/>

เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้! []

วิว
     สถาบันการศึกษา เป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ที่ช่วยหล่อหลอมแนวคิดและพฤติกรรมให้คนเราได้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในขณะที่สถาบันการศึกษาได้ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคม สถานบันการศึกษาเองก็ได้มีการเติบโตขึ้น โดยมีนวัตกรรม แนวคิด และทฤษฏีใหม่ๆ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการดังกล่าวด้วยเช่นกัน
      
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
      
     และในปี พ.ศ. 2560 ก็ได้ถือเป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่ใครๆ ต่างรู้จักดี และความพิเศษของปีนี้ก็คือการจัดงาน "จุฬาฯ Expo 2017" ที่มีการนำนวัตกรรมของจุฬาฯ ที่ผลิตเพื่อพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนมาเผยแพร่ ซึ่งแน่นอนว่างานนี้ต้องมีของดีมาโชว์อย่างแน่นอน!
            
     เกริ่นกันมาขนาดนี้ เห็นทีจะต้องพาน้องๆ ไปบุกงานจุฬาฯ Expo 2017 ก่อนใครสักหน่อยแล้ว แต่แค่ไปดูงานถึงที่ พี่ส้มว่ายังไม่พอ เลยจะขอพาทุกคนไปรู้ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังจากทีมนิสิตผู้จัดงานกันซะเลย ว่าแล้วก็ไปถามจากเจ้าตัวกันเถอะว่าจัดงานใหญ่ขนาดนี้ ต้องมีการเตรียมตัวกันมาดีขนาดไหน? แล้วภายในงานมีไฮไลท์อะไรที่เราไม่ควรพลาดบ้าง? งานนี้นำทีมโดย... 
น้องแน่ว - ชนม์ฯปีติ พรรุ่งโรจน์ ประธานจัดงาน
น้องป๊อป - นรุตม์ วสุนธรามาศ ประธานจัดงาน
น้องนโม - นโม ดิสกุล ทูตกิจกรรมประจำส่วนกลาง
น้องคาร์บอน - ยุทธนา เชื้อคำเพ็ง ทูตกิจกรรมประจำส่วนกลาง
น้องพริม - พริม เอื้อมพรวนิช ทูตกิจกรรมประจำภาคนานาชาติ
น้องพฤกษ์ - พฤกษ์ วงศ์วโรทัย ทูตกิจกรรมประจำภาคนานาชาติ
น้องไนซ์ - ณัฐนิช พรเทพารักษ์ ทูตกิจกรรมประจำ Health City
น้องลีโอ้ - ชวิน ธิติศักดิ์สกุล ทูตกิจกรรมประจำ Health City
น้องน้ำส้ม - อชิรญา ศุภธีรเวทย์ ทูตกิจกรรมประจำ Smart City
น้องวิลลี่ - ปริญ เปรมบริรักษ์ ทูตกิจกรรมประจำ Smart City
น้องเกิ้ล - ประภัสสร สังข์ห่อ ทูตกิจกรรมประจำ Human City
น้องมีนา - มีนา กิตติคุณสิริ ทูตกิจกรรมประจำ Human City
          
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
น้องเกิ้ล - ประภัสสร สังข์ห่อ, น้องน้ำส้ม - อชิรญา ศุภธีรเวทย์, น้องนโม - นโม ดิสกุล, น้องคาร์บอน - ยุทธนา เชื้อคำเพ็ง,
น้องป๊อป - นรุตม์ วสุนธรามาศ, น้องวิลลี่ - ปริญ เปรมบริรักษ์, น้องแน่ว - ชนม์ฯปีติ พรรุ่งโรจน์, น้องลีโอ้ - ชวิน ธิติศักดิ์สกุล,
น้องมีนา - มีนา กิตติคุณสิริ, น้องพฤกษ์ - พฤกษ์ วงศ์วโรทัย, น้องไนซ์ - ณัฐนิช พรเทพารักษ์ และน้องพริม - พริม เอื้อมพรวนิช   
        
    
 รู้จักที่มา... ก่อนมา "จุฬาฯ Expo 2017" 
     
เมื่อครบองค์ประชุมกันเรียบร้อย ก็ได้เวลาจับเข่าคุยกับทีมนิสิตผู้จัดงาน “จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม” สำหรับประเด็นแรกที่เราจะเริ่มถาม-ตอบกันนี้ ก็คือที่มาที่ไปของการจัดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งคนที่จะมาเท้าความให้เราทราบนั้นก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากสองหัวเรือใหญ่ ประธานจัดงานนั่นเองจ้า
   
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
   
น้องป๊อปเล่าว่า "ปกติแล้วจุฬาฯ จะจัดงานจุฬาฯ วิชาการ ในรูปแบบงานคล้ายๆ Open House ทุกๆ 3 ปี ที่มีน้อง ม.ปลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่เข้ามาดูว่าพวกเราเรียนอะไร และต้องเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าอยากเข้าที่นี่ ซึ่งตามการนับรอบปกติ ก็ต้องมีจัดในปี พ.ศ. 2559 ครับ แต่เนื่องจากถ้านับเวลาถัดมาเป็นปีนี้ มหา'ลัยของเราก็จะมีอายุครบ 100 ปี เลยมีการตัดสินใจว่าจะไม่จัดงานจุฬาฯ วิชาการ แล้วจัดงานจุฬาฯ Expo 2017 ในครั้งเดียวใน พ.ศ. 2560 ไปเลยครับ"
    
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
    
"จากนั้นทางอาจารย์ นักศึกษา และมหาวิทยาลัยก็ได้มีการปรึกษากันว่า งานครบรอบ 100 ปีทั้งที จุฬาฯ ของเราต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งพวกเราก็ได้มาทบทวนถึงจุดประสงค์ของงานจุฬาฯ วิชาการ ว่าอันที่จริงแล้ว เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆ มัธยมฯ เท่านั้นครับ แต่เราต้องการเน้นให้ทุกคนที่เข้ามาดู ได้เห็นว่าถ้าเรียนจบที่นี่แล้ว เราสามารถสร้างสรรค์สังคมอะไรได้บ้าง จึงได้กลายเป็นโจทย์ที่น่าสนใจที่เราได้นำมากำหนดแนวคิดหลักของงานไว้ 3 ข้อ ได้แก่ Innovation (นวัตกรรม), Social responsibility (การรับผิดชอบต่อสังคม) และ Sustainability (ความยั่งยืน)น้องแน่วกล่าวเสริม
         
     
 ผู้รับผิดชอบหน้าที่สำคัญ ที่ไม่ได้เข้ามาเป็นกันง่ายๆ 
     
เปิดตัวประธานจัดงานไปแล้ว พี่ส้มเชื่อว่าหลายคนต้องสงสัยแน่ๆ ว่าทำไมงานนี้ถึงต้องมีประธานถึงสองคน? ซึ่งประเด็นนี้เราจะไม่ข้าม แต่จะถามให้ลึกไปถึงการคัดเลือกทีมนิสิตที่เข้ามาช่วยงานซะเลย!
   
น้องป๊อปและน้องแน่วอธิบายว่า "สำหรับนิสิตที่ทำหน้าที่จัดงานจุฬาฯ Expo 2017 มีส่วนที่มาจากสโมสรนิสิต และมาจากนิสิตผู้มีจิตอาสา ซึ่งแน่วเป็นประธานฝ่ายวิชาการของสโมฯ จึงต้องรับหน้าที่ประธานจัดงาน คอยดูแลการวางแผนต่างๆ แล้วก็รับสมัคร Core Team ที่ยินดีเข้ามาช่วยกันด้วยครับ ส่วนนี้เราจะมีการเลือกประธานของแต่ละฝ่ายไว้ด้วย ขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาฟอร์มทีมกันประมาณเดือนนึงเลยล่ะ พอป๊อปเข้ามาเป็นประธานจัดงานอีกคน ก็ดูแลส่วนการบริหารจัดการครับ"
     
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
   
เคลียร์เรื่องประธานจัดงานไปแล้ว คราวนี้ก็มาต่อกันที่ทูตกิจกรรมประจำงานจุฬาฯ Expo 2017 ทั้ง 10 ชีวิตที่นั่งอยู่เบื้องหน้า ผู้รับหน้าที่เป็นผู้แทนในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของงานให้กับสื่อต่างๆ และประจำอยู่ตามจุด เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านในวันงาน ดูจากบุคลิกภาพที่เป๊ะปัง และไหวพริบในการพูดจา ก็ทำให้พี่ส้มรู้ว่าน้องๆ ไม่ได้มาเล่นๆ อย่างแน่นอนค่ะ ว่าแต่กว่าจะมาเป็นทูตกิจกรรมได้ ต้องผ่านอะไรมาบ้างล่ะเนี่ย?
    
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
    
"ต้องบอกก่อนว่างานครบรอบ 100 ปีของมหาวิทยาลัยเรา เป็นงานที่ต้องการนำเสนอนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ การคัดเลือกทูตกิจกรรม จึงไม่จำกัดคณะ เพศ หน้าตา แต่เน้นพิจารณาที่วิธีการคิดเป็นหลัก คือต้องมีความรู้และทักษะในการสื่อสาร ที่สามารถวางแผนการนำเสนอความรู้ หรือข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และเข้าถึงทุกคนที่มางาน ตอนที่พวกเรามาสมัคร ก็จะต้องผ่านการออดิชั่นที่มีอาจารย์และทีมนิสิตที่จัดงานเป็นกรรมการคัดเลือก ซึ่งเมื่อผ่านเข้ารอบไปแล้ว จะต้องทำการเวิร์คช็อปเพื่อเรียนรู้ข้อมูลทั้งหมดของงาน แล้วก็เข้าคอร์สการฝึกบุคลิกภาพแบบติวเข้มด้วย" น้องทั้งสิบคนช่วยกันเล่าด้วยความภาคภูมิใจ
                      
    
 9 เดือนก่อนคลอดอีเวนต์ กับทีมนิสิตกว่า 1,500 ชีวิต! 
     
รู้จักแกนนำของงานไปแล้วถึง 12 คน แต่พี่ส้มขอบอกเลยว่าทีมนิสิตที่อยู่เบื้องหลังของงานจุฬาฯ Expo 2017 ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ เพราะยังมีการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนกลาง กับคณะต่างๆ ที่ถ้านับรวมกันแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 1,500 ชีวิตเชียวล่ะค่ะ เห็นจำนวนคนมากมายขนาดนี้ เวลาที่เตรียมงานก็ยาวนานถึง 9 เดือนเต็มอีกเช่นกัน ถ้าเป็นคนก็คลอดลูกได้แล้วเหมือนกันนะเนี่ย ><
   
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
    
น้องแน่วเล่าว่า "ตลอดเวลา 9 เดือนที่ผ่านมานี้ เราเริ่มต้นกันตั้งแต่คิดหัวข้อ คอนเซ็ปต์งาน วางแผน ตอนที่ทุกอย่างเป็นแค่ไอเดียนี่วิ่งเข้าวิ่งออกหาอาจารย์บ่อยมาก(หัวเราะ) พอทุกอยากเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ก็ไปหาอาจารย์น้อยลง แต่ลงงานจริงกับเพื่อนๆ แทน ทั้งช่วยกันระดมสมองทั้งออกแรงเลย"
    
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
   
"สำหรับเวลาเตรียมงานของเรา ก็เริ่มตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่ม แน่นอนว่าการทำงานของคนที่อยู่คนละคณะ ไม่มีทางที่ทุกคนจะว่างมาได้พร้อมกันอยู่แล้ว แต่ละฝ่ายก็จะแบ่งหน้าที่มาเตรียมงานกันในช่วงเวลาที่สะดวกครับ ก็แบ่งเวลาเรียนมาทำกิจกรรมกันวนไปอยู่เกือบปีเหมือนกัน (ยิ้ม) " น้องป๊อปกล่าวเสริม
   
       กกก
 บทเรียนสอนใจของ "คนเบื้องหลัง" 
    
ถ้ามองจากมุมของบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมชมงานจุฬาฯ Expo 2017 ก็คงจะเป็นความรู้สึกที่คาดหวังว่างานนี้ต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ รอเซอร์ไพรส์เราอยู่แน่ๆ แต่ถ้ามองในมุมของทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง ที่รู้แผนงานและเตรียมการทุกอย่างไว้เกือบปีแล้วล่ะ เขาจะได้เจออะไรใหม่ๆ ผ่านเข้ามาบ้างรึเปล่า?
    
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
    
ประธานจัดงานทั้งสองคนเล่าว่า "ในฐานะของคนจัดงาน สิ่งที่เราเจอก่อนอันดับแรก และเจอมาตลอดก็คือปัญหาครับ ปัญหาหลักๆ เลยก็คือการทำงานกับคนจำนวนมาก ที่ต่างคนต่างมีความคิดเห็นที่ต่างกัน ก่อนที่เราจะตัดสินใจแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิก หรือริเริ่มอะไร เราจะทำตามอำเภอใจไม่ได้ สิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างมากจากงานนี้คือการรับฟัง เพราะมันไม่เพียงทำให้เราได้ไอเดียเจ๋งๆ ไปพัฒนางาน แต่ยังทำให้บรรยากาศของการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยครับ"
   
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
       
"พวกเราคิดว่ากิจกรรม สามารถทำให้คนที่สนใจอะไรคล้ายๆ กันได้มาเจอกัน ทำให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆ ซึ่งเราก็จูนติดกันง่ายขึ้นไปด้วย ได้เห็นน้ำใจของเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่ยินดีเข้ามาช่วยกัน มันทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของ Family of Chula ว่านี่คือครอบครัวจริงๆ (ยิ้ม) ที่สำคัญที่สุดคือเราได้เรียนรู้การแบ่งเวลา เพราะการเป็นทูตกิจกรรม เรามาจากต่างคณะ ว่างไม่พร้อมกัน แต่ต้องมาทำงานด้วยกัน เลยต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด และต้องไม่ทำให้การเรียนเสียด้วย" น้องๆ ทูตกิจกรรมกล่าว
    
    
 อย่ากลับบ้านมือเปล่า ถ้าคุณได้ก้าวเท้าเข้ามาแล้ว... 
     
เปิดใจทีมนิสิตที่ทำงานเบื้องหลังกันแบบจัดเต็มไปแล้ว ก็อย่าลืมมาชมงานดีๆ ในวันที่ 15 - 19 มีนาคมนี้นะคะ โดยสามารถอัพเดตข่าวสารได้โดยตรงจากแฟนเพจจุฬาฯ Expo 2017 แอบกระซิบว่างานนี้ว่าไม่ควรพลาดแม้แต่กิจกรรมเดียวเลยค่ะ ซึ่งก่อนจะลากันไปพี่ส้มก็ขอนำเสนอไฮไลต์ของงานสักหน่อย แต่จุดนี้จะอธิบายให้น้องๆ ทราบเองก็คงจะธรรมดาไป ขอส่งหน้าที่นี้ให้ทูตกิจกรรมทั้ง 5 คู่ เลยจ้า!
     
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
       
เริ่มที่คู่แรกน้องคาร์บอน และน้องนโม ทูตกิจกรรมประจำเวทีกลาง "ภายในงานแบ่งเป็น 3 เวที นวัตกรรม ได้แก่ Smart City, Human City, Health City และนิทรรศการนำเสนอความผูกพันของจุฬาฯ กับสังคมไทยในทุกมิติผ่านสื่อปฏิสัมพันธ์ ที่มีห้อง Miracle box รอให้น้องๆ เข้ามาปั่นจักรยานชมเรื่องราวในอดีตกันแบบ 360 องศา อีกทั้งการร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรชื่อดังหลายท่าน ที่ทุกคนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Chula Expo มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเช็กตารางกิจกรรมในแต่ละวัน และบุคกิ้งกิจกรรมได้อีกด้วยจ้า"
   
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
  
ต่อกันที่น้องน้ำส้ม และน้องวิลลี่ ทูตกิจกรรมประจำ Smart City "พบกับเราสองคนได้ที่เมืองนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตที่ดีของคนในสังคม ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เทคโนโลยีและการพัฒนาเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าช่วยกันครีเอตต้นแบบบ้านอัจฉริยะ แล้วมาสนุกกับการทดลองสร้างห้างจำลองของตนเองได้ที่นี่ รับรองว่าได้ไอเดียดีๆ กลับไปแน่นอน!"
   
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
   
ว่าแล้วก็ไปลุย Human City กับน้องเกิ้ล และน้องมีนา "ชวนมามองโลกในมุมใหม่ให้ชัดเจนขึ้น ในเมืองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาและนำเสนอความเข้าใจต่อวิถีความเป็นไปของมนุษย์ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย มาลองใช้ใจสัมผัสเพศทางเลือกในแบบที่ไม่เคยเป็น มาทบทวนปัญหาสังคมเดิมๆ เพื่อเพิ่มเติมวิธีแก้ไขที่ได้ผลลงในบทเรียนชีวิตของคนยุคใหม่ได้ที่เวทีของเราเลยนะคะ"
   
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
   
ตามมาด้วยน้องไนซ์ และน้องลีโอ้ ทูตกิจกรรมประจำ Health City "เมืองนวัตกรรมเพื่อสุขภาพกายและใจ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาดูแลตัวเอง เพื่อให้ห่างไกลจากโรคยอดฮิต พร้อมกับเรียนรู้ศาสตร์น่าสนใจที่ใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ เบาหวาน ภาวะโรคซึมเศร้า ได้ที่เมืองของเราเลยจ้า"
   
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
        
ปิดท้ายกันแบบอินเตอร์กับทูตกิจกรรมประจำภาคนานาชาติ น้องพริม และน้องพฤกษ์! "เพราะงานจุฬาฯ Expo 2017 มีนวัตกรรมเด็ดๆ ที่คัดสรรเอามาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นจริงๆ เราสองคนจึงยินดีเป็นผู้สื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้รับรู้โดยทั่วกัน นอกจากนี้เรายังมี Art Gallery แสดงงานศิลปะที่เปรียบเสมือนภาษาในการสื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้แม้ไม่ได้พูดภาษาเดียวกัน ในรูปแบบแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ผู้รับชมทุกท่านสามารถสื่อสารกับศิลปินได้ด้วยนะจ๊ะ"
           
  
    เห็นน้องๆ แต่ละคนต่างมีเบื้องหน้าที่ครบเครื่อง และเบื้องหลังที่จัดเต็มกันขนาดนี้ พี่ส้มก็ไม่พลาดที่จะมอบรางวัล Idol กิจกรรม ให้ทีมนิสิตผู้จัดงานจุฬาฯ Expo 2017 ทุกคน เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้สังคมไทยต่อไปด้วยนะจ๊ะ ขอแสดงความยินดีด้วยจ้า!!!
    
เปิดใจทีมนิสิตผู้อยู่เบื้องหลัง "จุฬาฯ Expo 2017" ... 9 เดือน 1,500 ชีวิต จนกว่าจะเป็นงานนี้!
   
       
     ส่วนใครที่อยากเป็น Idol กิจกรรมแห่ง Dek-D.com พร้อมรับถ้วยเด็กกิจกรรมเท่ๆ แบบนี้ไปครอง สามารถส่งเรื่องราวเด็กกิจกรรมที่น่าสนใจของตัวเอง บรรยายความยาว 1 หน้ากระดาษมาได้ที่ Methawee@dek-d.com คนไหนเจ๋งจริง เดี๋ยวพี่ทีมงานจะรีบติดต่อกลับไปหาเลยค่ะ
   
ก่อนจากไป ฝากกดไลก์เพจ "เด็กมีของ" ใครมีของเข้าไปโชว์กันได้!!
          
    
          
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=som

พี่ส้ม - ผู้เขียน

คนทำคอนเทนต์ออนไลน์ ที่เชื่อว่าใครก็เป็นเด็กดีได้ในสไตล์ของตัวเอง

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เด็กกิจกรรม #กิจกรรม #จุฬาฯ #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย #จุฬาฯ Expo 2017 #จุฬาฯ 100 ปี นวัตกรรม คิดทำเพื่อสังคม #ChulaExpo2017

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป