คำที่เกี่ยวข้อง: ชัดเจน แจ่มแจ้ง , ชัดเจนนะคะ

ชัดเจน

คำที่เกี่ยวข้อง