คำที่เกี่ยวข้อง: ธรรมมะ ภาวนา ศาสนา
หรือคุณหมายถึง: ธรรมะ , ธรรมดา

ธรรมมะ

คำที่เกี่ยวข้อง

หรือคุณหมายถึง