หรือคุณหมายถึง: เยซอง , เถอะ , เฉยๆ , เหอะ , เยอะๆ

เซอๆ

หรือคุณหมายถึง