/>

มหิดลเจ๋ง! เปิด Investment Lab ศูนย์กลางความรู้การเงิน-การลงทุน นอกห้องเรียนให้เรียน+ฝึกลงทุนกันฟรีๆ []

วิว

เปิด Investment Lab ศูนย์กลางความรู้การเงิน-การลงทุน
นอกห้องเรียนให้เรียน+ฝึกลงทุนกันฟรีๆ

เปิด Investment Lab ศูนย์กลาง
ความรู้การเงิน-การลงทุนนอกห้องเรียน
ให้เรียน+ฝึกลงทุนกันฟรีๆ

การเงินการลงทุน ฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับวัยรุ่น แต่ความจริงแล้วใกล้ตัวกว่าที่คิด ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา เราได้เห็นข่าวนักเรียนนักศึกษาที่ขาดความเข้าใจในเรื่องการวางแผนการเงิน จนเกิดปัญหาและนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบผิดๆ น่าแปลกที่ปัญหาเกิดขึ้นมากเท่าไรสถาบันการศึกษาก็ยังไม่มีแนวทางให้ความรู้ด้านการเงินอย่างจริงจัง

แต่ไม่ใช่กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ผู้บริหารชุดอดีตและปัจจุบัน เห็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวไปสู่ผู้ใหญ่ให้ทำงานอย่างเต็มตัว โดยมองเห็นว่าการเงิน การออม การลงทุน และการสร้างธุรกิจ start up เป็นทักษะพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล กลายเป็นสถาบันอันดับต้นๆ ที่ให้ความรู้ด้านการเงินการลงทุนแก่นักศึกษาอย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Academy และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น Short Course, Simulation หรือ Action Learning ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Financial Literacy โดยมี Investment Lab หรือห้องแล็บเกี่ยวกับการลงทุนไว้ให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการได้ด้วย

หากใครยังนึกภาพความเจ๋งของโครงการนี้ไม่ออก ให้ลองนึกตามว่า หากอยากรู้เรื่องการเทรดหุ้น สามารถเข้ามาใน Investment Lab เพื่อดูตลาดหุ้นแบบเรียลไทม์ หรือ หลังเลิกเรียน สามารถเลือกเข้าอบรมการวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น “จุดเริ่มต้นความมั่นคง” “ลงทุนอย่างไร เหมาะสมกับฉัน” “เปิดบริษัทกันมั้ย” “การตลาดยุค Digital ง่ายมาก” เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ยังได้บันทึกอยู่ในระบบการเรียนออนไลน์ (MUx) สามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้อีกด้วย เรียกว่า ต้องการความรู้ด้านการเงิน การลงทุนเมื่อไหร่ สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทันที

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ Financial Literacy ได้กล่าวถึงผลตอบรับของโครงการนี้ว่า “ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี มีนักศึกษาให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง 3 เดือนแรกได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารไทยพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) มาให้คำแนะนำแบบ Exclusive เรื่องการใช้โปรแกรมในการลงทุน ในขณะเดียวกัน ก็มี Train the trainer คือ การฝึกนักศึกษาหรือบุคลากร เพื่อให้ เป็นครูสอนคนอื่นต่อไป”

นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขัน MU Stock challenge การแข่งขันเทรดหุ้นระดับนักศึกษาผ่านโปรแกรม click2win เพื่อแข่งขันความเป็น “นักเทรด” เพียงแค่ 2-3 วันก็มีผู้สมัครเต็มจำนวนรับ จนต้องเพิ่มจำนวนรับอีกเกือบเท่าตัว น้องๆ ที่เข้าแข่งขันโครงการนี้จะได้รับการอบรมการดูพื้นฐานหุ้น โดยเจ้าหน้าที่ SCB เป็นที่น่าสนใจว่า มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่มีความสนใจการลงทุน แต่ไม่มีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกความสามารถด้านนี้

น้องต้นสัก รณชัย อร่ามรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ หนึ่งในนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมสมัคร MU Stock challenge ได้เล่าถึงเหตุผลที่ร่วมการแข่งขันว่า “มองเป็นโอกาสดีที่ได้เข้ามาฝึกเทรดหุ้น และมีเงินรางวัลด้วย ซึ่งโครงการนี้นอกจากจะได้จำลองการเทรดหุ้นตามตลาดหุ้นจริงแล้ว ยังได้รับความรู้จากพี่ๆ เจ้าหน้าที่ SCB ทำให้เข้าใจระบบการลงทุนมากกว่าการอ่านหนังสือด้วยตนเอง ได้มองเห็นทางเลือกในการหารายได้ เช่น หุ้น กองทุน ตราสารหนี้ และยังได้นำความรู้นี้ไปอธิบายให้ครอบครัวฟัง เพื่อเปลี่ยนความคิดด้านการลงทุน ว่าเป็นช่องทางที่ทำให้เรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่เรียกกันว่า “ให้เงินทำงานให้เรา” ”

อาจารย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต ยังได้เล่าต่ออีกว่าในอนาคต จะมีอีกหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นการอบรม START UP ที่ได้รับความร่วมมือจากศูนย์นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย การพานักศึกษาไปดูงานบริษัทใหญ่ระดับโลก อาทิ GOOGLE, LINE, SCB เพื่อเรียนรู้การทำงานในองค์กรใหญ่ รวมทั้งการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้เป็น Life Long Learning ที่ศิษย์เก่าสามารถลงทะเบียน และเข้ามาศึกษาความรู้ด้านการเงินแบบออนไลน์ได้เทียบเท่ากับศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าที่จบไปนานมากแล้ว ก็ได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกัน

และเป้าหมายสำคัญที่สุด คือ การบรรจุเพิ่มเป็นวิชาเลือก ในเบื้องต้นมี 2 วิชาคือ Personal Finance ฝึกการวางแผนรายบุคคล มีอาจารย์ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และอีกหนึ่งวิชา จะสอนในเรื่อง การวางแผนชีวิตของตนเอง เพื่อให้เห็นภาพว่าในอนาคตตนเองจะเป็นอย่างไร และจะทำให้ประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไร

น้องฟิค ศุภวิชญ์ อำนาจเจริญพร นักศึกษาชั้นปี 2 คณะศิลปศาสตร์ อีกหนึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในโครงการ Financial Literacy ได้เล่าความเป็นมาและความประทับใจว่า “ได้เข้าร่วมโครงการนี้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของกองกิจการนักศึกษา ซึ่งตนเองนอกจากจะสนใจเกี่ยวกับเรื่อง Social Entrepreneurship หรือกิจการเพื่อสังคมอยู่แล้ว ยังสนใจเกี่ยวกับเรื่องการออมเงินอีกด้วย รูปแบบของการอบรมนั้นมีทั้งการบรรยาย จากวิทยากร การทำแบบทดสอบออนไลน์ และหนังสั้นที่สอดแทรก ข้อมูลด้านการเงินการลงทุน ที่สามารถดูย้อนหลังออนไลน์ได้

เมื่อได้เข้าอบรมจนจบคอร์ส ทำให้รู้เลยว่ามุมมองด้านการเงินการลงทุนของตนเปลี่ยนไป และมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินชัดเจน ทำให้เป็นคนคิดมากขึ้นก่อนการใช้จ่าย อะไรที่ไม่จำเป็น ไม่คุ้ม จะพยายามตัดใจ รวมถึงประเมินแนวโน้มราคาสิ่งของปัจจุบันกับในอนาคต จะทำให้เราใช้จ่ายอย่างรอบคอบมากขึ้น”

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PR. News #มหิดล #Investment Lab #ศูนย์กลางความรู้การเงิน-การลงทุน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป