หรือคุณหมายถึง: เถอะ , เยซอง , เฉยๆ , เหอะ , เยอะ , เซไค , เยอะๆ

เซอๆ

หรือคุณหมายถึง