หรือคุณหมายถึง: เถอะ , เฉยๆ , เยซอง , เหอะ , เยอะๆ

เซอๆ

หรือคุณหมายถึง