หรือคุณหมายถึง: เฉยๆ , เถอะ , เยซอง , เยอะๆ

เซอๆ

หรือคุณหมายถึง