/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

Dek-D เปิดรับสมัครนักศึกษา/นิสิตฝึกงาน ตำแหน่ง Developer []

วิว

การบ้านที่ต้องส่ง

Front-end Developer — Intern

ลักษณะงาน

พัฒนาฟีเจอร์ด้าน Front-end โดยเป็นการทำงานจริงเทียบเท่าพนักงานของ Dek-D และงานจะขึ้นเว็บไซต์ของ Dek-D.com จริง

ระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ

2 เดือน

ทักษะที่ต้องการ

 • สามารถเขียน JavaScript พื้นฐานได้
 • สามารถเขียน HTML และ CSS พื้นฐานได้
 • มีความชื่นชอบในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • รู้จักและเคยใช้งานเว็บไซต์ Dek-D
 • ถ้ามีทักษะด้าน React.js จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โจทย์ทดสอบ

ตัวอย่างโจทย์ทดสอบ

จงสร้างระบบ Slider โดยใช้ JavaScript, HTML, CSS ให้ได้ตามรูปข้างล่าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • สามารถกดปุ่มซ้ายขวาเพื่อเลื่อน Slider ไปตามทิศทางที่ต้องการได้
 • สามารถกดที่จุดด้านล่างเพื่อไปหน้า Slider ที่ต้องการได้
 • แสดงหน้าที่ Slider Active เพียงหน้าเดียว หรือแสดงเหลื่อมแบบตามรูปก็ได้
 • ต้องเขียน JavaScript ขึ้นมาเองโดยไม่ได้ใช้ Plugin สำเร็จรูป
 • โค้ดทั้งหมดอัปขึ้น GitHub ของตัวเอง และเปิดเป็น public และส่งเมลการสมัครมาที่ intern@dek-d.com

Back-end Developer — Intern

ลักษณะงาน

พัฒนาฟีเจอร์ด้าน Back-end โดยเป็นการทำงานจริงเทียบเท่าพนักงานของ Dek-D และงานจะขึ้นเว็บไซต์ของ Dek-D.com จริง

ระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ

2 เดือน

ทักษะที่ต้องการ

 • สามารถเขียน PHP พื้นฐานได้
 • สามารถเขียน JavaScript พื้นฐานได้
 • เข้าใจระบบฐานข้อมูล MySQL และ/หรือ MongoDB พื้นฐานได้
 • มีความชื่นชอบในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • รู้จักและเคยใช้งานเว็บไซต์ Dek-D
 • ถ้ามีทักษะด้าน Big Data จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โจทย์ทดสอบ

ตัวอย่างโจทย์ทดสอบ

จงสร้างระบบตั้งกระทู้ และแสดงกระทู้ที่พึ่งตั้งไปได้ (ไม่ต้องมีหน้ารายชื่อกระทู้) เขียนด้วย PHP และมีเงื่อนไขดังนี้

 • ไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล
 • สามารถใส่ชื่อกระทู้ได้
 • สามารถใส่เนื้อหากระทู้ได้
 • มี Validation ว่าชื่อกระทู้ต้องยาว 4–140 ตัวอักษร
 • มี Validation ว่าชื่อกระทู้จะไม่อนุญาตใส่ HTML
 • มี Validation ว่าเนื้อหากระทู้ต้องยาว 6–2000 ตัวอักษร
 • เนื้อหากระทู้สามารถแสดง HTML ได้
 • หน้าตาดีไซน์ไม่มีผลต่อการประเมิน
 • โค้ดทั้งหมดอัปขึ้น GitHub ของตัวเอง และเปิดเป็น public และส่งเมลการสมัครมาที่ intern@dek-d.com

UX Designer — Intern

ลักษณะงาน

ออกแบบประสบการณ์การใช้งาน โดยเป็นการทำงานจริงเทียบเท่าพนักงานของ Dek-D และงานจะขึ้นเว็บไซต์ของ Dek-D.com จริง

ระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ

2 เดือน

ทักษะที่ต้องการ

 • เข้าใจ Mindset ของ UX ขั้นพื้นฐาน
 • สามารถสร้าง Prototype ด้วยการวาดหรือใช้โปรแกรมได้
 • สามารถสื่อสารเพื่อสัมภาษณ์ผู้ใช้ได้
 • มีความชอบและสนใจเรื่อง UX เป็นอย่างดี
 • รู้จักและเคยใช้งานเว็บไซต์ Dek-D

