ความคิดเห็น

1             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายคนเห็นคนควบคุมปัจจัยเสี่ยง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนการจัดงาน CU Freshy Games 2016 : ALL-In มีเท่าไร ใส่ให้สุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างนิสิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงพัฒนาคุณลักษณะประจำตัวที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความมีระเบียบวินัย ความยุติธรรม การเคารพกฎกติกา น้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ซึ่งในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานเกือบ 6,000 คน

 
CU Freshy Games 2016 : ALL-In มีเท่าไร ใส่ให้สุด

CU Freshy Games 2016 : ALL-In มีเท่าไร ใส่ให้สุด

CU Freshy Games 2016 : ALL-In มีเท่าไร ใส่ให้สุด

CU Freshy Games 2016 : ALL-In มีเท่าไร ใส่ให้สุด

CU Freshy Games 2016 : ALL-In มีเท่าไร ใส่ให้สุด
 
ขอบคุณรูปภาพจาก #cufreshygames2016

 
ดูหมวดนี้ต่อได้ใน PR. News > PR News
ความคิดเห็น

1

ความคิดเห็นดีๆ ที่อยากให้อ่าน

1 ความคิดเห็น

  1. #1 ตรีนุช
    เมื่อ 22 วันที่แล้ว · ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
    ชอบค่ะมีข่าวให้อ่านด้วย มีสาระเยี่ยม
    #1

แสดงความคิดเห็น

บอมบอมอยากถ่ายรูปจัง, ใช้อะไรถ่ายดีนะ (ตอบให้ถูกนะ ตอบผิดอดโพสต์!)

แสดงความคิดเห็นด้วย

(@)

เด็กดีภูมิใจเสนอ

บทความรูปแบบใหม่!!

หรือถ้าไม่สนใจ กดลิงค์ข้างล่างเพื่อข้ามขั้นตอนนี้

ไม่ล่ะขอบคุณ
L o a d i n g . . .