/>

“อิสามะแอ สะแม” เด็กกำพร้าสู้ชีวิต จนได้รับโอกาส ก่อนส่งต่อเมล็ดพันธุ์ความสำเร็จ สู่เด็กไทยในแดนใต้ []

วิว

เด็กกำพร้าสู้ชีวิต
จนได้รับโอกาส

ก่อนส่งต่อเมล็ดพันธุ์ความสำเร็จ
สู่เด็กไทยในแดนใต้

ถ้าวันหนึ่ง เราเห็นแม่นำของมีค่าชิ้นสุดท้ายในชีวิตไปแลก เป็นเงินมาซื้ออาหารเพื่อให้เราและน้องได้อิ่มท้อง เราจะต้องรู้สึก อย่างไรกันนะ แม้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่ แต่ไม่ใช่กับชีวิตของ “อิสามาแอ สะแม” เด็กหนุ่มกำพร้าจาก จ.ปัตตานี เขา ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพียงเพราะรู้จักใช้ “โอกาส”

ถ้าเราทำได้ เราก็จะต่อชีวิตคนอื่นได้ด้วย

“ด้วยสถานะทางบ้านที่ไม่ค่อยดี แล้ววันหนึ่งเรามีชีวิต ที่ดีขึ้นจากโอกาสที่ได้รับ ผมจึงอยากส่งต่อโอกาสให้กับ น้องๆ คนอื่น เพราะวันหนึ่งหากเขาประสบความสำเร็จขึ้นมา เท่ากับว่าผมได้ต่อยอดอนาคตของคนๆ หนึ่งให้มีชีวิต ที่ดีขึ้นได้ และผมเชื่อว่าสิ่งดีๆ เหล่านี้จะถูกส่งต่อออกไป อย่างไม่สิ้นสุด” เสียงบอกเล่าด้วยความภูมิใจของ ว่าที่ ร.ต.อิสามะแอ สะแม หรือน้องแอล

ความดื้อ และการดิ้นรน ส่งผลให้เข้าถึงโอกาสที่ดี

ใครจะคิดว่าชีวิตเด็กคนหนึ่งซึ่งสูญเสียคุณพ่อตั้งแต่ยังเด็ก และเกือบไม่ได้เรียนหนังสือเพราะสถานภาพและความไม่พร้อม ของครอบครัว จะเติบโตกลายเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ และเป็น ผู้แนะนำเส้นทางความสำเร็จในอนาคตให้กับเด็กคนอื่นๆ ในพื้นที่ ภาคใต้ในวันนี้ ว่าที่ร.ต.อิสามะแอ สะแม หรือ “แอล” เด็กกำพร้า ที่เกิดและเติบโตในจังหวัดปัตตานี คืออีกหนึ่งตัวอย่างของการ ดิ้นรนต่อสู้ชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งอนาคตที่เขาจะได้ลืมตาอ้าปาก เลี้ยงดูแม่และน้องๆ ให้ได้อยู่ดี กินดีไปพร้อมกับงานที่เขารัก

“แอล” เด็กหนุ่มจากปัตตานี เล่าถึงชีวิตเมื่อเป็นเด็กว่า เสาหลักของบ้านมีแม่เพียงคนเดียวที่คอยหาเลี้ยงเขาและน้อง ‘แหวนทองที่แม่มีอยู่วงเดียวในชีวิต แม่ยอมที่จะเอาไปจำนำ เพื่อนำเงินมาซื้อนมให้เขาและน้องกิน’ นั่นคือสิ่งที่แอลยังคง จำฝังใจมาจนถึงวันนี้ และสิ่งที่จะทำให้ครอบครัวมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แอลจึงตั้งเป้าหมายด้วยการเรียนจบสูงๆ มีหน้าที่การงานที่ดี แต่เมื่อวันที่เดินมาถึงทางเลือกของชีวิต ระหว่างการเดินตามความฝัน ด้วยการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และการมองหางานทำในโลกแห่งความเป็นจริง โดยละทิ้งเรื่องเรียนไปเลย เป็นสิ่งที่ต้องกลับมานั่งทบทวน อีกครั้ง ก่อนที่สุดท้ายแล้วเขาเรียกการตัดสินใจครั้งนี้ว่า “ดื้อ”

“ดื้อ” ในที่นี้คือ “การดื้อที่จะเรียนต่อ” ดิ้นรนหาทุน การศึกษา และก็ได้รับโอกาสตามความมุ่งหวังตั้งใจโดย ได้รับทุน “ศอ.บต. ซีพี ออลล์” หรือ ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิด จากความร่วมมือระหว่างบมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย กับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนที่รับทุนได้เข้าศึกษาต่อในคณะ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) เป็นการเปิดโอกาสให ้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

จากผู้รับในวันนั้น สู่การเป็นผู้ให้ในวันนี้

ผมทำหน้าที่แนะแนวและมอบทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ ใน พื้นที่ภาคใต้ รวมไปถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน จากทุนที่เคยได้รับ ในวันนั้น สู่การเป็นผู้ให้ในวันนี้ เพราะที่นี่คือบ้านผม และที่สำคัญ ผมมีทุนการศึกษาไปมอบให้เด็กๆ ซึ่งอาจไม่รู้มาก่อนว่ามีทุน สนับสนุนการศึกษาอยู่อีกมาก ถ้าผมเข้าไปถึงพื้นที่และสามารถ ส่งต่อโอกาสให้น้องๆ ที่ยากจน แทบจะไม่มีโอกาสเรียนต่อ ก็จะ ทำให้พวกเขาได้เข้าถึงการศึกษา เพื่อจะได้จบออกมามีเงินเดือน มีรายได้ที่ดี มาเลี้ยงดูครอบครัว และสามารถนำองค์ความรู้ไป พัฒนาพื้นที่ของเขาต่อไปได้

"หากผมเลือกทำงานอื่น ผมประสบความสำเร็จ แค่คนเดียว แต่ถ้าผมทำงานแนะแนวการศึกษา คนที่สำเร็จกับผมคือเด็กๆ จำนวนมาก วันหนึ่งเขา ประสบความสำเร็จขึ้นมา มันเท่ากับว่า ผมได้ ต่อยอดอนาคตของเด็กเหล่านั้น ให้มีอนาคตที่ดี ต่อไปได้"

อ่านเรื่องของน้องแอลจบไปแล้ว น้องๆ ชาว Dek-D.com รู้สึกเหมือนกันมั้ยคะว่า ไม่มีอะไรที่คนเราทำ ไม่ได้ หากตั้งใจและมุ่งมั่น เราจะสามารถไปสู่จุดหมายได้ แน่นอน เพียงแต่ระยะทางของแต่ละคนนั้นอาจง่ายหรือยาก ต่างกัน ขอเพียงเข้มแข็งและแสวงหาโอกาสที่ดี เราก็จะ ทำได้แน่นอน

สุดท้ายนี้ เป็นเวลากว่า 23 ปีมาแล้วที่ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้ดำเนิน นโยบายส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน ด้วยการก่อตั้ง สถาบันการศึกษาเพื่อสังคม 2 แห่งคือสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ตลอดจนศูนย์การเรียนฯกว่า 20 ศูนย์ทั่วประเทศ มอบ โอกาสให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมไปแล้ว กว่า 18,000 คน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีคนดี และคนเก่ง ถูกสร้าง จากทุน “ศอ.บต. ซีพี ออลล์” อีกเป็นจำนวนมาก เหมือน อย่างที่ “อิสามาแอ สะแม” ได้รับมาแล้ว และกำลังเป็นผู้ให้ ส่งต่ออนาคตให้แก่น้องๆ ในพื้นที่ภาคใต้อยู่ในขณะนี้

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PR. News

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป