่แตกต่างกันให้ได้ด้วย ถึงเวลาทำงานในองค์กรเหล่านี้จริงๆ น้องอาจจะได้บินไปต่างประเทศทุกอาทิตย์ก็เป็นได้ เมื่อเรียนจบแล้วสามารถทำงานได้หลากหลายแผนกเช่นกัน เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมายเลย หรือธุรกิจที่บ้านน้องคนไหนที่มองเห็นช่องทางการขยายไปต่างประเทศ นี่ก็เหมาะเลย เพราะจะได้เข้าใจตั้งแต่การเริ่มต้นเลย อย่างเช่น AEC (Asean Economic Community) ก็เป็นสิ่งน่าสนใจในบ้านเราไม่น้อย ที่จะเป็นโอกาสที่ดีในการการขยายตัวทางธุรกิจ

     มหาวิทยาลัยยอดนิยมสาขา International Business เช่น University of St Andrews, University of Warwick, Durham University, King's College London, Loughborough University


**เงื่อนไขการสมัครเข้าเรียนปริญญาโทในมหาวิทยาลัยในอังกฤษทั้ง 3 สาขาดังกล่าว ส่วนมากจะมีเงื่อนไขกำหนดว่า**
1.  มีเกรดเฉลี่ยบน Transcript ในระดับที่น่าพึงพอใจ
2.  ผลคะแนนสอบ IELTS (International English Language Test Scores) ในระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการ ส่วนใหญ่จะประมาณ 6-7 แต่ถ้าใครไม่ถึงก็สามารถเรียน Pre-sessional course ได้
3.  เกียรตินิยมอันดับ 2 หรือ 1 ในบางมหาวิทยาลัย
4.  บางมหาวิทยาลัยกำหนดว่าต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

3 สาขาปริญญาโทสำหรับคนชอบบริหารแต่ไม่อยากเรียน MBA

  
    อย่างไรก็ตาม การเรียนด้านบริหารจะมีการสอนทั้งทฤษฎีและมีการยกตัวอย่าง (Case Study) ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และแต่ละวิชาจะมีส่วนผสมของความเป็นบริหารธุรกิจในตัว แต่ในปัจจุบันสมัยนี้มีความก้าวหน้าทางการศึกษามากขึ้น มีวิชาให้เลือกเรียนเต็มไปหมด นักศึกษาสามารถเลือกเรียนลงลึกถึงรายละเอียดเนื้อหาต่างๆ เพราะบางมหาวิทยาลัยถึงกับเปิดสาขาใหม่ๆ ขึ้นมาตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เช่น Entrepreneurship และมีการเปิดสาขาใหม่ที่เกิดจากการรวมสาขาวิชาต่างๆ ที่นิยมมาสอนแบบรวบรัดอยู่ในคณะเดียว แบบเรียนปริญญาหนึ่งใบได้ความรู้ครบครันก็มี เช่น Marketing and Management, International Marketing, Global Management และอื่นๆ สุดท้ายนี้พี่อยากบอกว่า โลกเราหมุนไปเรื่อยๆ มีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด น้องๆ ที่กำลังเลือกสาขาเรียนก็ควรศึกษาหาข้อมูลวิชาสาขาที่สนใจและเป็นประโยชน์กับน้องจริงๆ ไม่ควรเรียนตามกระแสนิยมหรือตามกระแสคนรอบข้างนะคะ

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่สุด

ความคิดเห็น

0

จำนวนแชร์
745

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

0 ความคิดเห็น

ลำดับความเห็น
  1. มาเป็นเม้นต์แรกกันเถอะ~

    อยากคอมเมนต์เป็นคนแรกไหมครับ?
    ข้างล่างนี้เลย! ;)

ลำดับความเห็น

แสดงความคิดเห็น

บอมบอมอยากถ่ายรูปจัง, ใช้อะไรถ่ายดีนะ (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .