/>

ม.มหิดล จัดเต็ม! 3 นวัตกรรมการศึกษาให้ผู้เรียนเก่งขึ้นได้ไร้ขีดจำกัด []

วิว

ม.มหิดล จัดเต็ม!

3 นวัตกรรมการศึกษาให้ผู้เรียนเก่งขึ้นได้ไร้ขีดจำกัด

“การศึกษาต้องไม่หยุดอยู่ที่เดิม” ทุกวันนี้การศึกษา ไม่ใช่แค่แข่งเพื่อความเป็นที่หนึ่ง แต่ต้องแข่งกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันสมัย หรือ เพิ่มเติมทักษะความรู้บางอย่าง จึงจำเป็นมากถึงมากที่สุด สำหรับการเรียนของ GEN Y หรือ GEN Z ซึ่งเป็นวัยที่เปิดรับด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่
       มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ใครๆ ก็มองว่าโดดเด่นด้านการแพทย์ แต่รู้ไหมว่า ตอนนี้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนี้ล้ำหน้าไปไกล โดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กับการเรียน และประยุกต์เทคโนโลยีรวมเข้ากับการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะพื้นฐานการช่วยเหลือชีวิต และยังพัฒนาไปถึงอาจารย์ผู้สอนด้วย เรียกว่าพัฒนาทั้งทีก็ต้องพัฒนาให้ ครบทุกด้าน

วันนี้ พี่ๆ Dek-D จะพาไปดูว่า ถ้าน้องๆ ได้เข้ามาเรียนที่ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว จะได้พบเจอกับนวัตกรรมอะไรบ้าง ที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้รอบด้านมากขึ้น

Cross Campus Infrastructure
& Media (Virtual classroom)

อย่างแรกที่ต้องอึ้ง คือโครงการ Cross Campus Infrastructure & Media (Virtual classroom) การเรียนข้ามวิทยาเขตแบบไม่ต้องเดินทาง! น้องๆ อาจจะยังไม่รู้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลมี 3 พื้นที่ในกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ ศาลายา พญาไท บางกอกน้อย และ 3 วิทยาเขตในต่างจังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อำนาจเจริญ และกาญจนบุรี ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อเชื่อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างพื้นที่/ วิทยาเขต ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ เรียนกับอาจารย์จากต่างพื้นที่/วิทยาเขตแบบไร้ข้อจำกัดเรื่องสถานที่ โดยใช้ห้องเรียนที่มีชื่อเรียกว่า Virtual classroom สามารถเรียนและถามตอบกับอาจารย์ได้แบบเรียลไทม์ แม้จะนั่งเรียนอยู่ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ก็สามารถเรียนกับอาจารย์ที่สอนอยู่พื้นที่ศาลายาได้ ช่วยลดต้นทุนค่าที่พัก และยังเพิ่มความเท่าเทียม ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ที่หลากหลาย ช่วยลดภาระและเวลาในการเดินทางของอาจารย์ ทำให้มีประสิทธิภาพด้านการสอนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังสะดวกเพราะใช้เป็นช่องทางในการประชุมระหว่างคณาจารย์และบุคคลากรระหว่างพื้นที่/วิทยาเขตได้อีกด้วย

โครงการนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ระยะเริ่มต้นได้สร้างห้อง Virtual Classroom วิทยาเขตละ 1 ห้อง และ ทางมหาวิทยาลัย ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีจำนวนห้อง Virtual Classroom อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้รองรับการเรียนการสอน และการประชุมทางไกลให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในปี 2563

Mahidol BLS Training Center
(BLS-Basic Life Support)

ถัดมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาทุกคนเพื่อให้มีทักษะสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน คือ Mahidol BLS Training Center โดย BLS มาจาก Basic Life Support (การเรียนรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน) น้องๆ เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการแพทย์ทั้งที ก็ต้องมีความรู้ด้านการแพทย์ติดตัวไว้บ้าง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองกิจการนักศึกษากับภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยในขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดตั้ง Mahidol BLS Training Center ที่บริเวณใต้หอพักนักศึกษา เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีทั้งอุปกรณ์ฝึก CPR และเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ AED สำหรับฝึกทักษะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นขั้นพื้นฐานได้ รับรองหากเข้าร่วมโครงการนี้ต้องมีความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปอย่างแน่นอนค่ะ

Higher Education Technical
Development

และสุดท้าย Higher Education Technical Development โครงการนี้จะเป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน เหมือนจะไม่ได้เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง แต่ที่จริงแล้วนักศึกษาคือคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด ม.มหิดล ได้ร่วมมือกับ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย จัดตั้ง Mahidol – Macquarie Centre for International Education (MCIE) ขึ้นเพื่อจัดหลักสูตรร่วมกัน อบรม แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยีต่างๆ ในการศึกษา วิจัย ให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และนักศึกษาก็มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งหมด นี้ก็เพื่อประโยชน์ของน้องๆ สามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนในรูปแบบเดิมๆ

เป็นอย่างไรกันบ้างกับมิติใหม่ของการเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดล ถือได้ว่าฉีกทุกกฎการเรียนที่เคยมีมา ห้องเรียนเดิมๆ อาจารย์สอนเดิมๆ วิธีการเดิมๆ จะไม่ใช่การสอนในมหิดลหลังจากนี้ การเรียนจะต้องสามารถเรียนและโต้ตอบได้ข้ามวิทยาเขต ได้เรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือ ชีวิตเบื้องต้น รวมทั้งได้เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนที่ผ่านการอบรม มาจากมหาวิทยาลัยดังระดับโลกอีกด้วย

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PR. News #ม.มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป