ความคิดเห็น

12

จำนวนแชร์
1

         สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com .... มีน้องๆ หลายคนถามเข้ามาว่า มีทุนไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศแบบระยะสั้นมั้ย?? มีแน่นอนค่ะ!! แถมเป็นทุนการศึกษาฟรีๆ ให้ไปเรียนในโรงเรียนชื่อดังของออสเตรเลียอีกต่างหาก แต่ของดีก็ต้องมีกติกาเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกันหน่อยค่ะ นั่นก็คือ.....????


ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษาฟรี ณ แดนจิงโจ้
กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
[Essay Writing Competition]
       
CETA Worldwide Education ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 เข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท !!

ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษาฟรี ณ แดนจิงโจ้ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Billanook College ณ เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย (ฟรีค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษาฟรี ณ แดนจิงโจ้ รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Macarthur Anglican School ณ เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ฟรีค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล 
ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษาฟรี ณ แดนจิงโจ้ รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษาจากโรงเรียน Immanuel College ณ เมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย (ฟรีค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษาฟรี ณ แดนจิงโจ้ รางวัลที่ 4 ทุนการศึกษาจากโรงเรียน The Scot College ในรัฐ Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ฟรีค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษาฟรี ณ แดนจิงโจ้ รางวัลที่ 5 ทุนการศึกษาจากโรงเรียน John Paul International College ในรัฐ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย (ฟรีค่าเล่าเรียน) เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล


ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษาฟรี ณ แดนจิงโจ้

คุณสมบัติของผู้ร่วมแข่งขันและผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
- นักเรียนที่ถือสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 4 (หรือเทียบเท่า)ในประเทศไทย

2. หลักเกณฑ์การประกวด
- ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเขียนเรียงความภาษาอังกฤษตามโจทย์ที่กำหนดให้ 
- เกณฑ์ในการให้คะแนน 
- เนื้อหาถูกต้องตรงตามโจทย์
- ความถูกต้องตามไวยากรณ์ หลักภาษาและการใส่เครื่องหมายวรรคตอน
- วิธีการเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจ
- ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกับ Managing Director ชาวออสเตรเลียของ CETA Worldwide Education 

3. ขั้นตอนการสมัครและประกวดเรียงความ
3.1 ผู้สมัครทุกคนจะต้องลงทะเบียนสมัครล่วงหน้าที่ www.ceta.co.th/pre-registration ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2555
3.2 ผู้สมัครจะต้องเข้ามาทำข้อสอบ พร้อมทั้งสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ที่บริษัท CETA 
3.3 สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมประกวดมากกว่า 10 คนขึ้นไป สามารถแจ้งความจำนงมาที่ CETA เพื่อให้ทางบริษัทจัดสอบและสัมภาษณ์ที่โรงเรียน
3.4 ระยะเวลาในการแข่งขัน วันนี้ – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

4. ขั้นตอนการประกาศผล 
- ประกาศผลทางเวปไซด์ www.ceta.co.th ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555
- สำหรับผู้ชนะเลิศทั้ง 5 รางวัล จะได้รับการติดต่อกลับจากทาง CETA

5. เงื่อนไขและข้อตกลงในการประกวด
- การตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นที่สิ้นสุด
- ผลงานการประกวดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นของตนเองซึ่งไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ไม่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงของผู้อื่น หากมีการลอกเลียน ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด และผู้ส่งเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายตามกฎหมาย
- พนักงานและสมาชิกในครอบครัวของบริษัท CETA Worldwide Education ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดนี้
- ผู้ได้รับรางวัลต้องมีวีซ่าที่สามารถเดินทางไปประเทศออสเตรเลียได้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง บริษัท CETA Worldwide Education จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ที่อาจทำให้ผู้ชนะไม่สามารถไปเดินทางไปออสเตรเลียได้ เช่น การขอวีซ่าไม่ผ่าน ฯลฯ
- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
- ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัลทุกผลงาน ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัท CETA Worldwide Education อย่างสมบูรณ์ บริษัทสามารถตีพิมพ์ เผยแพร่ใหม่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
- นักเรียนจะต้องสามารถไปเรียนตามช่วงเวลาเปิดเทอมของโรงเรียนที่ออสเตรเลีย พร้อมทั้งจะต้องระบุช่วงเวลาที่ต้องการไปเรียนกับ CETA Worldwide Education ภายในเดือนกันยายน 2555 (สามารถเลือกช่วงเวลาไปเรียนได้ถึงเดือนสิงหาคม 2556)
- ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่าที่พักอาศัยและอาหาร, ค่าใช้จ่ายรายวัน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง 

6. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณภัทรานิษฐ์ รัตนคชินทร์ 
บริษัท CETA Worldwide Education ตึก GMM Grammy Place ชั้น 16 ห้อง B5 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110             
โทร. 02-665-8100  เว็บไซด์ www.ceta.co.th


ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ ชิงทุนเรียนภาษาฟรี ณ แดนจิงโจ้
 

       โอ้โห น่าสนใจมากกกกกกกกกก เพราะฉะนั้นใครที่เป็นหัวกะทิวิชาภาษาอังกฤษก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ เพราะถ้าเขียนเรียงความถูกใจกรรมการล่ะก็ มีสิทธิ์ได้ทุนไปเรียนภาษาฟรีๆ เชียวนะ^^ ยังไงก็รีบเข้าไปลงทะเบียนสมัครด่วนๆ เลยนะ อย่าพลาดจ้า
เด็กดีดอทคอม :: 28 วันใน

ดูหมวดนี้ต่อได้ใน เด็กกิจกรรม > PR เรียนต่อนอก
ความคิดเห็น

12

จำนวนแชร์
1

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

12 ความคิดเห็น

 1. 23 ก.ค. 2555, 15:09 น.
  น่าสนนนนนน

  แต่โง่อังกฤษ 
  #1
 2. 23 ก.ค. 2555, 18:34 น.
  น่าสน แต่เลยวัยแล้ว 
  #2
 3. 23 ก.ค. 2555, 18:35 น.
  อายุเกิน TT
  #3
 4. #4 bestba
  23 ก.ค. 2555, 19:03 น.
  คือเค้าไปประชุมกันเเล้วไม่ใช่หรอค่ะ เเล้วสรุปหัวข้อที่ให้เเต่งคืออะไรค่ะ อยากได้ทุนนี้มากช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ
  #4
 5. 23 ก.ค. 2555, 19:08 น.
  มอห้าแล้วครับ 
  #5
 6. #6 ดเห
  23 ก.ค. 2555, 22:26 น.
  อยากไปแต่ภาษาอังกฤษเรา..........- -
  #6
 7. 24 ก.ค. 2555, 08:19 น.
  ขอม.6ๆๆๆๆๆๆๆๆ
  อยากไปๆๆๆๆๆ
  #7
 8. 24 ก.ค. 2555, 22:10 น.
  อายุเกินนนนนนนนนนนนน T^T
  #8
 9. 24 ก.ค. 2555, 22:18 น.
  จะเอามอห้าาาาาาาาาา ToT
  #9
 10. 25 ก.ค. 2555, 15:14 น.
  ค่าตั๋วไม่ฟรี TT
  #10
 11. 13 ก.ย. 2555, 22:10 น.
  อ้าว! ปิดรับแล้ว <และฉันเข้ามาทำไม> เอ๊ะ! ซีต้าเหรอ เย้! มีจอห์นพอลด้วย  ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ สำหรับคนที่ได้ไป
  #11
 12. #12 235
  30 ก.ย. 2555, 21:59 น.
  เรามีดีวีดีราคาถูกโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษดัวยตนเอง

  เพียงคุณมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้แล้วค่ะ

  เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานฝึกกันตั้งแต่ระดับ A B C กันเลยทีเดียว  สนใจติดต่อ ข้าวTEL .0839193199

  E-Mail dodejung_ka@hotmail.com
  #12

แสดงความคิดเห็น

คิดถึงเธอแทบใจจะขาด ขอโทรศัพท์ไปหาหน่อย!, โทรศัพท์อยู่ไหน? (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .