คำที่เกี่ยวข้อง: กลุ้มคะ , กลุ้มใจ
หรือคุณหมายถึง: กล้า

กลุ้ม

คำที่เกี่ยวข้อง

หรือคุณหมายถึง