/>

ไขข้อสงสัย! "สารวัตรนักเรียน" คือใคร มีไว้ทำไม แล้วทำหน้าที่อะไรกันแน่? []

วิว
     สวัสดีจ้าชาว Dek-D.com เพิ่งจะผ่านกระแสวาเลนไทน์ฟีเวอร์มาไม่ทันไร กระแสดราม่า "สารวัตรนักเรียนจดชื่อวัยรุ่นใส่ชุดนักเรียนนั่งกินขนมช่วงหัวค่ำของวันวาเลนไทน์" ก็ผุดขึ้นตามกันมาติดๆ โดยถ้าใครติดตามข่าวก็คงจะทราบว่าประเด็นนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นานาบนโลกออนไลน์ ที่มีทั้งความคิดเห็นแสดงความเห็นใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ว่าเขาทำไปเพื่อความสงบเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มนั้น และความคิดเห็นว่านักเรียนกลุ่มดังกล่าวแค่นั่งกินขนม ไม่ได้มั่วสุมอะไร ทำไมต้องทำขนาดนี้? ซึ่งถ้าจะให้ตัดสินว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือไม่ ก็คงต้องทำความเข้าใจในหน้าที่ของสารวัตรนักเรียนกันเสียก่อน...
    
       
     ในชีวิตวัยเรียน เรามักได้ยินคำเตือนแกมขู่จากคนรอบข้างอยู่เสมอว่า "ใครชอบโดดเรียนไปเที่ยวเตร่ ระวังจะเจอสารวัตรนักเรียนเข้าให้!" ซึ่งถ้าใครไม่เคยเจอมากับตัวก็คงสงสัยว่าสารวัตรนักเรียนเป็นใคร มีไว้ทำไม เขาทำหน้าที่อะไรกันแน่ แล้วเขาใช่พวกเดียวกับสารวัตรนักเรียนที่เป็นนักเรียนรึเปล่า? งานนี้พี่ส้มว่าถ้าไม่หาคำตอบก็คงค้างคาใจกันอีกยาว จึงได้รวบรวมข้อมูลที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักสารวัตรนักเรียนมากขึ้นมาฝากค่ะ
    
    
 จากสารวัตรนักเรียน(เดิม) เปลี่ยนเป็นศูนย์เสมารักษ์ 
    
แรกเริ่มเดิมทีนั้น กิจการสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาอยู่ในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการค่ะ โดยมีการจัดให้มีสารวัตรนักเรียน เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาของนักเรียนนักศึกษาที่ปฏิบัตตนไม่เหมาะสมตามระเบียบของกระทรวงฯ และกฎหมายอื่นๆ จนเวลาล่วงเลยผ่าน ประเทศไทยได้มีการปรับโครงสร้างของกระทรวง ทบวง กรม ประกอบกับมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งมีผลทำให้ตำแหน่งสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายฉบับเดิมมีอันต้องยกเลิกไปด้วย
    
ตราสัญลักษณ์กรมพลศึกษา
เครดิต : https://th.wikipedia.org
    
หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้มีการลงนามประกาศกระทรวงฯ จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ขึ้นในปี พ.ศ.2552 เพื่อให้เป็นศูนย์กลางดูแลแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา และมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. ดังกล่าวโดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเป็นคณะดำเนินงาน แต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังมีคำเรียกติดปากว่า "สารวัตรนักเรียน" อยู่เช่นเดิมจนถึงปัจจุบันนี้
      
    
 พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไม่ได้มาเล่นๆ ! 
      
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้นั้น มีทั้งมาจากการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศของกระทรวงฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และผู้มีจิตอาสา ที่มีคุณวุฒิพรั่งพร้อมและประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเด็กมานานพอสมควร ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองเด็กมาด้วยค่ะ ทั้งนี้ผู้ที่ต้องออกตรวจตราพื้นที่และรับแจ้งความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษา จะต้องทำการขออนุญาตมีใช้วิทยุสื่อสารจากทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เรียบร้อยอีกด้วย เรียกว่าต้องมีความน่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนจริงๆ เลยล่ะ
    
เครดิต : https://pixabay.com
          
            
 ขอบเขตอยู่กว้างแค่ไหน เมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าเกินกว่าเหตุได้? 
    
การทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในภาพรวมจะต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ค่ะ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาความประพฤติ ทั้งในเหตุทั่วไปและเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา ที่มีการทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตลอดจนจัดทำกรณีศึกษา งานวิจัย และบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาอย่างรอบด้าน
    
    
ส่วนการปฏิบัติงานนี้จะมีการลงพื้นที่ในทุกวันค่ะ โดยในเวลาประมาณ 8 โมงเช้า จะมีการรับ-แจ้งข่าวสารต่างๆ ระหว่างกันในเครือข่ายผ่านวิทยุสื่อสาร เพื่อรายงานความคืบหน้าหรือบอกเล่าถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้การสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการรับแจ้งเหตุผ่านเบอร์โทรศัพท์ 1579 สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา เช่น หนีเรียน มั่วสุม ชู้สาว เสพยา ทะเลาะวิวาท เป็นต้น
    
      
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้พบเห็น หรือได้รับการแจ้งเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียนนักศึกษา ที่อาจผิดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงฯ ก็จะเข้าทำการระงับเหตุที่เกิดขึ้น ด้วยการเข้าคลี่คลายสถานการณ์ แต่ไม่มีสิทธิ์ลงโทษเด็กๆ ค่ะ ซึ่งจะทำได้เพียงเข้าไปพูดคุย สอบถามถึงชื่อ-นามสกุล สถาบันที่เด็กเรียนอยู่ เพื่อตักเตือนให้กลับเข้าไปเรียน หรือเข้าระงับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การมั่วสุม การทะเลาะวิวาท แล้วแจ้งไปยังต้นสังกัดที่รับผิดชอบเหตุโดยตรง ที่อาจเป็นโรงเรียน หรือสถานีตำรวจ ให้เข้ามารับตัวเด็กๆ ไปดำเนินการตามระเบียบของสถาบัน หรือข้อกฎหมายในภายหลังค่ะ
    
    
 ที่ห้างก็มี! ที่โรงเรียนก็เจอ! ตกลงใครคือสารวัตรนักเรียนตัวจริง? 
           
ความสับสนเกี่ยวกับตัวตนของสารวัตรนักเรียน มักเกิดขึ้นเพราะหลายคนเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ลงพื้นที่สอดส่องดูแลตามห้างสรรพสินค้า หรือสวนสาธารณะ เพื่อตรวจตราว่ามีเด็กคนไหนโดดเรียนมาเกเรมั่วสุมกันอยู่รึเปล่า แต่พอเอาเข้าจริงๆ แล้วในโรงเรียนของเราก็มีสารวัตรนักเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยฝ่ายปกครองด้วยเช่นกัน แล้วตกลงสารวัตรนักเรียนนั้นคือใครกันแน่?
     
        
สำหรับข้อข้องใจนี้ สามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่ารูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา โดยหลักๆ คือการปกป้องคุ้มครอง ดูแลตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเวลาเรียน ซึ่งพวกเขาก็คือคุณพี่ คุณน้า คุณอา คุณลุง ที่เข้ามาทักทายน้องๆ ที่แอบหนีเรียนไปเที่ยวข้างนอกนั่นเองค่ะ 
   
    
ส่วนสารวัตรนักเรียนที่ทำหน้าที่ตรวจตราอยู่ในโรงเรียนนั้น คือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น โดยได้รับการอบรมและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ มาจากกิจกรรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาจัดขึ้นด้วยเช่นกันจ้า สรุปว่าตัวจริงทั้งคู่!
    
    
     ถ้าพิจารณาจากข้อมูลที่พี่ส้มได้อธิบายไปนี้ ก็พอจะมองเห็นว่าในความเป็นจริงแล้ว "สารวัตรนักเรียน" ก็ไม่ใช่คนที่เป็นไม้เบื่อไม้เมาอะไรสำหรับเด็กๆ ไปเสียทีเดียว เพราะพวกเขาก็ยังคงเป็นผู้ทำหน้าที่คอยคุ้มครองและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กอยู่ตลอด แต่สำหรับกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นนี้ อาจต้องพิจารณากันถึงค่านิยมและความเหมาะสมในสังคมกันดูอีกที ว่าการใส่ชุดนักเรียนทำกิจกรรมอื่นๆ นอกพื้นที่โรงเรียนนั้น เป็นสิ่งที่ส่อแววความไม่เหมาะสมจนต้องถึงขั้นต้องเฝ้าระวังไปแล้วรึเปล่า?
     
    

ก่อนจากไป ฝากกดไลก์เพจ "เด็กมีของ" ใครมีของเข้าไปโชว์กันได้!!
          
          
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=som

พี่ส้ม - ผู้เขียน

คนทำคอนเทนต์ออนไลน์ ที่เชื่อว่าใครก็เป็นเด็กดีได้ในสไตล์ของตัวเอง

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เด็กกิจกรรม #กิจกรรม #กิจการนักเรียน #สารวัตรนักเรียน #สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ #กระทรวงศึกษาธิการ #ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา #ความปลอดภัย #ดราม่า

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป