Dek-D เปิดรับสมัครนักศึกษา/นิสิตฝึกงาน ตำแหน่ง Developer

การบ้านที่ต้องส่ง

Front-end Developer — Intern

Back-end Developer — Intern

ลักษณะงาน

พัฒนาฟีเจอร์ด้าน Back-end โดยเป็นการทำงานจริงเทียบเท่าพนักงานของ Dek-D และงานจะขึ้นเว็บไซต์ของ Dek-D.com จริง

ระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ

2 เดือน

ทักษะที่ต้องการ

 • สามารถเขียน PHP พื้นฐานได้
 • สามารถเขียน JavaScript พื้นฐานได้
 • เข้าใจระบบฐานข้อมูล MySQL และ/หรือ MongoDB พื้นฐานได้
 • มีความชื่นชอบในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างดี
 • รู้จักและเคยใช้งานเว็บไซต์ Dek-D
 • ถ้ามีทักษะด้าน Big Data จะพิจารณาเป็นพิเศษ

โจทย์ทดสอบ

ตัวอย่างโจทย์ทดสอบ

จงสร้างระบบตั้งกระทู้ และแสดงกระทู้ที่พึ่งตั้งไปได้ (ไม่ต้องมีหน้ารายชื่อกระทู้) เขียนด้วย PHP และมีเงื่อนไขดังนี้

 • ไม่จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล
 • สามารถใส่ชื่อกระทู้ได้
 • สามารถใส่เนื้อหากระทู้ได้
 • มี Validation ว่าชื่อกระทู้ต้องยาว 4–140 ตัวอักษร
 • มี Validation ว่าชื่อกระทู้จะไม่อนุญาตใส่ HTML
 • มี Validation ว่าเนื้อหากระทู้ต้องยาว 6–2000 ตัวอักษร
 • เนื้อหากระทู้สามารถแสดง HTML ได้
 • หน้าตาดีไซน์ไม่มีผลต่อการประเมิน
 • โค้ดทั้งหมดอัปขึ้น GitHub ของตัวเอง และเปิดเป็น public และส่งเมลการสมัครมาที่ intern@dek-d.com

UX Designer — Intern

ลักษณะงาน

ออกแบบประสบการณ์การใช้งาน โดยเป็นการทำงานจริงเทียบเท่าพนักงานของ Dek-D และงานจะขึ้นเว็บไซต์ของ Dek-D.com จริง

ระยะเวลาฝึกงานขั้นต่ำ

2 เดือน

ทักษะที่ต้องการ

 • เข้าใจ Mindset ของ UX ขั้นพื้นฐาน
 • สามารถสร้าง Prototype ด้วยการวาดหรือใช้โปรแกรมได้
 • สามารถสื่อสารเพื่อสัมภาษณ์ผู้ใช้ได้
 • มีความชอบและสนใจเรื่อง UX เป็นอย่างดี
 • รู้จักและเคยใช้งานเว็บไซต์ Dek-D

โจทย์ทดสอบ

ถ้าต้องออกแบบและปรับปรุงหน้าอ่านนิยายของ Dek-D จะมีแนวทางหรือวิธีในการ Research และทดสอบ UX ยังไงได้บ้าง? จงอธิบายเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด (สามารถแนบคำตอบได้ทั้งข้อความและรูปภาพ) ส่งเมลมาที่ intern@dek-d.com

iOS/Android Developer — Intern

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ - Columnist ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

8 ความคิดเห็น

topdekd Programmer 4 ม.ค. 63 19:31 น. 1-1

ถ้าไม่สำเร็จรูปจนเกินไปก็สามารถใช้ได้ครับ แต่วัตถุประสงค์ของโจทย์อยากให้ผู้ทำได้แสดงทักษะและความสามารถจากพื้นฐานความรู้ในการเขียนโปรแกรมที่มีในการทำให้มากที่สุดครับ เพื่อให้ผู้ตรวจ/ประเมิน งานเห็นถึงทักษะของผู้ทำได้มากขึ้นครับ ขอบคุณครับ

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยเจ้าของ

กำลังโหลด

ความคิดเห็นนี้ถูกลบเนื่องจาก

ถูกลบโดยทีมงาน เนื่องจากงดตั้งกระทู้วิจัย โครงงาน หรือใช้พื้นที่เว็บบอร์ดเพื่อการส่งการบ้าน เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้ใช้บอร์ดท่านอื่นๆ ขออภัยในความไม่สะดวก

กำลังโหลด
topdekd Programmer 16 ส.ค. 65 15:01 น. 6-1

สามารถเลือกใช้ Framework หรือ Non-framework ได้เลยครับ แบบทดสอบนี้ให้คะแนนจากความตั้งใจในการเขียน รวมถึงทักษะและเทคนิค ต่างๆ ที่ผู้ทำแบบทดสอบส่งมาครับ https://www0.dek-d.com/assets/article/images/sticker/bb-12.png

0
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด
กำลังโหลด