ไอเดียใหม่ในการค้นหาบทความบน Dek-D.com
: เลือกหาตาม Tag ที่คุณสนใจได้แล้วที่นี่!
 
 
 
 
 
 
 ทุน เรียนต่อ สอบGAT PAT
 
  ข่าวรับตรง  
  [60]  
 
 
ห่วงใย , รถถัง , นัก , เชน , นักวิเคราะห์และจัดวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ , บารามอส , เป็ด , ใส่ , เกมแฟลช , กาแฟ , ความรู้ทั่วไป , แห้ง , เล่นเกมส์ , โดเรมอน , kiss , วัคซีน , code , ชูวิทย์ , ลิงค์ , a-net , มาก , ห้างสรรพสินค้า , ขยัน , เที่ยว , ช็อก
 
 
 
1, 2    
 
 
PSU57 >.<; มาแล้ว !!
     Tag > ม.สงขลานครินทร์ , รับตรงทั่วประเทศ , ข่าวรับตรง
     >
กำหนดการรับตรง14จว.ภาคใต้ ม.อ.ปี57
อยากรู้ข่าวรับตรงสถาบันต่างๆ
     Tag > ข่าวรับตรง , สถาบันต่างๆ , อยากรู้
     1.มีสาระ > สถานการณ์ปัจจุบัน
โควตาเรียนดีด้านวิทยาศาสตร์ฯ ม.พระนครเหนือฯ (มจพ.)
     Tag > โควตา 57 , รับตรง 57 , ข่าวรับตรง , โควตาเรียนดี , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , เทคโน , พระนครเหนือ , ความสามารถพิเศษ , เทคโนโลยี
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
โควตาสำหรับผู้ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
รวมรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ 57 (ม.ศิลปากร + ม.อุบลฯ)
     Tag > ข่าวรับตรง , รับตรง 57 , อัพเดทรับตรง , คณะเภสัชศาสตร์ , เภสัชกร , สอบเข้า , สอบข้อเขียน , GAT PAT 1/57 , ศิลปากร , อุบล , ม.อุบลราชธานี
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรง 2 สถาบัน เปิดรับทั่วประเทศ ทั้งสอบข้อเขียนและใช้คะแนน GAT PAT
มาแล้ว!! รับตรง คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น 57 (120 ที่นั่ง)
     Tag > รับตรง 57 , ข่าวรับตรง , 57 , ม.ขอนแก่น , นิติศาสตร์ , O-NET , โอเน็ต , 2 กลุ่ม , โอเน็ท
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรง คณะนิติศาสตร์ แบ่งรับเป็น 2 กลุ่มแบบใช้คะแนน O-NET และ ไม่ใช่คะแนน O-NET
มาแล้ว!! ปฏิทินโครงการรับตรงปกติ จุฬาฯ 57
     Tag > รับตรง , โครงการรับตรงปกติ , จุฬาฯ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ข่าวรับตรง , รับตรง 57 , กำหนดการ , ปฏิทิน , ข่าว , อัพเดท , ระเบียบการ , รับตรง จุฬาฯ 57 , , รับตรงปกติ
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงปกติ จุฬาฯ เผยกำหนดการรับตรงมาแล้ว เริ่มสมัครเมื่อไหร่ อย่างไร ติดตามได้เลย
มาแล้ว!! โควตารับตรง ม.เกษตรฯ กำแพงแสน
     Tag > โควตารับตรง , ม.เกษตรศาสตร์ , เกษตร , กำแพงแสน , นครปฐม , 7 วิชาสามัญ , วิทยาศาสตร์ , วิศวกรรมศาสตร์ , ศึกษาศาสตร์ , ศิลปศาสตร์ , ประมง , รับตรง 57 , ข่าวรับตรง
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงหลายคณะหลายสาขา ม.เกษตรฯ กำแพงแสน ใช้ผลสอบ 7 วิชาสามัญ
มาแล้ว!! รับตรง 57 ว.พยาบาลทหารอากาศ
     Tag > รับตรง , รับตรง 57 , ข่าวรับตรง , พยาบาลทหารอากาศ , พยาบาลศาสตร์ , พยาบาลศาสตรบัณฑิต , ทุกกองทัพอากาศ , ทุน , ทุนส่วนตัว
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับทั้งทุนกองทัพอากาศและทุนส่วนตัว ดูรายละเอียดได้เลย
อัพเดท!! รับตรง ม.แม่โจ้-เชียงใหม่ (32 สาขารวม 828 ที่นั่ง)
     Tag > รับตรง 57 , ม.แม่โจ้ เชียงใหม่ , ข่าวรับตรง , คณะวิศวกรรมศาสตร์ , คฯะวิทยาศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ , บริหาร
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรง 32 สาขา ม.แม่โจ้ (เชียงใหม่) มีการเขียนเรียงความ และ ต้องส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
รับตรง!! คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น (จัดเต็ม 3 โครงการ)
     Tag > คณะเทคนิคการแพทย์ , ม.ขอนแก่น , ขอนแก่น , KKU , รับตรง , ข่าวรับตรง , รับตรง 57 , อัพเดทรับตรง , เทคนิคการแพทย์ , กายภาพบำบัด , ทั่วประเทศ , ทุน อบต. , ชายแดนใต้
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงทั้ง สาขาเทคนิคการแพทย์ และ กายภาพบำบัด เลือกสมัครได้ตามคุณสมบัติของตัวเอง
มาแล้ว!! โครงการรับตรง ส.พระบรมราชชนก (ใช้ผลสอบ O-NET)
     Tag > โครงการ , รับตรง , ส.พระบรมราชชนก , ผลสอบ , O-NET , โอเน็ต , ข่าวรับตรง , อัพเดท , พยาบาลศาสตร์
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงสถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับ 9 หลักสูตร ทั้ง ป.ตรี และ อนุปริญญา
มาแล้ว! โควตาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง (3 สาขา)
     Tag > รับตรง , ข่าวรับตรง , รับตรง 57 , ม.แม่ฟ้าหลวง , MFU , สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีมัลติมีเดีย , วิศวกรรมการสื่อสาร , วิทยาการคอมพิวเตอร์
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับ 3 สาขา คุณสมบัติและเวลาการรับสมัครต่างกัน
มาแล้ว!! รับตรงโครงการเรียนดีฯ (+) มจธ. (ไม่ใช้ GAT PAT)
     Tag > ครงการคัดเลือกเรียนดี (+) , โควตาเรียนดี , มจธ. , KMUTT , บางมด , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี , วิศวกรรมศาสตร์ , รับตรง 57 , ข่าวรับตรง , รวมรับตรง
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรง โครงการคัดเลือกเรียนดี (+) ม.บางมด ใช้ 7 วิชาสามัญ ไม่ใช้ GAT PAT เปิดรับหลายคณะ
รับตรง!! ม.นราธิวาสฯ หลายคณะ ( วิศวฯ, วิทยาฯ, การจัดการ)
     Tag > รับตรง , ม.นราธิวาสราชนครินทร์ , ข่าวรับตรง , รับตรง 57 , วิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการจัดการ , เกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรง ม.นราธิวาส เปิดรับโดยจัดสอบข้อเขียนเอง ไม่กำหนดเกรด ไม่ใช้ GAT PAT
มาแล้ว!! รับตรง นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ (โควตาเรียนดี มีคุณธรรมฯ)
     Tag > รับตรง , รับตรง 57 , ข่าวรับตรง , คณะนิติศาสตร์ , ม.อุบล , อุบลราชธานี , นิติ , ไม่ใช้ GAT PAT , สอบข้อเขียน
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงคณะนิติศาสตร์ ไม่ใช้ GAT PAT สอบข้อเขียนเอง สำหรับผู้เรียนดีและมีคุณธรรม
มาแล้ว!! รับตรงสอบข้อเขียน ม.เทคโนฯพระนครเหนือ (รับ 2,233 ที่นั่ง)
     Tag > พระนครเหนือ , มจพ. , รับตรง , สอบข้อเขียน , GAT PAT , ข่าวรับตรง , แอดมิชชั่น , ปวช.
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรง มจพ. ทุกวิทยาเขต ไม่ใช้ GAT PAT จัดสอบเองทุกวิชา รับทั้ง ปวช. และ ม.6
มาแล้ว!! โครงการรับตรงปกติ มรภ.จันทรเกษม (รวม 4,940 ที่นั่ง)
     Tag > มรภ.จันทรเกษม , จันทรเกษม , ม.ราชภัฏจันทรเกษม , ม.ราชภัฏ , รับตรง , ไม่ใช้ GAT PAT , สอบข้อเขียน , ข่าวรับตรง , รับตรง 57
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงปกติ มรภ.จันทรเกษม ไม่ใช้เกรด ไม่ใช้ GAT PAT ใช้อะไรบ้างเข้ามาดูได้เลย
มาแล้ว!! โควตาพิเศษ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ม.เกษตรฯ
     Tag > โควตาพิเศษ , 6 จว. , ชายฝั่งอันดามัน , รับตรง ม.เกษตรฯ , ม.เกษตรศาสตร์ , KU , ข่าวรับตรง
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงโควตาพิเศษ สำหรับน้องๆ ที่อยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน รีบเช็คเลย
มาแล้ว!! โควตาพิเศษ สำนักอุตสาหกรรมเกษตร ม.แม่ฟ้าหลวง
     Tag > อุตสาหกรรมเกษตร , เทคโนโลยีการอาหาร , เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ , แม่ฟ้าหลวง , มฟล. , รับตรง 57 , ข่าวรับตรง , โควตาพิเศษ
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
โควตาพิเศษของม.แม่ฟ้าหลวง รับ 2 สาขาวิชา กำหนด GPAX 2.50 ขึ้นไป
ข่าวดี!! รับตรงเพิ่มพิเศษ วิศวกรรมฯ ม.ศิลปากร (เครื่องกล,ธุรกิจวิศวกรรม)
     Tag > รับตรง 57 , ม.ศิลปากร , วิศวกรรมศาสตร์ , วิศวกรรมเครื่องกล , ธุรกิจวิศวกรรม , เพิ่มพิเศษ , รอบสอง , ข่าวรับตรง
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ รับตรงรอบ 2 อีก 2 สาขา เปิดรับสมัครพร้อมกัน ถึง 31 ม.ค.57
มศว เปิดรับอีก!! รับตรง 57 (7 โครงการ) รับ 370 ที่นั่ง
     Tag > รับตรง มศว , มศว , SWU , รับตรง 57 , ข่าวรับตรง , 7 โครงการ , สมัคร 4 พ.ย. , ทั่วประเทศ
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ระเบียบการรับตรง มศว เพิ่มเติมอีก 7 โครงการ เปิดรับสมัครพร้อมกัน 4 พ.ย.-5 ธ.ค.นี้
รับตรง! คณะสถาปัตยกรรมฯ ส.ลาดกระบัง 3 โครงการ (สอบตรง,เรียนดี,GAT PAT)
     Tag > คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ลาดกระบัง , สอบตรง , โควตาเรียนดี , GAT PAT , คณะในฝัน , ข่าวรับตรง , แอดมิชชั่น
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดเต็ม 3 โครงการ 3 รูปแบบ สามารถเลือกสอบได้ตามถนัด
มาแล้ว!! รับตรงเรียนดี มรภ.จันทรเกษม (รวม 458 ที่นั่ง)
     Tag > ราชภัฏ , จันทรเกษม , โครงการเรียนดี , ข่าวรับตรง , รับตรง 57 , โควตา , แอดมิชชั่น
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรง มรภ.จันทรเกษม เปิดรับโครงการเรียนดี โดยมี GPAX > 2.75 ขึ้นไป
มาแล้ว!! รับตรงพิเศษ 57 โครงการผลิตครูคุณภาพ ม.นเรศวร
     Tag > ข่าวรับตรง , รับตรง 57 , เด็กดีสอบตรง , โครงการผลิตครูคุณภาพ , โควตาพิเศษ , ม.นเรศวร , 17 จังหวัดภาคเหนือ
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
โครงการผลิตครูคุณภาพ เปิดรับเฉพาะ 17 จว.ภาคเหนือและเครือข่าย เพื่อผลิตครูสาขาต่าง ๆ
มาแล้ว!! รับตรงผู้มีความสามารถด้านกีฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์
     Tag > ข่าวรับตรง , รับตรง 57 , เด็กดีสอบตรง , ความสามารถ , กีฬา , ม.เกษตร , GAT PAT
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รายละเอียดรับตรงโครงการผู้มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น รับกว่า 15 คณะ รวม 147 ที่นั่ง
อัพเดท!! โครงการรับตรง+โควตา ม.สงขลาฯ (5 โครงการ)
     Tag > ข่าวรับตรง , ม.สงขลานครินทร์ , โควตา , หาดใหญ่ , สุราษฎร์ธานี , คณะนิติศาสตร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , คณะศิลปศาสตร์ , คณะมนุษยศาสตร์ , รับตรง 57
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรง ม.สงขลานครินทร์ จัดเต็ม 5 โครงการทั้งวิทยาเขตหาดใหญ่และสุราษฎร์ฯ
มาแล้ว!! รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เทคโนฯบางมด
     Tag > Direct Admission , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , ม.บางมด , เทคโนบางมด , KMUTT , ข่าวรับตรง , ถาปัตย , นานาชาติ , PAT 4
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รับตรงโครงการ Direct Admission คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดเต็ม 4 สาขานานาชาติ
มาแล้ว!! ระเบียบการรับตรง ม.เชียงใหม่ (4 โครงการ)
     Tag > รับตรง มช. , ม.เชียงใหม่ , มช. 57 , ข่าวรับตรง , โควตา 17 เหนือ , ผลิตทันตะฯเพิ่ม
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
ระเบียบการรับตรง ม.เชียงใหม่ โควตา 17 จว.เหนือ, ผลิตทันแพทย์เพิ่มฯ, เรียนดีฯ
มาแล้ว!! รับตรงใช้ GAT PAT ม.บางมด (26 สาขา 670 ที่นั่ง)
     Tag > รับตรง , GAT PAT , บางมด , เทคโนบางมด , รับตรง 57 , ข่าวรับตรง
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
โครงการรับตรงโดยใช้ GAT PAT ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปี 2557 มาแล้ว
รับตรง 57 ม.เกษตรศาสตร์ (รับ 27 คณะ 4,824 ที่นั่ง)
     Tag > รับตรงร่วม , ม.เกษตรศาสตร์ , KU Admissions , ข่าวรับตรง , บางเขน
     Admission > อัพเดทข่าวรับตรง
รายละเอียดระบบรับตรงร่วม ม.เกษตรศาสตร์ (KU Admissions) จัดเต็ม!!!
   
 
 
 
 
1, 2
 
 
www.Dek-D.com © 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Allright reserved by Dek-D Interactive Co.,Ltd.