หรือคุณหมายถึง: เถอะ , เยซอง , เฉยๆ , เหอะ , เยอะ , เยอะๆ

เซอๆ

หรือคุณหมายถึง