/>

แอปพลิเคชัน “ใกล้มือหมอ” []

วิว
อุ่นใจเหมือนมีแพทย์อยู่ด้วย 24 ชม.
 
                 “ใกล้มือหมอ” แอปพลิเคชันที่สามารถตอบโจทย์ของคนทุกเพศทุกวัยในเรื่องของอาการเจ็บป่วยและโรคที่เป็นอยู่ได้  เพื่อนำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที เหมือนมีแพทย์อยู่กับเราตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมช่วยยกระดับพัฒนาศักยภาพ อสม.ทั่วประเทศ ลดแออัดในโรงพยาบาล
 
                ร.อ.นพ.อดุลย์ชัย ธรรมาแสงเสริฐ หรือหมอเกมส์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง ผู้จัดการโครงการเครือข่ายผู้อภิบาลสุขภาพใกล้ชิดหมอทางไกล ด้วยแอปพลิเคชัน กล่าวว่า แอปพลิเคชัน “ใกล้มือหมอ” เป็นเครื่องมือที่ทำให้คนไข้สามารถรู้กลุ่มโรคที่มีความเสี่ยงของตัวเองจากอาการที่เป็นอยู่ และยังเป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพของ อสม.ให้มีศักยภาพในการดูแลรักษาและให้คำแนะนำได้ดียิ่งขึ้นในระดับปฐมภูมิ โดยเป็นการนำระบบอัลกอริทึม(Algorithm)  ซึ่งเป็นกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้รูปแบบการซักถามประวัติอาการเจ็บป่วยเลียนแบบการพูดคุยระหว่างหมอกับคนไข้ ทำให้สามารถคัดกรองได้ว่าผู้ป่วยเสี่ยงเป็นโรคอะไรในเบื้องต้น นำไปสู่การรักษากับแพทย์จริงๆ ได้อย่างรวดเร็ว
 
          “พูดง่ายๆ ว่า เมื่อใช้แอปฯนี้แล้ว อสม.หรือประชาชนจะมีเครื่องมือในการดูแลตัวเองและเข้าถึงข้อมูลความรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคต่างๆของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งในแอปฯนี้จะรวบรวมอาการที่พบในได้มากถึง 123 อาการ และมีจำนวนโรคที่ให้ค้นหาได้มากถึง 1,000 โรค อีกทั้งยังมีคลิปวิดิโอที่พูดถึงอาการเจ็บป่วยและโรคต่างๆ จากรายการพบหมอศิริราชและสถาบันการแพทย์ที่น่าเชื่อถือหลายสถาบัน เป็นแอปฯที่ใครๆก็สามารถนำไปใช้ได้ เพราะการใช้งานไม่ยาก ด้วยวิธีการใช้และเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ปัจจุบันเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2562 ปรากฏว่า มีคนโหลดไปแล้ว 5,000 ราย แบ่งเป็น อสม.1,000 ราย ที่เหลือเป็นประชาชนทั่วไป”
 
**จากหมอศัลยกรรมตกแต่งสู่จิตอาสาบนโลกดิจิทัล
 
                เป็นที่รู้กันดีว่า ร.อ.นพ.อดุลย์ชัย เป็นหมอศัยลกรรมตกแต่งเสริมสวยเบอร์ต้นๆของประเทศ แต่กลับมาให้ความสนใจเรื่องการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของประชาชนผ่านโลกดิจิทัลที่กลายเป็นแอปฯ   “ใกล้มือหมอ” 
 
   
                “ในอดีตสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์เคยทำโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนมาก่อนเป็นจิตอาสามาก่อน พอมาถึงปัจจุบันนี้ เรายังโหยหาความเป็นจิตอาสาอยู่ จึงอยากเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้มากขึ้น การทำแอปฯ “ใกล้มือหมอ” ก็เหมือนเป็นการทำงานช่วยเหลือประชาชนอีกครั้ง แอปฯ นี้จะเหมือนมีแพทย์ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง มีอาการเมื่อไหร่ถามได้ทันที” ร.อ.นพ.อดุลย์ชัย กล่าว
 
                สุพัฒนุช สอนดำริห์  ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. เสริมว่า สสส. ได้ให้การสนับสนุนทุนมาตั้งแต่โครงการแพทย์เฉพาะทางบาทเดียว โดยมุ่งหวังให้สามารถช่วยลดการรับข้อมูลทางการแพทย์และความเชื่อที่ผิดแต่มักการแชร์ต่อกัน มีการสร้างชุดข้อมูลความรู้โรคต่างๆ ให้เข้าใจง่ายผ่านอนิเมชั่น และอินโฟกราฟฟิก ข้อมูลจึงมีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ผ่านเว็บไซต์ www.sosspecialist.com และ Facebook “แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว” อีกทั้งคุณหมออดุลย์ชัยและเพื่อนๆหมอที่เป็นจิตอาสาทั้งหมด 33 ท่าน เข้าร่วมตอบคำถามให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ นับเป็นต้นแบบที่ดีและเมื่อโครงการต่อยอดมาเป็นแอปฯ “ใกล้มือหมอ” สสส.เห็นว่าเป็นโครงการที่สามารถก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนด้านการสร้างเสริมสุขภาวะได้ ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วย อสม.ในการดูแลสุขภาพประชาชน สามารถลดภาระงานของแพทย์ในโรงพยาบาลช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลและลดภาระงบประมาณการรักษาพยาบาลของประเทศอีกด้วย
 
**ฟังก์ชันใช้ง่าย –ลดความแออัดในโรงพยาบาลได้
 
                ร.อ.นพ.อดลุย์ชัย กล่าวว่า ฟังก์ชั่นการใช้งานของแอปฯ “ใกล้มือหมอ” เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ง่าย เหมาะกับสมาร์ทโฟนทั้ง IOS และเอนดรอย และได้มีการนำตัวการ์ตูนมาช่วยในการสื่อสาร เช่น มีการปวดหัว เมื่อกดไปที่รูปหัวของตัวการ์ตูน จะมีอาการแสดงออกมา หรือโรคอะไรบ้างที่มีอาการปวดหัว เป็นต้น ซึ่งเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย แม้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกเราก็มีคลิปวิดิโอให้ดูได้  ใช้งานง่ายไม่มีความยุ่งยากใดๆ
 
              แอปฯ “ใกล้มือหมอ” เหมือนเป็นการรวบรวมตำราแพทย์ทั้ง 6 ปี  มาสรุปรวมอยู่ในแอปฯเดียว ดังนั้น หากสนับสนุนให้อสม.นำไปใช้งานจริง จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล อสม. ที่เปรียบเสมือนหมอประจำบ้านของชุมชนอยู่แล้ว จะช่วยคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น ก่อนจะส่งไปถึงมือหมอครอบครัว และด่านสุดท้ายที่จะส่งต่อผู้ป่วย รพ.สต. หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ถ้ามีระบบการคัดกรองและส่งต่อที่ดี จะช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหนึ่งที่เราจะยกระดับและพัฒนาศักยภาพของ อสม. และส่วนประโยชน์ที่ประชาชนทั่วไปจะได้รับคือ รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว 
 
                  นอกจาก “ใกล้มือหมอ” จะเป็นแอปฯ ที่ช่วยคัดกรองและซักถามประวัติอาการเจ็บป่วยในเบื้องต้นนี้แล้ว ในแอปฯนี้ยังสามารถบอกชื่อหมอที่มีความเชี่ยวชาญในโรคนั้นๆได้ สามารถบอกชื่อโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และแผนที่ เพื่อความสะดวกของผู้ป่วยในการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที
 
            “หากเราสามารถโฟกัสโรคได้ตรงจุด ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว จะสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ เพราะที่ผ่านมาคนจะมาโรงพยาบาลก็เมื่อเจ็บป่วย ซึ่งบางครั้งมาด้วยอาการที่รุนแรงแล้ว การรักษาก็อาจจะช้าเกินไป ดังนั้นการใช้แอปฯ “ใกล้มือหมอ” ช่วยคัดกรองจะทำให้มีการรักษาได้อย่างรวดเร็วลดความรุนแรงของโรค และลดความแออัดในโรงพยาบาลได้” ร.อ.นพ.อดุลย์ชัย กล่าวสรุป
 

 
           ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด Application *ฟรี* ได้ทั้งระบบ Android และ IOS โดยพิมพ์ค้นหา Application “ใกล้มือหมอ” หรือ   สำหรับ Android     และ   สำหรับ IOS (iPhone) 
 
คลิป Video แนะนำการใช้งานเบื้องต้น ของ Application “ใกล้มือหมอ”
 

Clip

แนะนำการใช้งานแอปฯ “ใกล้มือหมอ”

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#ใกล้มือหมอ #thaihealth #สสส

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป