/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

“บุญรอด” เดินหน้าจ้างงานต่อเนื่องผ่านโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” []

วิว
“บุญรอด” เดินหน้าจ้างงานต่อเนื่องผ่านโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง”

                     
หลังจากที่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ โดยดำเนินการโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า เป็นโครงการแรกไปแล้วในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ต่อมาได้ดำเนินโครงการที่สองตามนโยบายเร่งด่วนของบริษัท ฯ โดยจัดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” เริ่มที่แรกที่บ้านโนนสวรรค์ใหม่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ โดยมีการจ้างงานคนในท้องถิ่นร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการฯทั้งในส่วนของจุดบริการน้ำ การติดตั้งแทงค์น้ำดื่มขนาดใหญ่ในที่ชุมชน และร่วมกันขุดบ่อน้ำเพื่อใช้ในชุมชน โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป โดยมีเครือข่ายสิงห์อาสาภาคอีสาน 16 สถาบัน ร่วมดูแลปัญหาภัยแล้งทั่วทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน
 

​                     โดยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และ นายฌานนท์ โปษยะจินดา ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ร่วมกันเปิดโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” เป็นที่แรก ที่หมู่  9 บ้านโนนสวรรค์ใหม่ ต.ภูเหล็ก ที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบจากวิกฤตสถานการณ์ โควิด – 19 ทาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จึงได้มีการจ้างงานชาวบ้านในพื้นที่จำนวนกว่า 100 คน จากประชากรในหมู่บ้าน 146 ครัวเรือน ทำการติดตั้งแทงค์น้ำดื่มขนาดใหญ่เพื่อบริการกับชาวบ้านที่เดือดร้อนในชุมชน  และขุดบ่อน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรและใช้ในครัวเรือน เป็นการสำรองน้ำไว้ยามขาดแคลนจากภาวะภัยแล้ง รวมไปถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจาก บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดอาหารกลางวันเลี้ยงแล้ว ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละ 200 บาท น้ำดื่มสิงห์  ข้าวสารตราพันดี ซึ่งหลังจากนี้ก็จะกระจายไปยังพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในจังหวัดอื่นๆ ในภาคอีสานต่อไป
 

​                     ทั้งนี้ ในการขุดบ่อเก็บกักน้ำในโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นที่ปรึกษาโครงการในการให้คำแนะนำในเรื่องการวิเคราะห์ชั้นดิน ส่วนในจุดแจกน้ำ มีนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาจาก 6 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นที่ปรึกษาโครงการให้คำแนะนำในการติดตั้งแทงค์น้ำน้ำดื่มขนาดใหญ่ในชุมชน โดยจะมีการเติมน้ำดื่มให้เต็มตลอดเวลา เพื่อมั่นใจว่าชาวบ้านในชุมชนจะมีน้ำดื่มตลอดช่วงประสบภัยแล้งในปีนี้

​                     อีกทั้งโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ซึ่งจะกระจายไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้ง ทั่วทั้ง 20 จังหวัดในภาคอีสาน โดยจะมีเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สถาบัน ร่วมกันเฝ้าระวัง และดูแลพื้นที่สถานการณ์วิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ,มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

​                     โครงการตามนโยบายการช่วยเหลือทั้งในเรื่องปากท้องและการสร้างอาชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นั้น  มีการจัดทำผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ทั้งโครงการระยะสั้นและโครงการระยะยาวเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  โดย 3  โครงการเร่งด่วนที่ทางบริษัทฯ  รีบดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  คือ โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง และ โครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม โดยได้เริ่มต้นช่วย เหลือประชาชนที่ จ.เชียงราย เป็นที่แรก ด้วยการนำชาวบ้านจำนวนหนึ่งมาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไฟป่าและสามารถดับไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างถูกวิธี เนื่องจากหมู่บ้านของชาวบ้านที่มารับการอบรมเป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งผู้ที่มาเข้ารับการอบรมทุกคนได้รับเบี้ยเลี้ยงและข้าวสารอาหารแห้ง รวมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านอีกด้วย
 

​                     นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดขอนแก่นขณะนี้รักษาหายขาดทั้ง 6 รายแล้ว คนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและจังหวัดข้างเคียง 50,000 คน การกักตัวเองมีทั้งหมดกว่า 4,000 คน ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  หลายภาคส่วนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจ้างงาน และนำสิ่งของมาสนับสนุน โดยเฉพาะที่ ต.ภูเหล็กแห่งนี้ ถือเป็นชุมชนเข้มแข็งและเสนอตัวเองเป็นหมู่บ้านปลอดโควิด โดยทางจังหวัดได้มีการสนับสนุนให้เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านมีความเคลื่อนไหวเนื่องจากต้องปิดหมู่บ้านคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า ในวันนี้ต้องขอบคุณโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้งที่มาสนับสนุนและช่วยเหลือในพื้นที่ ในเรื่องของภัยแล้งนั้น ปีนี้ภัยแล้งหนักสุดจะอยู่ในโซนทิศตะวันตก ทาง อ.ชุมแพ อ.สีชมพู อ.พูผาม่าน และบางบางลงมาจะเป็นในส่วนทางทิศเหนือ อ.อุบลรัตน์ อ.น้ำพอง อ.เขาสวนกวาง ส่วนทิศใต้ อ.บ้านไผ่ อ.ชนบท ถือว่าเบาบางจากภัยแล้งที่สุดในปีนี้ แต่อย่างไรก็ตามเรายังต้องมีการเตรียมการส่งเสริมให้แต่ละพื้นที่มีการขุดคูคลอง บำรุงรักษาแหล่งน้ำต่างๆเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำในปี 2563 ซึ่งฝนเริ่มมาในช่วงนี้ ทางภาครัฐและเอกชนก็เริ่มสนับสนุนส่งเสริมจ้างงาน นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งแล้วยังทำให้ประชาชนทีกำลังกายกำลังใจในการที่จะสู้กับภัยพิบัติต่างๆ ต้องขอขอบคุณโครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้งที่มอบให้กับทางจังหวัดขอนแก่น สำหรับประชาชนชาว จ.ขอนแก่นทุกท่านนั้นให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี อยากจะฝากว่าอย่าชะล่าใจหรือประมาท ขอให้ทุกคนปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนป้องกัน ในวันนี้ทุกคนต้องรักษาระยะห่างร่วมกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ งดสัมผัสสิ่งต่างๆ ที่จะมีเชื้อโรคอยู่ ขอให้ทุกคนปราศจากโรคภัยตลอดไป
 

​                     นายฌานนท์ โปษยะจินดา ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสิงห์อาสานั้น ทาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ได้มีการจัดเป็นประจำอยู่แล้ว ทั้งภัยแล้ง น้ำท่วม หรือภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น และในปีนี้มีทั้งโควิด19 เข้ามา บริษัทได้ใช้งบประมาณบรรเทาความเดือดร้อนผ่านบริษัทในเครือทั้งหมด ทั้งในส่วนของผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้า มูลค่ารวม 150 ล้านบาท และยังได้เตรียมงบประมาณเพิ่มเติมอีก 50 ล้านบาท กับนโยบายเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ จ้างงานสร้างอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ตกงาน โดยในกลุ่มแรก เราจะช่วยในเรื่องการสร้างรายได้โดยใช้กิจกรรมสิงห์อาสาเป็นตัวเชื่อม เราจะใช้ประชาชนในชุมชนเข้ามาร่วมในกิจกรรมมอบทั้งรายได้และอาหาร อีกกลุ่มคือการสร้างอาชีพ การฝึกอาชีพเกี่ยวกับช่าง การทำอาหารและอาชีพอื่นๆ ให้กับชาวบ้านได้เรียนรู้และมีงานทำหารายได้ในช่วงเกิดสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ระบาดที่ทำให้หลายคนต้องตกงาน สำหรับโครงการสิงห์อาสานั้นจะมีตลอดไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างเช่นที่เชียงรายมีปัญหาเรื่องไฟป่า ทางสิงห์อาสาก็เข้าไปช่วยในชุมชนให้รู้จักการดับไฟป่า สร้างแนวกันไฟ เชื่อว่าน้ำที่เรานำมามอบให้นี้ ชาวบ้านจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการอุปโภคและบริโภค พร้อมทั้งวันนี้ยังได้มีการเริ่มต้นขุดสระ บูรณสระเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ฝากถึงทุกท่านต้องช่วยกัน ทั้งเรื่องโควิด19ที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ทางสิงห์อาสาเองก็จะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติเหล่านี้ไปพร้อมๆ กัน

​                     ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ฝากขอบคุณทางผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่เข้ามาสร้างงานสร้างรายได้พร้อมทั้งนำน้ำดื่มมาให้ในช่วงสถานการณ์โควิด19ระบาด ทำให้ชาวบ้านหลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขอบคุณน้ำใจของทางบริษัทที่เห็นอกเห็นใจและมีน้ำใจตั้งใจมาช่วยชาวบ้าน รวมทั้งผู้นำชุมชนที่ช่วยประสานหน่วยงานต่างๆ ให้ชาวบ้านได้มีรายได้ในช่วงตกงานจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19ระบาด

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด #โควิด 19 #สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง #เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา #บ่อเก็บกักน้ำ #ภัยแล้ง #จ้างงานสร้างอาชีพ #คนตกงาน #ขาดรายได้ #ช่วยเหลือประชาชน

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป