/>

สาธิต พีไอเอ็ม ส่งนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว คว้ารางวัลระดับโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส []

วิว

          นักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว จากโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (SATIT PIM) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำผลงานด้านนวัตกรรมไปร่วมแข่งขันในงานสิ่งประดิษฐ์และผลงานนวัตกรรมระดับโลก ณ นครเจนีวา พร้อมคว้า 2 รางวัล แห่งความภาคภูมิใจ ในเวที “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019” ซึ่งเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดของโลก จัดโดย สมาพันธรัฐสวิสและองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)

          นับเป็นความสำเร็จของทีมนักประดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มีผลงาน โดดเด่นระดับโลก คว้า 2 รางวัล ในประเภท Commercial, Industrial and Office Equipment ประกอบด้วย รางวัล Bronze Medal  และรางวัล Special Prize from Inventions Hong Kong  ในชื่อผลงาน “หุ่นยนต์ลำเลียงวัสดุอัตโนมัติสำหรับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น” (Automated Guided Cart for Flexible Manufacturing System) โดยการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติในครั้งนี้ มีนักวิจัย และนักประดิษฐ์ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศทั่วโลก

          อาจารย์จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ที่ปรึกษารัฐมมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา และที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า “การนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับโลกครั้งนี้ เพราะทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพัฒนานักเรียนด้านนวัตกรรมตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคน จึงได้จัดตั้งชมรม Innovation Maker ขึ้น โดยร่วมกับ ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมอาจารย์ฝีมือระดับประเทศหลายท่านมาช่วยอบรมพัฒนาในด้านการสร้างสิ่งประดิษฐ์ และคัดเลือกตัวแทนนักเรียน 3 คน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จนคว้ารางวัลมาได้สำเร็จ”

 
สาธิต พีไอเอ็ม ส่งนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว คว้ารางวัลระดับโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


          นักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว 3 คน ได้แก่ ด.ช.อภิภูมิ ชื่นชมภู (ภูมิ) ด.ช.ณพสัญญ์ จีระวัฒนะนนท์ (อ๊อตโต้)   ด.ญ.ภิญฐ์สิตา เนียมอินทร์ (กุนซือ) ซึ่งร่วมแสดงผลงานครั้งนี้ เปิดเผยว่า หุ่นยนต์ตัวนี้มาจากการรวมตัวกันที่ชมรม Innovation Maker และได้ไปดูงานที่บริษัทต่างๆ ได้เห็นกระบวนการขนส่งรถโฟล์คลิฟท์ รถยกของในโรงงาน จุดประกายความคิดว่าอยากสร้างให้เป็นรถอัตโนมัติ ให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด โดยต้องสามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นได้ ทั้งในโรงงาน ร้านอาหาร อีกหลายๆ ที่ จากนั้นระดมสมองเสนอไอเดียร่วมกัน โดยมี อาจารย์จิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคุณครูปิยดา บุญศักดิ์ คุณครูณรงค์ ถาคำมี ครูประจำวิชาไอทีและคอมพิวเตอร์ และ ครูประวิตย์ ศรีหนองหว้า ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิต พีไอเอ็ม เป็นที่ปรึกษา สำหรับส่วนงานด้านแมคคานิคส์ ไฟฟ้า โค้ดโปรแกรม เทคนิคการประกอบชิ้นส่วน การเชื่อมต่อบอร์ดต่างๆ แบ่งงานกันไปตามสิ่งที่ชอบและถนัด อย่างเช่น อ๊อตโต้สนใจด้านฮาร์ดแวร์ ภูมิชอบทำโปรแกรม กุนซืออยากประกอบอะไหล่ จนออกมาเป็น “Automated Guided Cart for Flexible Manufacturing System” หุ่นยนต์ลำเลียงวัสดุอัตโนมัติสำหรับระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ที่ประกอบไปด้วย 3 เทคโนโลยีหลัก ได้แก่ โครงสร้างหุ่นยนต์สำหรับลำเลียงวัสดุ ระบบการจัดการเส้นทางขนส่ง และระบบการลำดับความสำคัญของงาน เพื่อใช้ลำเลียง วัสดุในระบบการผลิตต่างๆ สามารถกำหนดเส้นทางในการลำเลียงวัสดุได้ด้วยตนเอง มีระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 
สาธิต พีไอเอ็ม ส่งนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว คว้ารางวัลระดับโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


          น้องๆ บอกอีกว่าตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รางวัล เพราะมัวเตรียมตัวกับการพรีเซ็นต์ เตรียมหุ่นยนต์ ฝึกภาษา พอถึงงานจริงมันสนุก! ตื่นเต้น! และเป็นการพรีเซ็นต์งานสู่สาธารณะที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกด้วย มันท้าทายความสามารถ ภูมิใจที่สิ่งประดิษฐ์เล็กๆ สามารถไปเวทีระดับโลกได้

 
สาธิต พีไอเอ็ม ส่งนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว คว้ารางวัลระดับโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


          ประสบการณ์ร่วมงานครั้งนี้ ทั้ง 3 คน ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “สนุก และประทับใจที่ได้ดูผลงานของประเทศอื่นๆ ได้เห็นนวัตกรรมแปลกๆ ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียนทั้งไทยและต่างชาติ รู้จักคนเยอะมากขึ้น ได้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหลายแง่มุม ปัญหาอุปสรรค หลักๆ จะเป็นเรื่องการสื่อสารเพราะผู้เข้าชมงานเป็นชาวสวิตฯ ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเสียส่วนใหญ่ เราพรีเซ็นต์เป็นภาษาอังกฤษ ก็เลยจะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่อง นอกจากนี้เรายังซ่อมหุ่นยนต์ทุกวัน พยายามแก้ทุกวัน แก้ฮาร์ดแวร์ไม่ได้ก็ไปแก้ที่โปรแกรมแทน ต้องหาปัญหาให้เจอให้ได้ เพราะว่ามีตัวแปรหลายๆ อย่างส่งผลให้หุ่นยนต์เราไม่ทำงานดั่งใจในบางวัน”

 
สาธิต พีไอเอ็ม ส่งนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว คว้ารางวัลระดับโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


โรงเรียนมีส่วนช่วยอะไรบ้างในการประกวดครั้งนี้บ้าง?

          ภูมิเล่าว่า “อย่างแรกเลยที่นี่เรียนวิชาหลัก 3 วิชา  คณิต วิทย์ อังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ แรกๆ เข้ามา ม.1 เป็นคนเขินอาย แต่ได้ทำงานกลุ่ม ได้พรีเซ็นต์บ่อยๆ จึงเป็นการฝึกการแสดงออกไปในตัว พอเวลาเจอคนที่บูธก็กล้าที่จะเข้าไปเสนองานเขา แถมโรงเรียนพาไปดูงานที่บริษัทต่างๆ มันดีมากตรงที่ว่าเราได้เห็นของจริง ได้เปิดหูเปิดตา ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างที่สองโรงเรียนช่วยหาโอกาสในการแข่งขัน เวทีที่น่าสนใจต่างๆ ให้ได้แสดงออก ให้อุปกรณ์ เช่น 3D Printer และเลเซอร์คัท ราคาแพงๆ มาใช้ และที่สำคัญโรงเรียนเราไม่ได้ยัดเยียด สิ่งต่างๆ ให้เด็ก แต่เราเป็นคนเลือกเองว่าอยากเรียนอะไร สนใจอะไร มีอาจารย์ดีๆ วิทยากรเก่งๆ มาสอน เปรียบเหมือนเอาปุ๋ยมาให้ต้นไม้ครับ นอกจากนี้ครอบครัวของทุกคนก็สนับสนุนเต็มที่”

 
สาธิต พีไอเอ็ม ส่งนักประดิษฐ์รุ่นจิ๋ว คว้ารางวัลระดับโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส


ความฝันในอนาคต

กุนซือ “อยากเป็นวิศวกรด้านคอมหรือหุ่นยนต์ค่ะ สำหรับโครงการนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความฝันเช่นกันค่ะ ได้รู้ตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ แต่จริงๆ แล้วเมื่อได้ทำ เราก็ทำได้ดี เช่น การกล้าแสดงออก ความรู้เรื่องกลไกต่างๆ และพวกโปรแกรม 3D Printing คิดไว้ว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากประดิษฐ์สิ่งที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะ”  

ภูมิ อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ มีความฝันอยากทำ Smart Helper สิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนสูงอายุ คนพิการ

ออตโต้ มีความฝันอยากเป็นวิศวกรเครื่องกลหรือหุ่นยนต์ เสริมอีกด้วยว่า “โครงงานนี้ทำให้ผมเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เด็ก ม.2 ยังไม่เคยได้ทำอนาคตอยากนำสิ่งที่ตัวเองเรียนและประดิษฐ์มาต่อยอดครับ”


 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#SATIT PIM #โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป