คำที่เกี่ยวข้อง: yeryeo , yesung , yeolmyung , yeol , yewook , yeolfany , yeolyul , yeolsoo , yeolyoon , yellow , yeoljong , yeolkai , yeryo , yeolseo , yeoltae , yeolsic , yes , yeolbeak , yeolbaek

ye

คำที่เกี่ยวข้อง