/>

สอบชิงทุน 5 โควตาสุดท้าย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (AYP) รุ่นที่ 8 (2019-2020) []

วิว
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ประเทศสหรัฐอเมริกา (J-1 Visa)
AYP (High School Academic Year Program in America)
รุ่นที่ 8 (2019-2020) เปิดสมัครสอบชิงทุน 5 โควตาสุดท้าย!!
 
สอบชิงทุน 5 โควตาสุดท้าย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (AYP) รุ่นที่ 8 (2019-2020)
 
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (AYP) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเยาวชนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บริหารจัดการโดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง Worantex Education ได้รับการแต่งตั้งจากองค์กรฯ ให้เป็นตัวแทนในการคัดเลือกนักเรียนไทย เพื่อเดินทางไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิตในต่างแดน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยองค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยน จะจัดหาโรงเรียนระดับ High School ในท้องถิ่น และครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ซึ่งการศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา และใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลานั้น จะช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ให้ดียิ่งขึ้น
 
5 โควตาสุดท้ายเท่านั้น
เมื่อสอบผ่าน รับทันที! “ทุนสมทบค่าโครงการ”
มูลค่า 20,000.- บาท
(ไม่มีการสอบสัมภาษณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2562
 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 
คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครสอบชิงทุนเข้าร่วมโครงการ
 
  • มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 
  • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเดินทาง(เดือนสิงหาคม 2562)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม(GPAX) 2.50 ขึ้นไป
  • มีความประพฤติดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

3 ขั้นตอน ง่าย ๆ สู่การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา(AYP)
  1. กรอบใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ ได้ที่นี่ 
  2. เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (ELTiS Test) 
  3. ประกาศผลการสอบ และรายงานตัวเข้าร่วมโครงการฯ

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2562 (หรือจนกว่าโควตาจะเต็ม)
ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300.-บาท

กำหนดการสอบ
รอบแรก วันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 10.00 – 12.00 น.)
รอบสุดท้าย วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 – 12.00 น.)
รอบเก็บตก วันเสาร์ ที่ 27 เมษายน 2562 (เวลา 10.00 – 12.00 น.)
ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ “Worantex Education” ซ. รามคำแหง 60 แยก 9
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02-374-1300 ต่อ 220 
สายด่วน 086-321-1212(พี่นุช)
LINE ID @Weducation
Instagram AYP_Weducation

สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน โควตามีจำนวนจำกัดค่ะ
 
สอบชิงทุน 5 โควตาสุดท้าย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (AYP) รุ่นที่ 8 (2019-2020)

สอบชิงทุน 5 โควตาสุดท้าย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (AYP) รุ่นที่ 8 (2019-2020)

สอบชิงทุน 5 โควตาสุดท้าย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (AYP) รุ่นที่ 8 (2019-2020)

สอบชิงทุน 5 โควตาสุดท้าย โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนอเมริกา (AYP) รุ่นที่ 8 (2019-2020)
 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#เด็กกิจกรรม #อเมริกา #AYP #สอบชิงทุน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป