/>

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !! []

วิว

สวัสดีค่ะน้องๆ ชาว Dek-D.com แน่นอนว่าทุกมหาวิทยาลัยล้วนมีประวัติความเป็นมา ซึ่งบทเพลงประจำสถาบันคือหนึ่งในสิ่งที่สามารถบอกเล่าความน่าสนใจที่ของมหาวิทยาลัย ได้อย่างงดงาม ว่าแต่น้องๆ รู้กันไหมคะว่าบทเพลงของแต่ละมหาวิทยาลัยมีที่มายังไงกันบ้าง? ถ้ายังไม่ทราบล่ะก็ วันนี้พี่ฟ้ามีคำตอบมาฝากค่ะ โดยงานนี้เราจะมาทำความเข้าใจไปตามการสถาปนามหาวิทยาลัย อันดับแรกของประเทศไทยกันค่ะ ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างนั้นก็มาชมไปพร้อมๆ กันเลย ><

   
   
1. เพลงพระราชนิพนธ์ "มหาจุฬาลงกรณ์" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


       เริ่มที่มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยกันค่ะ ถ้านับตั้งแต่วันที่สถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นมา บรรดานิสิต ก็มีเพลงที่ใช้ร้องกันภายในจุฬาฯ อยู่หลายเพลงเลย แต่ยังไม่มีเพลงไหนที่ถูกประกาศให้เป็นเพลงประจำสถาบัน จนกระทั่งศาสตราจารย์ ม.. .สุมนชาติ สวัสดิกุล กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพลงประจำมหาวิทยาลัย จากในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยพระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ทำนองเพลง "มหาจุฬาลงกรณ์" ซึ่งนับเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 11 และทรงให้ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องค่ะ   

   

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!
 (เครดิต : http://www.cusc.chula.ac.th)
  
      และหากใครได้ฟังเพลงนี้จะสัมผัสได้ถึงท่วงทำนองที่สง่างาม และความหมายของเพลงที่แสดงถึงความผูกพัน ระหว่างนิสิต สถาบัน และพระมหากษัตริย์ไทย เอาไว้อย่างลึกซึ้ง เช่น ท่อนที่ร้องว่า “จุฬาลงกรณ์ ขอทูนขอเทิด พระนามไท พระคุณแนบไว้นิรันดร” โดยสื่อถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นมา และชื่อของสถาบันที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 รวมถึงท่วงทำนองของเพลง ที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วยค่ะ 

   

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!
(เครดิต : http://www.chula.ac.th/) 

Clip

     
2. เพลงพระราชนิพนธ์ "ยูงทอง" มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 เพลง "ยูงทอง" เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 36 ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง แล้วทรงให้นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์) ข้าราชสำนัก เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องค่ะ โดยก่อนหน้านี้ชาว มธ. มีเพลงมอญดูดาว เป็นเพลงประจำสถาบัน ซึ่งประพันธ์ขึ้นโดยขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนนาคพันธุ์) ก่อนที่จะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งทูลขอเพลงประจำมหาวิยาลัย จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ค่ะ 

   

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!
(เครดิต :  www.tu.ac.th/th)
  

เพลง "ยูงทอง" เป็นบทเพลงที่มีความหมายเชิงนามธรรมค่อนข้างเยอะ โดยภาพรวมจะเน้นไปที่เรื่อง ความรักความสามัคคีของชาวมธ. ค่ะ และนอกจากจากนี้ยังพูดถึงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (วิทยาเขตแรก)  ที่ตั้งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ดังท่อนที่ว่า “แหล่งศึกษาร่มเย็นเด่นริมสายชล เราทุกคนรักดุจหัวใจและท่อน “ปลูกยูงทองไว้เคียงโดมมุ่งประโลมโน้มใจรัก ธรรมจักรนบบูชาเทิดไว้ที่พูดถึงยูงทอง ต้นไม้ทรงปลูกของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกด้วยค่ะ  

       

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!
(เครดิต : http://www.central.tu.ac.th/)

Clip

    

3. เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


        นอกจากจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเป็น 1 ใน 3 ของสถาบันที่ได้รับพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัย จากในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งถือเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 42 และได้โปรดเกล้าฯ ให้นายประเสริฐ ณ นคร แต่งคำร้องให้ค่ะ โดยความหมายของเพลงจะพูดถึงศาสตร์ของเกษตรที่เป็นรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย รวมถึงปณิธานของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสร้างคนเพื่อผลิตคนออกไปสร้างชาติ และบอกเลยว่านอกจากความหมายเพลงที่ว่าดีงามแล้ว ถ้าหากได้ฟังเพลงไปด้วย น้องๆ จะได้สัมผัสกับความอ่อนหวานของทำนองดนตรี ที่เป็นเหมือนน้ำทิพย์โฉลมจิตใจให้น้องๆ มีกำลังใจเตรียมตัวสอบเพื่อฝากตัวเป็นลูกพระพิรุณกันอย่างแน่นอนค่ะ !!   

       

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!


ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!

(เครดิต : http://pr.ku.ac.th/)


Clip

เพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”

      
4. เพลง "เทิดพระนามมหิดล" มหาวิทยาลัยมหิดล 


        มาถึงมหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่เป็นอันดับ 4 ของไทยกันค่ะ ซึ่งน้องๆ รู้ไหมว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น 5 ยุคด้วยกัน โดยยุคแรกคือยุคโรงศิริราชพยาบาล(ร.5 พระราชทานชื่อนี้ให้ค่ะ) ก่อนจะมาเป็นโรงเรียนแพทยากร และต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนราชแพทยาลัย ก่อนจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ คณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์และถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ที่เราคุ้นหูนั่นเองค่ะ และสุดท้ายคือยุคมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยค่ะ 

           
ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!
(เครดิต : https://mahidol.ac.th)
  

เพลง "เทิดพระนามมหิดล" บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่มีความไพเราะมากๆ ค่ะ และที่น่าสนใจคือผู้ประพันธ์คำร้องเป็นถึงอดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์บุญเสริม พึ่งพุทธรัตน์  และประพันธ์ทำนองโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ ซึ่งเพลงนี้นอกจากมีท่วงทำนองที่ไพเราะแล้ว ยังมีความหมายเพลงที่ดีงามไม่แพ้กันค่ะ โดยเฉพาะตรงท่อนที่ว่า “อัตตานัง อุปมัง กเร เราจะทุ่มเทพลังกายใจ” ถึงแม้จะเป็นท่อนสั้นๆ แต่ว่า เต็มเปี่ยมไปด้วยความแน่วแน่ของชาวมหิดล ที่ตั้งใจจะประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีปณิธานเพื่อประชาชน สมเป็นลูกพระบิดาจริงๆ ค่ะ ^^

 

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!
(เครดิต : http://www.student.mahidol.ac.th)

Clip

    
5. เพลง "Santa Lucia (ซานตา ลูเซีย)"  มหาวิทยาลัยศิลปากร  


        อีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมาก และยังเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของไทย  ที่มีชื่อเสียงด้านศิลปะและการออกแบบอีกด้วยค่ะ ซึ่งเพลงประจำสถาบันแห่งนี้เป็นพื้นเมืองภาษานาโปลี ของประเทศอิตาลี ที่บรรยายถึงความงดงามของชายหาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเนเปิลส์ และมีความหมายเชิญชวนให้ลงเรือเพื่อไปสัมผัสความงามของท้องทะเล นอกจากจากนี้ Santa Lucia” ยังเป็นชื่อของชุมชนในประเทศอิตาลีอีกด้วยค่ะ 

  

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!
(เครดิต : http://www.su.ac.th/)
    

และเหตุผลที่ทำไมเพลงพื้นเมืองของประเทศอิตาลี ถึงมาเป็นเพลงประจำสถาบันของไทยได้ ก็เพราะว่าศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี หรือชื่อเดิมคือ คอร์ราโด เฟโรชี (Corrado Feroci) เป็นชาวอิตาลี ที่มารับราชการในประเทศไทย และเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรชื่นชอบเพลง Santa Lucia มากๆ เลยค่ะ แม้แต่ในเวลาทำงานก็จะร้องเพลงนี้ไปด้วย เรียกว่าเพลง Santa Lucia เป็นเพลงที่มีจิตวิญญาณของอาจารย์ศิลป์ พีระศรี อยู่ด้วยนั่นเอง ซึ่งต่อมาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ได้นำทำนองเพลงนี้ มาใส่เนื้อร้องภาษาไทย โดยใช้ชื่อเพลงว่า "ศิลปากรนิยม" ที่เพราะไม่แพ้ต้นฉบับเลยค่ะ 

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!
(เครดิต : http://www.su.ac.th/)
     

Clip

  

6. เพลง "ร่มแดนช้าง" มหาลัยเชียงใหม่ 


       เพลง "ร่มแดนช้าง" เป็นเพลงที่ถูกประพันธ์และขับร้องโดย วงสุนทราภรณ์ซึ่งได้บรรยาย    สภาพแวดล้อม  สถานที่พักผ่อน และบอกเล่าความภาคภูมิใจ ผ่านบทเพลงเอาไว้อย่างสวยงามค่ะ เช่น พูดถึงดอกทองกาว ที่เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย และพูดถึงที่พักผ่อนยอดฮิตของชาว มช. อย่างอ่างแก้วและน้ำตกห้วยแก้วด้วยค่ะ นอกจากนี้เพลงร่มแดนช้าง ยังบันทึกประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จมาเปิดมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการเอาไว้ด้วยว่า “แม้จะสถาบันแห่งนี้จะอยู่ในที่ห่างไกล แต่ก็ไม่ได้ไกลสำหรับพระองค์ ท่าน” น้องๆ คนไหนอยากเข้าศึกษาต่อที่นี่ลองฝึกร้องเพลงร่มแดนช้าง เอาไว้เป็นกำลังใจเวลาอ่านหนังสือกันดูค่ะ รับรองได้พลังใจกลับมาเต็มเปี่ยมกันแน่นอน !

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!

ย้อนรอย 6 เพลงประจำมหาวิทยาลัยดัง กับความหมายที่คุณอาจไม่เคยรู้ !!
(เครดิต : https://www.cmu.ac.th)

Clip

เพลงร่มแดนช้าง

    
    

บทเพลงประจำมหาวิทยาลัย ทุกมหาวิยาลัยเปรียบเสมือนไดอารี่เสียงเพลง ที่ได้บันทึกประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ของตัวเองเอาไว้ในท่วงทำนองของดนตรีและคำร้อง ถ้าน้องๆ คนไหนสนใจอยากสานต่อตัวโน๊ตของเสียงเพลงเหล่านี้ก็ตั้งใจอ่านหนังสือและเป็นเด็กดีกันด้วยนะคะ ^^

 

  

อ้างอิง :

http://www.chula.ac.th 

https://www4.tu.ac.th

https://www.cmu.ac.th

http://www.sc.mahidol.ac.th

http://www.student.mahidol.ac.th

http://www.su.ac.th/

http://www.ku.ac.th

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=fah

พี่ฟ้า - ผู้เขียน

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เด็กกิจกรรม #เพลงประจำมหาวิทยาลัย #ความหมายเพลงประจำมาหวิทยาลัย #สถาบันการศึกษา #เพลงยูงทอง #เพลงเกษตร #เพลงร่มแดนช้าง #เพลงเทิดพระนามมหอดล #เพลงSanta Lucia #เพลงมหาจุฬาลงกรณ์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป