/>
Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

ม.มหิดล พัฒนาไม่หยุดพัก! อัปเดต 5 โครงการเพื่อเด็ก TCAS 63-64 []

วิว

ม.มหิดล พัฒนาไม่หยุดพัก!
อัปเดต 5 โครงการเพื่อเด็ก TCAS 63-64

เปิดตัวกันไปไม่นาน สำหรับ Application "We Mahidol" หนึ่งในโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่าง ๆ
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ตลอดปีการศึกษา 2562 มาจนถึงปีการศึกษา 2563 มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่น้อง ๆ
นักศึกษาได้เห็นบ้างแล้ว วันนี้เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม จะขอพามาสรุปโครงการต่าง ๆ มีอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ

01

โครงการ 
Mahidol Intelligent Library

ห้องสมุดอัจฉริยะเป็นหนึ่งโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นคลังความรู้แห่งใหม่ ที่ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เช่น RFID-Based Library Management Systems ระบบประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย (RIFD Security Gate) ระบบ Gate Access Control ที่นักศึกษาสามารถใช้ Application "We Mahidol" บนโทรศัพท์มือถือสแกนเข้าออกห้องสมุดได้แทนบัตรประจำตัวนักศึกษาเครื่องบริการยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง (Self-Check Machines) จุดให้บริการพิมพ์ ถ่ายเอกสาร และสแกนด้วยตนเอง บริการเครื่อง 3D Printer ระบบผลิตและบริการ E-Lecture เพื่อทบทวนบทเรียนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จอภาพอัจฉริยะ Interactive Smart Boards และ Smart Signage พร้อมติดตั้งในห้องศึกษารายกลุ่ม (Group Study Rooms) ของห้องสมุดทุกแห่ง นอกจากนั้น ยังทำการปรับปรุงพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอด 24 ชั่วโมง (24-hour Co-Learning Space) ของหอสมุดกลาง ศาลายา และ Shared Learning Room ของห้องสมุดต่าง ๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ทั้งพื้นที่บางกอกน้อยและพญาไท

02

โครงการ Financial Literacy

มาต่อกันที่โครงการที่น่าสนใจมาก ๆ นั่นก็คือ Financial Literacy ที่มีแนวคิดการสร้างความรู้เรื่องการวางแผนและการลงทุน ให้เข้าถึงนักศึกษาได้อย่างง่าย เพราะความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ไม่ได้มีเฉพาะวัยทำงานเท่านั้น หากเด็กรุ่นใหม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ก็จะเป็นช่องทางการบริหารจัดการการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานในโครงการนี้ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก คือ

1. Investment Lab

ห้องแลปด้านการเงินการลงทุน ที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจมาใช้บริการห้อง เพื่อทดลองเทรดหุ้นหรือขอความรู้จากพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน จากธนาคารไทยพาณิชย์ในช่วงแรก ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีการจัดอบรมไปแล้วทั้งหมด 7 ครั้ง ในหัวข้อ มือใหม่หัดเล่นหุ้น, เงินทองต้องวางแผน, Wealth Me Up ให้เงินทำงานแทนคุณ, Digital Marketing และ อบรมความรู้ด้านการเงิน การวางแผนการเงินผ่านกองทุนรวม, เก็บเงินไปเที่ยวกันเถอะ และเทรดหุ้นง่ายๆ โดยใช้ Technical Analysis นอกจากนี้ยังมีหัวข้อที่อยู่ระหว่างดำเนินงานในปี 2563 อีก 10 หัวข้อ อาทิ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การบริหารจัดการหนี้, การวางแผนเกษียณอายุ เป็นต้น

2. Mahidol - SCB Knowledge Transfer

เป็นโครงการของกองกิจการนักศึกษาที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนความรู้ด้าน Financial Literacy ที่ผ่านมา มีการจัดแข่งขันนักเทรดหุ้นมือสมัครเล่น จัดมาแล้ว 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมเทรดหุ้นทั้งสองครั้งประมาณ 1,000 คน สำหรับครั้งล่าสุด ผู้ชนะได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เซ่งแก้ว นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้ชนะเลิศได้รับเงินรางวัลไปครอบครอง การแข่งขันดี ๆ แบบนี้ อาจจะได้จัดขึ้นอีก ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ

03

โครงการ IT Infrastructure for
All Mahidol DCU Work Streams

ผลจากโครงการนี้ คือ การสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Wi-Fi Coverage 100% โดยพื้นที่พญาไท ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและวิทยาลัยการจัดการและคณะกายภาพบำบัด (อาคารปิ่นเกล้า) ติดตั้งเรียบร้อยและมีการใช้งานได้ 100%

ในส่วนของพื้นที่และวิทยาเขตก็จะดำเนินการเช่นเดียวกัน ทั้งในส่วนของ ศาลายา บางกอกน้อย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์) วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์และอำนาจเจริญ ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2563

04

โครงการ Higher Mahidol Application
& Big Data Infrastructure and Systems

ภายใต้โครงการนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการไว้หลายโครงการย่อย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและคุณภาพชีวิตนักศึกษา ซึ่งมีหลายส่วนที่ได้ดำเนินงานไปแล้ว

.

Mahidol University Application “We Mahidol” แอปพลิเคชั่นสำหรับนักศึกษามหิดลโดยเฉพาะ รวบรวมทั้งข่าวประกาศ
ตารางเรียน เช็กเกรดออนไลน์ บัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไปจนถึงโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ ให้เด็กมหิดลมีความสุขทั้งการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวัน

.

Computer-Based Examination จัดระบบการสอบออนไลน์ มีการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อใช้สอบ MU-ELT เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา โครงการนี้จะเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการสอบ และตั้งเป้าจะขยายใช้ทุกวิทยาเขต

.

Document on Blockchain การสร้างระบบที่มีความปลอดภัยทางเว็บไซต์ และสร้างความน่าเชื่อถือจากแหล่งต้นทาง โครงการนี้
น้อง ๆ สามารถมาดูหรือแชร์ทรานสคริปต์ เพื่อนำไปใช้งานในลักษณะต่าง ๆ ได้เลย อีกทั้งยังช่วยป้องกันการปลอมแปลงเอกสารอีกด้วย

05

โครงการ Services Enabler

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้เข้ามาใช้บริการภายในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น

.

Smart Car Park การให้บริการ จุดจอดรถภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถค้นหาผ่านแอปพลิเคชั่น We Mahidol โดยมีระบบนับจำนวนรถยนต์เข้าและออก เพื่อให้ทราบถึงจำนวนช่องจอดที่ว่างในแต่ละลานจอด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ และการบริหารพื้นที่ได้อย่างสูงสุด อีกทั้งยังสามารถชำระค่าใช้จ่ายผ่าน Internet Banking ได้ทุกธนาคารเพื่อเดินหน้าเข้าสู่ยุค Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบ

.

Smart Locker อีกหนึ่งบริการสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาให้กับนักศึกษา บุคลากร รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถฝากสัมภาระไว้ในล็อกเกอร์อัจฉริยะที่มีความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งานได้ตามจุดที่ให้บริการหลัก ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์ออกกำลังกายและสระว่ายน้ำ สนามแบดมินตัน เป็นต้น

.

Smart Payment บริการรับชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนักศึกษา โดยการ Scan QR Code ผ่าน Mobile Banking Application
(2) การชำระเงินค่าน้ำ ค่าไฟหอพักนักศึกษา ผ่านการแจ้งหนี้ทาง e-Mail ของนักศึกษา ผู้ชำระเงินสามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้โดยการ Scan QR Code ผ่าน Mobile Banking Application หรือ Print ใบชำระเงิน นำไปที่ตู้ ATM ของทุกธนาคารเพื่อ Scan QR Code หรือ Bar Code เพื่อชำระเงิน

โครงการ Services Enabler นั้น นอกจากจะเน้นด้าน Smart Technology และ Cashless Society แล้ว ยังมีการส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นกลุ่ม เช่น พื้นที่ร้านค้าที่อยู่ในอาคารจอดรถจะมีการเพิ่มส่วนที่เป็น Co-Activity Space สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่จำกัดอยู่แค่ในตำรา เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน และในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการนำเอา Tech Platform เข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มการเรียนรู้อันไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย

https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=prnew

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ผู้เขียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#PR. News #mahidol #ห้องสมุดอัจฉริยะ #มหาวิทยาลัยมหิดล #We Mahidol #Financial Literacy #TCAS #dek63 #dek64

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป