หรือคุณหมายถึง: เถอะ , เยซอง , เฉยๆ , เยอะ , เหอะ , เยอะๆ

เซอๆ

หรือคุณหมายถึง