/>

“เด็กหัวการค้ายุคดิจิทัล 4.0” การันตีมีงานทำ 100% []

วิว

ม.หอการค้าไทย
ผุด 4 สาขาใหม่ + จับมือเอกชนปั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่
“เด็กหัวการค้ายุคดิจิทัล 4.0” การันตีมีงานทำ 100%

จะทำอะไรในยุคนี้ก็ต้อง 4.0 เพราะนี่คือเทรนด์ยุคปัจจุบันที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม เด็กยุคใหม่ Gen Z จึงต้องปรับตัว และพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกเรียนในสิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” คือนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทยที่รัฐบาลกำลังผลักดัน เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ใน 10 อุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, การบินและโลจิสติกส์, ดิจิทัล, การแปรรูปอาหาร เป็นต้น โดยรัฐบาลจะเป็นผู้คัดเลือกหลักสูตรจากสถาบันต่างๆ ในการเปิดสอน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจ การค้า และอุตสาหกรรมบริการ เป็นเพียง 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับเลือกให้ร่วม “โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่”
ใน 2 หลักสูตร คือ

  1. เทคโนโลยีดิจิทัล และธุรกิจ
  2. นวัตกรรมทางอาหาร
     

ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อยู่ระหว่างการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2561 ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-697-6767 ได้ทุกวัน

นอกจากนี้พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือ การเป็น Practice-University ที่ให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา คือ เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว จะต้องมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถใช้นวัตกรรมและดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ หรือที่เรียกว่า IDE (Innovation Driven Entrepreneurship) ดังนั้น ที่นี่จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ ที่ให้นักศึกษาปี 1 ทุกคน ฝึกฝนทักษะพื้นฐานการโค้ด (Coding) โดยเปิดสอนวิชา GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (Digital Innovative Thinking and Coding) เพราะเบื้องหลังเทคโนโลยีนั้นเกี่ยวข้องกับการ Coding ทั้งนั้น และยังช่วยฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมได้ในอนาคต

ด้วยพันธกิจนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning หรือ WIL กับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้นโยบาย Trade & Service 4.0 โดยจับมือ 11 บริษัทภาคเอกชนด้านธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) , บริษัท ซีเอสล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน), บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด, บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิชั่น จำกัด, บริษัท ออพติมุส (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท ดี บัสซ์ จำกัด, บริษัท ยิบอินซอย จำกัด, บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้โครงการสหกิจศึกษา

เท่านั้นยังไม่พอ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดสาขาวิชาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ 4 สาขา ได้แก่ Big Data Management, Game Business, Digital Technology และ Digital Content Creation รวมทั้งหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ Industry of Digital Communication Business และ Data Science โดยทางมหาวิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการ (สหกิจศึกษา) 30 ทุน ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปี 2561 ที่สมัครเรียนสาขาวิชาใหม่ข้างต้น พร้อมโอกาสทำงานในบริษัทดังกล่าวทั้งในระหว่างและหลังจบการศึกษา

      ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เดินหน้าสร้าง “นักรบเศรษฐกิจ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ ยุคดิจิทัล4.0” ที่แตกต่าง แต่ปลูกฝังให้บัณฑิตมีความสามารถในการปรับตัว โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ และเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันทั้งในภาคธุรกิจและการบริการในโลกแห่งเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ที่การันตีว่าบัณฑิตจบใหม่ มีงานทำ 100%

น้องๆ ที่สนใจข้อมูล
“โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่” และหลักสูตรด้าน
ดิจิทัล รวมถึงทุนการศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับสมัคร โทร.02-697-6767
หรือ Line: @UTCC

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PR. News

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป