/>

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล ให้ทุน นศ. ในหลักสูตรนานาชาติปี 61 []

วิว

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล ให้ทุน นศ. ในหลักสูตรนานาชาติปี 61


          ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีเป้าหมายให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ) ในปีการศึกษา 2561 มูลค่าทุนการศึกษา ทุนละมากกว่า 200,000 บาท ตลอดหลักสูตรแก่
          1) นักศึกษารอบ Admission สำหรับผู้ที่มีคะแนนสูงสุดและมากกว่า 20,000 คะแนน
          2) นักศึกษาในรอบอื่นๆ ทุนสำหรับนักศึกษาเรียนดีและมีความจำเป็นต้องการทุนสนับสนุนเพิ่มเติม

 
วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.มหิดล ให้ทุน นศ. ในหลักสูตรนานาชาติปี 61

                  
           หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง 2 สถาบัน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Strathclyde (มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์)ที่จะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2561 (เดือนสิงหาคม 2561) เป็นต้นไป เพื่อผลิตบัณฑิตที่มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นเพิ่มบุคลากรและงานวิจัยคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลกโดยมีเป้าหมายให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้สามารถจัดการกับปัญหาทั้งทางด้านวิศวกรรมและทางการแพทย์ตามความต้องการของสังคมและประชาคมระหว่างประเทศได้ โดยหลักสูตรนี้จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์เป็นเวลา 2 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โดยจะเน้นศึกษาบนการทำโครงการและงานวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ทั้ง 2 สถาบัน มีลักษณะที่โดดเด่น ได้แก่มีความหลากหลายทางด้านโครงงานและงานวิจัย, มีความร่วมมือที่แน่นแฟ้นกับสถาบันทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง, มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับผู้ประกอบการและธุรกิจ, ความสำเร็จและประวัติศาสตร์อันยาวนานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

          หลักสูตรนี้อาศัยจุดแข็งของ 2 สถาบันคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยและพัฒนารวมถึงการศึกษาทางวิชาการด้านการพัฒนาเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากว่า 15 ปี นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีความพร้อมที่จะสามารถร่วมกันสร้างหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ด้านวิศวกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกันซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นผลจากการต่อยอดการลงนามความร่วมมือในงาน Symposium Mahidol-Strathclydeโดยมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตนวัตกรรม การที่ได้จัดทำหลักสูตรร่วมนานาชาติวิศวกรรมศาสตร์ครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์สู่การเป็นผู้ประกอบการและรองรับภาคอุตสาหกรรมทางการแพทย์ของโลกกว่า 15 ปี นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างประเทศที่มีความพร้อมที่จะสามารถร่วมกันสร้างหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ด้านวิศวกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
 

ติดตามข่าวสารภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ม.มหิดล
Facebook: https://www.facebook.com/bmemahidol
Website: https://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egbe/
Email: inchalita.suw@gmail.com
โทร 02-4414255
ช่องทางรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา TCAS
https://admission.mahidol.ac.th/admission61/

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหิดล #ม.มหิดล #ทุนการศึกษา

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป