หรือคุณหมายถึง: แอ๊บแบ๊ว

แอ๊บแบ้ว

หรือคุณหมายถึง