/>

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019 []

วิว
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
LACEL Education Thailand

 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019
 Get  new  experience  together  because  you  are  the  one  of  LACEL  family  
 
        เปิดรับสมัครนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติโครงการ LACEL (ลาเซล) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2019  เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างแดน เพื่อใช้ชีวิตในแบบนักเรียนแลกเปลี่ยนและเรียนร่วมกับเพื่อนใหม่ เจ้าของภาษาและวัฒนธรรมระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (10 เดือน)  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019

คุณสมบัติของนักเรียนมีดังต่อไปนี้
 
        1. มีความประพฤติดี  พร้อมเปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทัศนคติเชิงบวก 
        2. อายุระหว่าง 15 ปีบริบูรณ์ - 18 ปี 6 เดือน  ณ วันเดินทาง
        3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4-5  หรือเทียบเท่า
        4. มีผลการเรียนทุกรายวิชาอยู่ในระดับ 2.30 ขึ้นไป (GPA 2.30 up)
        5. สุขภาพร่างกายสดใส แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง
        6. ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศนั้นๆ มาก่อน
        7. ต้องได้รับความเห็นชอบและยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
        8. สอบผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019

กำหนดเปิดรับสมัคร

        สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ก่อนเวลาสอบ 09.00 น.)

กำหนดการสอบ

        สอบวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารมหามกุฎ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ค่าสมัครสอบ  

        นักเรียนสมัครด้วยตนเอง คนละ  200 บาท หรือโอนค่าสมัครมาที่...
บัญชี: ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)  ชื่อบัญชี บริษัท ลาเซล เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
บัญชีเลขที่  340-4-37896-4 โอนเสร็จแจ้งการส่งสลิปโอนเงินมาทางไลน์ 
ID line: laceleducation หรือ bongkod93   

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019
 
เอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมเข้าห้องสอบ
 
        1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน และบัตรเข้าห้องสอบ
        2. ดินสอดำที่มีความเข้มเท่ากับ 2B ขึ้นไป (สำหรับฝนระบายวงกลมในกระดาษคำตอบ)
        3. ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน 1 ด้าม (สำหรับเขียนชื่อ-สกุล และรายละเอียดบนกระดาษคำตอบ)

โครงการที่เปิดรับสมัคร
 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
High School Exchange Programs
ประเภท ระยะเวลา ค่าเข้าร่วมโครงการ
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019
(J-1) 
Exchange Vister Programs
10 เดือน
(ส.ค. – มิ.ย.)
USD 9,300 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019
(J-1)
5 เดือน
(ม.ค. - พ.ค.)
USD 8,000 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019
อเมริกาแบบเลือกรัฐ
(J-1)
10 เดือน
(ส.ค-มิ.ย)
USD 11,000
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019
(F-1)
10 เดือน
(ส.ค-มิ.ย)
เริ่มต้นที่ 450,000 Baht ขึ้นไป
*ราคาขึ้นลงตาม rate ดอลล่าร์
ขึ้นอยู่กับโรงเรียนที่เลือก
     *ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน และวีซ่า
 
ทุนสมทบนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา
 
ลำดับที่ 1 40,000 บาท
ลำดับที่ 2 20,000 บาท
ลำดับที่ 3-5 10,000 บาท

ประเทศฝรั่งเศส
High School Exchange Programs
ประเภท ระยะเวลา ค่าเข้าร่วมโครงการ
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019
 
10 เดือน 
 (ส.ค-มิ.ย)
USD 7,990

สนใจสมัครได้หลายช่องทาง ดังนี้...
 
        1. สมัครออนไลน์ได้ทางอินเตอร์เน็ตที่ https://www.lacel.org/online-appliction
        2. สมัครด้วยตนเองกับอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ดูแลประจำโครงการ (ในกรณีที่โรงเรียนเป็นศูนย์ประสานงานโครงการ)
        3. สมัครทางไลน์  ID Line: laceleducation, bongkod93 หรือ akneshan636  
        4. email address:  lacel.edu@gmail.com, ple.lacel@gmail.com

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน LACEL เปิดรับรุ่นที่ 2 ประจำปี 2019
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#แลกเปลี่ยน #นักเรียนแลกเปลี่ยน #เรียนต่อต่างประเทศ #สหรัฐอเมริกา #LACEL

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป