/>

ค้นพบตัวตน บ่มเพาะ DNA นักธุรกิจยุคดิจิทัล ได้ที่ “CIBA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์” สร้างธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน []

วิว

ค้นพบตัวตน บ่มเพาะ DNA นักธุรกิจยุคดิจิทัล ได้ที่ CIBA ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
สร้างธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

เจ้าของกิจการในวันนี้ ต่างจากในอดีตอย่างชัดเจน ที่เขาว่ากันว่า “อายุเป็นเพียงตัวเลข” ดูจะสมจริงอย่างยิ่ง อายุน้อยๆ ก็สามารถ เป็นเจ้าของธุรกิจร้อยล้าน พันล้านได้ หากเจ๋งจริง ไม่ละทิ้งกระแสธุรกิจดิจิทัล นั่นก็เพราะว่าความสามารถของเทคโนโยลีสมัยใหม่ได้พัฒนาไปไกล แต่ก็ไม่เกินจะเอื้อมถึง สำหรับคน Gen Z และ Gen Y ที่จะไขว้คว้าหาโอกาสในการทำธุรกิจติดตลาด

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มหลักสูตรบริหารธุรกิจ จำเป็นต้องปรับตัว ไม่ใช่แค่เพื่อ “ตาม” กระแสสังคมโลก แต่ต้อง “นำ” โลกให้ได้ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมกับการเรียน เพื่อสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่เข้าใจโลกธุรกิจอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้ควบรวม 4 หลักสูตรเดิม ให้กลายเป็นวิทยาลัยที่แข็งแกร่งและมีความ ครบเครื่องในด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี โดยใช้ชื่อว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (College of Innovative Business and Accountancy) หรือ เรียกง่ายๆ ว่า CIBA

ผนึกกำลัง 4 หลักสูตร
ชูธงสนับสนุน “ประเทศไทย 4.0”

CIBA คือการรวมตัวกันของ 4 คณะวิชาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งสามารถเรียกตามชื่อหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัญฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนานาชาติ รวมกัน แล้วยิ่งแกร่งรอบด้าน ไม่เพียงแค่ด้านวิชาการ แต่ยังรวมไปถึงด้านทรัพยากรบุคคล และเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน อีกปัจจัยเชิงบวกเหล่านี้จะเอื้ออำนวยให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะก้าวออกไปเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง (Smart Entrepreneurs) ในอนาคต สอดคล้องกับ นโยบายประเทศไทย 4.0 และเมื่อ 4 คณะวิชาได้รวมกันเป็นวิทยาลัยแล้ว มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 9 สาขา โดยเป็นหลักสูตร ปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี 2560 ดังนี้

หลักสูตรปริญญาตรี 9 สาขา

  1. สาขาวิชาการบัญชียุคดิจิทัล
  2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่
  3. สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
  4. สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล
  5. สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
  6. สาขาวิชาการเงิน เทคโนโลยีการเงินการลงทุน
  7. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
  8. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล
  9. หลักสูตรนานาชาติ

“เทคโนโลยี” + “บริหาร” รวมกัน ไปได้ไกล

หลักสูตรบริหารธุรกิจทั่วไป จะสร้างผู้บริหารหรือพนักงานที่ดีให้กับองค์กร แต่ CIBA มองไกลถึงการทำธุรกิจของตนเอง จึงมุ่งสร้างผู้ประกอบการหรือ Startup ที่ทันเศรษฐกิจดิจิทัลและเก่งกลยุทธ์ โดยจะสอดแทรกเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้นักศึกษา ได้ลองใช้จริงตั้งแต่ยังเรียน เพราะในอนาคต เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญมากกับการทำธุรกิจ ใครปรับตัวได้เร็วกว่า ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า ดังนั้นหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ ได้เพิ่มความเป็น “ดิจิทัล” ให้กับทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็น

การบัญชียุคดิจิทัล

การบัญชียุคดิจิทัล จะเน้นตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลข แต่เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ก็เข้ามามีส่วนทำให้การทำ บัญชีเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น การใช้งานระบบ บัญชีออนไลน์ การบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น e-Tax การบูรณาการระบบ ERP เพื่อการบัญชี หรือแม้แต่ Cloud Accounting ก็ดี

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ นอกเหนือจากระบบ “บาร์โค้ด”, “QR Code” และ “RFID” ที่เราคุ้นเคยในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการในต่างประเทศ เริ่มมีใช้ “โดรน” เพื่อการขนส่งแล้ว ในประเทศไทยยังไม่เริ่มใช้อย่างจริงจัง แต่ CIBA ได้ริเริ่มสอนให้นักศึกษาคุ้นชินกันแล้ว เพื่อให้นำไปใช้ ในอนาคตได้ก่อนใคร

การตลาดยุคดิจิทัล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้การตลาดจะประสบความสำเร็จด้วยปัจจัย ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งในส่วนของ Facebook, Instagram, Youtube ฯลฯ ในหลักสูตรจะเจาะลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในทางการตลาดให้เกิด ประโยชน์สูงสุดเพื่อเสริมสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ และบริหาร ประสบการณ์ลูกค้าอย่างเหนือชั้น

การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลเน้นการประยุกต์ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการจัดการองค์กรและธุรกิจ SMEs ท่ามกลาง กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและยุคทองของผู้ประกอบการทั่วโลก พร้อมติดอาวุธดิจิทัลประยุกต์ใช้ระบบ ICT เพื่อการบริหารงาน เช่น ERP วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจเสริมประสิทธิภาพองค์กร ในขณะที่ฝึกฝนจัดการความรู้ในองค์กรทั้งในมุมกว้างและลึก
รวมถึงตามเทรนด์ “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies)” เพื่อการประกอบการยุคใหม่

จะเห็นได้ว่า หลักสูตรของ CIBA ไม่ว่าจะเรียนสาขาใด ก็จะได้เรียนครอบคลุมในเรื่องเทคโนโลยี และยังมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เชิงประดิษฐ์และสร้างสรรค์ “DPU Maker Space” ประกอบไปด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน เช่น 3D Printing, เครื่องปักจักร, โดรน, สตูดิโอ, เลโก้ ให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานในรายวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่าง สมบูรณ์แบบ

ปรับวิธีการเรียนการสอน ปลุกปั้น
เจ้าของธุรกิจตั้งแต่ในห้องเรียน

ลืมภาพการเรียนที่เน้นเลคเชอร์และสอบปลายภาคไปได้เลย CIBA นำโมเดลการเรียนในประเทศสิงคโปร์ มาประยุกต์กับไอเดียเรื่อง Design Thinking มาใช้กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เน้นการลงมือปฏิบัติ โดยจะต้องผ่านการวิเคราะห์ถึงปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ที่มีประสิทธิภาพ และการนำเสนอแนวคิดและโครงงานทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหัวใจของการประกอบธุรกิจในอนาคต

นอกจากแนวการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปแล้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังตั้งศูนย์ DPU-X หรือ innovation hub เป็นศูนย์ที่สร้างผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำธุรกิจเป็นของตัวเอง ในลักษณะการส่งเสริมให้นักศึกษาทำสตาร์ทอัพตั้งแต่ตอนเรียน เพราะฉะนั้น จึงมีการปรับหลักสูตร ปี 1 วิชาทั่วไปเป็น STEM Gened คือ ได้เรียน Technology, Engineering และ Mathematic ในรูปแบบวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทดลองทำจริง ไม่ใช่การท่องจำ

รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาปี 1 และวิชาพื้นฐานของนักศึกษาปี 2 ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ จะได้เรียนวิชาที่สร้างแนวคิด ของผู้ประกอบการธุรกิจ Startup เพื่อปูพื้นฐานให้เข้าถึงกระบวนการทำธุรกิจ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการทำธุรกิจ การเขียนโปรแกรม รวมไปถึงโลจิสติกส์สมัยใหม่ที่ผสมผสานนวัตกรรม AI, RFID และ Drone Technology

เมื่อขึ้นปี 3 นักศึกษาจะได้ฝึกคิดและปฏิบัติอย่างจริงจัง เสมือนการทำธุรกิจในห้องเรียน ผ่านการเรียนที่เรียกว่า Capstone Project จับกลุ่มข้ามคณะ/สาขา เพื่อทำโมเดลธุรกิจร่วมกัน โดยได้รับโจทย์จริงจากสถานประกอบการ ในส่วนนี้ทำให้นักศึกษาต่างคณะได้เติมเต็มความรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อคิดไอเดียและทำแผนธุรกิจแล้ว นักศึกษาจะได้ Pitching หรือนำเสนอไอเดีย ทางธุรกิจจริงๆ อีกด้วย จากนั้นในเทอม 2 มหาวิทยาลัยจะมีทุนเล็กๆ สนับสนุนให้นักศึกษาได้ต่อยอดโมเดลธุรกิจ พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ startup ในไทย จากหลากหลายแขนง หากธุรกิจใดน่าสนใจ มหาวิทยาลัยก็จะช่วยสร้างธุรกิจของนักศึกษาให้เกิดขึ้นจริงๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีธุรกิจเป็นของตนเองหลักสำเร็จการศึกษาออกไป

เปิดกว้างสำหรับทุกคน
ที่ค้นหาตัวตนและพัฒนาไปเป็น “เจ้าของธุรกิจ”

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ไม่จำกัดคุณสมบัติผู้ที่สนใจเข้าศึกษา สามารถสมัครได้ทุกแผนการเรียน และ นอกจากนั้น ยังมีหลักสูตรภาคพิเศษ เปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ใน 5 สาขา คือ สาขาวิชาการบัญชีดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานสมัยใหม่ สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการดิจัทัล และสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สนใจสมัครเรียนได้ที่ www.dpu.ac.th/onlineadmission หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://ciba.dpu.ac.th และ FB: CIBA วิทยาลัยบริหาร ธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ไม่ได้ให้แค่ศาสตร์ความรู้ด้านธุรกิจดิจิทัล แต่ยังมีความพร้อมในการสนับสนุนนักศึกษา ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชี เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย ไปจนถึง การสนับสนุนเงินทุนในโครงงานธุรกิจที่มีความโดดเด่น ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อผลักดันจากนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ ให้พัฒนาเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิมาเริ่มต้นหาตัวตน ฝัง NEW DNA ผู้ประกอบการพร้อมซึมทราบความมหัศจรรย์แห่งโลกธุรกิจ ดิจิทัลได้ที่นี่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PR. News #DPU #CIBA #ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป