หรือคุณหมายถึง: เยซอง , เถอะ , เฉยๆ , เยอะ , เหอะ , เยอะๆ

เซอๆ

หรือคุณหมายถึง