หรือคุณหมายถึง: เถอะ , เยซอง , เฉยๆ , เหอะ , เยอะๆ

เซอๆ

หรือคุณหมายถึง