/>

ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0 []

วิว

ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0

           บ.ฮิวแมนิก้า จับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ ลงนามความร่วมมือโครงการและการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะการประกอบวิชาชีพยุคดิจิทัล ให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 
           นายสุนทร  เด่นธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “โครงการพัฒนาหลักสูตรการบริหารบุคคลและบัญชีร่วมกับมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในครั้งนี้ จะสร้างประโยชน์ทั้งการพัฒนามืออาชีพสู่สังคม โดยการนำนักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีและไอทีมาฝึกทำงานจริง ทำให้ได้ประสบการณ์ พร้อมพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพในสาขาของตนอย่างเต็มรูปแบบ โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และ ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและอนาคต”

          โดย ดร.ฉัททวุฒิ พีชผล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับบริษัทฮิวแมนิก้า ในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านบัญชีและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะและโอกาส มุ่งพัฒนาตนเองสู่นักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพในยุคดิจิทัล 4.0  ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่จะเรียนรู้จากการทำงานจริงและได้ประสบการณ์ตรงจากนักบริหารบุคคลและนักบัญชีมืออาชีพตัวจริง มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ที่ใช้จริงในปัจจุบัน เมื่อนักศึกษาจบไป จะสามารถนำความรู้หรือ Best Practice ของงานบัญชี งานทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถนำไปพัฒนาตนสู่มืออาชีพในอนาคตต่อไป

 
ฮิวแมนิก้าจับมือ ม.เอเชียอาคเนย์ปั้นนักบัญชี ทรัพยากรบุคคลยุคดิจิทัล 4.0
 


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ฮิวแมนิก้า #ม.เอเชียอาคเนย์ #วิชาชีพยุคดิจิทัล #มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป