/>

“ไอเดียพลิกชีวิต ให้ความคิด พาคุณไปได้ไกลกว่า” []

วิว


         ฟอร์ด ประเทศไทย  บริษัท ทีวีบูรพา และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน เห็นถึงความสำคัญของการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมนักประดิษฐ์ เปิดโอกาสให้ นักเรียน, นักศึกษา ได้มีเวทีแสดงผลงานนำความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จากการเรียนและประสบการณ์ มาพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และสามารถต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคต

 
“ไอเดียพลิกชีวิต ให้ความคิด พาคุณไปได้ไกลกว่า”


กติกาการเข้าร่วมกิจกรรมประกวด
1. กำลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ทั้งระดับ ปวช. / ปวส. /อุดมศึกษา จากทั่วประเทศ
2. ส่งผลงานรูปแบบของทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน (รวมอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว)
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมดูแล และลงนามรับรองยืนยันลิขสิทธิ์
4.ผู้ส่งผลงานต้องดาวน์โหลดใบสมัคร Ford Go Further Innovator 2018 ผ่านเว็บไซต์ www.ford.co.th/about/newsroom , www.tvburabha.com และ www.pda.or.th พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน
5. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (ที่ได้รับการตรวจสอบและการลงนามรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมแล้ว) ส่งมาทางไปรษณีย์ที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่ 246/8  ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 วงเล็บมุมซอง (Go Further Innovator Scholarship 2018) 
- พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลสำรองมาที่ event@tvburabha.com
- เปิดรับเอกสารโครงงานตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 10 ตุลาคม 2561 (ยึดตามตราประทับไปรษณีย์)
6. คณะอนุกรรมการตรวจพิจารณาเอกสาร / คณะกรรมการพิจารณา ผู้เข้ารอบจำนวน 20 ทีม แบ่งเป็นระดับอาชีวศึกษา 10 ทีม และระดับอุดมศึกษา 10 ทีม เพื่อให้ผู้เข้ารอบพัฒนาโครงงานจากเอกสารเป็นสิ่งประดิษฐ์ ประกาศผลผู้เข้ารอบ วันที่ 19 ตุลาคม 2561 (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) ทาง www.ford.co.th/about/newsroom , www.tvburabha.com และ www.pda.or.th และ Facebook : ฟอร์ด ประเทศไทย-FORD Thailand , Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด , Facebook : สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA
7. เปิดรับผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพิจารณารางวัลเข้าสู่รอบการนำเสนอ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม –    20 พฤศจิกายน 2561 มาที่ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เลขที่ 246/8 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  วงเล็บมุมซอง (Ford Go Further Innovator 2018) หรือกรณีไม่สามารถ ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ให้ส่งคลิปวิดีโอ แสดงวิธีการใช้งานสิ่งประดิษฐ์ตามขั้นตอนการนำเสนอมาแทนรูปแบบ DVD
8. วันนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ (Go Further Pitch Day) เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา วันเสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. พร้อมร่วมอบรม Driving Skill For Life ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย   ณ ห้องประชุม สนามปทุมธานีสปีดเวย์ จังหวัดปทุมธานี
9. ติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดโครงการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ford.co.th/about/newsroom , www.tvburabha.com และ www.pda.or.th และ Facebook : ฟอร์ด ประเทศไทย-FORD Thailand , Facebook : บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด หรือ Facebook : มาคมพัฒนาประชากรและชุมชน - PDA โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 616 โทรสาร 0-2158-6141
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ฟอร์ด #ทีวีบูรพา #สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน #Ford Go Further Innovator

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป