โอกาสเรียนต่อต่างประเทศ ที่น้องๆ ทุกคนก็ไปได้ ที่ ม.แสตมฟอร์ด

โอกาสเรียนต่อต่างประเทศ ที่น้อง ๆ ทุกคนก็ไปได้ ที่ ม.แสตมฟอร์ด

การเลือกเรียนต่อต่างประเทศเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่น้อง ๆ หลายคนให้ความสนใจ และตั้งเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งเชื่อเหลือเกินว่า มีน้อง ๆ บางส่วนได้เตรียมศึกษาหาข้อมูลกันบ้างแล้วตั้งแต่เรียนมัธยมปลาย และก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เตรียมความพร้อมเลย เพราะไม่รู้จะเริ่มยังไง ไม่มีข้อมูล ไม่แน่ใจ และมองไม่เห็นช่องทาง ดังนั้นเพื่อให้น้อง ๆ ได้มีไกด์ไลน์ในการก้าวเข้าสู่สถาบันการศึกษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง และมั่นใจ วันนี้เรามีช่องทางสำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีที่ต่างประเทศมาฝากน้อง ๆ ทุกคนแล้ว

ทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการเรียนต่อต่างประเทศ ปลายทางสู่ความสำเร็จ

      สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีที่ต่างประเทศ และยังไม่ทราบว่าควรมีข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้าง เรามาเริ่มสร้างความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาต่อกันก่อน เพื่อให้น้อง ๆ ได้มองเห็นภาพได้ชัดมากขึ้น โดยก้าวแรกสู่การเดินทางในสนามการศึกษาระดับโลก สามารถเริ่มต้นได้ด้วยการสำรวจตัวเองเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น
 

 1. สำรวจความสนใจของตัวเอง อันดับแรกน้อง ๆ ต้องทราบความสนใจของตัวเองว่า ต้องการเรียนต่อในประเทศไหน หรือต้องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยใด และต้องการเรียนในสาขาวิชาอะไร จากนั้นจึงศึกษาข้อมูลว่ามีมหาวิทยาลัยใดบ้างที่ตอบโจทย์ในสาขาที่น้อง ๆ ต้องการเรียน และสุดท้ายคือเข้าไปศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ โดยตรงอีกครั้ง
   
 2. สำรวจค่าใช้จ่าย เมื่อได้มหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อแล้ว น้อง ๆ ควรสำรวจค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วย เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีค่าใช้จ่ายต่อเทอม และแต่ละสาขาวิชาที่แตกต่างกัน อีกทั้งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ และที่สำคัญเมื่อสำรวจค่าใช้จ่ายสำหรับการเล่าเรียนแล้ว อย่าลืมตรวจสอบค่าครองชีพในชีวิตประจำวันด้วย
   
 3. สำรวจคะแนน หมายถึงคะแนนที่ต้องใช้เพื่อยื่นเข้าศึกษา ซึ่งจะมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยทุกสาขาของทุกมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้คะแนนนี้เป็นเกณฑ์ และสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ คะแนนสากลที่น้อง ๆ ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ คะแนน IELTS ซึ่งนับเป็นคะแนนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำให้การยอมรับ

ช่องทางเรียนต่อต่างประเทศ ที่จะทำให้เรื่องเรียนต่อง่ายนิดเดียว

ปัจจุบันมีหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ที่ได้สร้างโครงการดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศถึง 2 โครงการ โดยโครงการเหล่านี้สามารถตอบโจทย์ด้านการศึกษาได้อย่างครบถ้วน ช่วยย่อโลกที่หลายคนคิดว่าห่างไกลให้ใกล้เข้ามามากขึ้น อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ถูกต้องและง่ายดาย น้อง ๆ จะมีโอกาสได้เรียนรู้ในสาขาวิชาที่สนใจ จากสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ดังรายละเอียดโครงการต่อไปนี้

 

โครงการแลกเปลี่ยน Exchange Programs เลือกเรียนต่อต่างประเทศได้ง่าย ๆ

โครงการที่จะช่วยให้สามารถเลือกเรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ง่าย ๆ เพียงชำระค่าเล่าเรียนตามอัตราของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด น้อง ๆ จะสามารถเลือกมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ในหลายประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนอินเตอร์ไปพร้อม ๆ กับการศึกษาวัฒนธรรมและภาษาจากเมืองที่เลือก เช่น Amsterdam University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์, ESCE International Business School ประเทศฝรั่งเศส, Hunan International Economics University ประเทศจีน, Myongji University ประเทศเกาหลีใต้ และ South-Eastern Finland University of Applied Sciences ประเทศฟินแลนด์ เป็นต้น

ทางเลือกปริญญาตรีใบที่สอง Dual Degree Options จบได้ 2 ใบพร้อมกัน  

สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี และอยากได้ปริญญาตรี 2 ใบ จัดไปได้เลยกับโครงการนี้ เพราะมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมีหลักสูตรปริญญาตรี 2 ใบ (Dual Degree Options) ให้เลือก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อคนรุ่นใหม่ โดยมีสาขาวิชาให้เลือกมากถึง 13 สาขาด้วยกัน ได้แก่

 1. สาขาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (International Hotel Management) ร่วมกับ Blue Mountains International Hotel Management School at Torrens University ประเทศออสเตรเลีย และ Middlesex University ประเทศอังกฤษ
 2. สาขาการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship) ร่วมกับ International College of Management, Sydney ประเทศออสเตรเลีย
 3. สาขาการผลิตสื่อสร้างสรรค์และบันเทิง (Creative Media Production and Entertainment) สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและโฆษณา(Advertising and Digital Marketing Communication) ร่วมกับ Richmond, The American International University in London ประเทศอังกฤษ
 4. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ร่วมกับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ
 5. สาขาการออกแบบสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Design) ร่วมกับ University of Hertfordshire ประเทศอังกฤษ
 6. สาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (Logistics and Supply Chain Management) ร่วมกับ University of Northampton ประเทศอังกฤษ
 7. สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (English for Applied Global Communication) ร่วมมือกับ University of Northampton ประเทศอังกฤษ
 8. สาขาการจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management) ร่วมกับ Vaughn College ประเทศสหรัฐอเมริกา
 9. สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) ร่วมกับ National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ University of Northampton ประเทศอังกฤษ
 10. สาขาการจัดการอีเว้นท์ (Event Management) ร่วมกับ National Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 11. สาขาการตลาด (Marketing) ร่วมกับ Lubin School of Business at Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 12. สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) ร่วมกับ EU Business School ประเทศสเปน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมนี
 13. สาขาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking) และ สาขาการบัญชี (Accounting) ร่วมกับ University of Northampton และ University of the West of England ประเทศอังกฤษ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดส่งเสริมการเรียนต่อต่างประเทศเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ อีกทั้งยังใช้หลักสูตรที่เป็นสากลที่มีระบบหน่วยกิตเชื่อมโยงระหว่างประเทศ นักศึกษาจะสามารถศึกษาต่อต่างประเทศได้โดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องการโอนย้ายหน่วยกิต โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปศึกษาต่อได้อย่างปลอดภัย และหากน้อง ๆ มีความสนใจในการเรียนต่อต่างประเทศที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น สามารถนัดหมายเข้าไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย หรือพูดคุยรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เเนะเเนวได้เลย ซึ่งมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรีแล้ววันนี้  

สอบถามเพิ่มเติม 

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

#มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด #studyabroad #ปริญญาตรี #นานาชาติ #แสตมฟอร์ด #STIU #เรียนต่อต่างประเทศ #Dek66 #Dek67 #สมัครเรียนปริญญาตรี

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ - Columnist ข่าวประชาสัมพันธ์ภายในเว็บไซต์ Dek-D.com

แสดงความคิดเห็น

ถูกเลือกโดยทีมงาน

ยอดถูกใจสูงสุด

0 ความคิดเห็น