หรือคุณหมายถึง: เลสเบี้ยน

เลสเบียน

หรือคุณหมายถึง