โจทย์ทดสอบ

ถ้าต้องออกแบบและปรับปรุงหน้าอ่านนิยายของ Dek-D จะมีแนวทางหรือวิธีในการ Research และทดสอบ UX ยังไงได้บ้าง? จงอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด (สามารถแนบคำตอบได้ทั้งข้อความและรูปภาพ) ส่งเมลมาที่ intern@dek-d.com

iOS Developer — Intern

ลักษณะงาน

พัฒนาระบบของแอปนิยายและนักเขียน Dek-D โดยเป็นการทำงานจริงเทียบเท่าพนักงานของ Dek-D และงานจะขึ้นเว็บไซต์ของ Dek-D.com จริง

ระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ

2 เดือน

ทักษะที่ต้องการ

 • สามารถเขียน Swift พื้นฐานได้
 • เข้าใจ iOS Lifecycle เป็นอย่างดี
 • มีเครื่อง Macbook สำหรับพัฒนา iOS
 • มีความชื่นชอบในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • รู้จักและเคยใช้งานเว็บไซต์ Dek-D
 • ถ้าอ่านหรือเขียนนิยาย Dek-D เป็นประจำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โจทย์ทดสอบ

สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา Swift โดยมีเงื่อนไขดังนี้ แอปพลิเคชันมีอยู่ 2 หน้าคือ

 • หน้าแรกแสดงรายชื่อที่กำหนดมาให้
 • หน้าสองแสดงชื่อรายการของหน้าแรกที่กดเข้ามาพร้อมรายละเอียดของรายการ
 • สามารถเพิ่ม/ลด รายการได้ (ไม่จำเป็นต้องเก็บลง memory เครื่อง)
 • สามารถแสดงผลเข้ากับทุกขนาดของหน้าจอ
 • โค้ดทั้งหมดจะต้องเขียนด้วย Swift และไม่ใช้ Library สำเร็จรูป
 • โค้ดทั้งหมดอัปขึ้น GitHub ของตัวเอง และเปิดเป็น public และส่งเมลการสมัครมาที่ intern@dek-d.com

Android Developer — Intern

ลักษณะงาน

พัฒนาระบบของแอปนิยายและนักเขียน Dek-D โดยเป็นการทำงานจริงเทียบเท่าพนักงานของ Dek-D และงานจะขึ้นเว็บไซต์
ของ Dek-D.com จริง

ระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ

2 เดือน

ทักษะที่ต้องการ

 • สามารถเขียน Java พื้นฐานได้
 • สามารถเขียน Kotlin พื้นฐานได้
 • เข้าใจ Android Lifecycle เป็นอย่างดี
 • มีความชื่นชอบในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • รู้จักและเคยใช้งานเว็บไซต์ Dek-D
 • ถ้าอ่านหรือเขียนนิยาย Dek-D เป็นประจำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

โจทย์ทดสอบ

สร้างแอปพลิเคชันโดยใช้ Java หรือ Kotlin โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • หน้าแรกจะโชว์ list ข้อมูลที่กำหนดมาให้ในรูปของ json โดยจะต้องแสดงภาพจาก Internet ได้
 • หน้าแรกจะมี button ให้สามารถกดเพิ่มข้อมูลใน list ได้ เมื่อกดแล้วจะมี dialog form ให้กรอกข้อมูล ดังนี้ picture(image url) , title , message เป็น string ทั้งหมด และมี button save ข้อมูลจะต้องถูกนำไปไว้บนสุดของ list ในหน้าแรก
 • หน้าแรกสามารถลบ item ได้โดยการกดค้างที่ item นั้นๆ
 • หน้าสองเปิดจาก list หน้าแรก จะแสดงรายชื่อของหน้าแรกที่กดเข้ามา
 • สามารถเพิ่ม/ลด รายชื่อได้ (ไม่จำเป็นต้องเก็บลง memory เครื่อง)
 • สามารถแสดงผลเข้ากับทุกขนาดของหน้าจอ
 • โค้ดทั้งหมดจะต้องเขียนด้วย Java หรือ Kotlin ก็ได้ (ถ้าใช้ Fragment จะ พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • โค้ดทั้งหมดอัปขึ้น GitHub ของตัวเอง และเปิดเป็น public และส่งเมลการสมัครมาที่ intern@dek-d.com
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PR. News #intern

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป