ปรับสีเว็บเป็นปกติ

L o a d i n g . . .

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครโควตา ปี 53

โพสต์ 7 ต.ค. 52 15:40  ป้อม  7,478
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 5 ต.ค. 2552 - 22 พ.ย. 2552
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับโควตา ปี 53

                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับ ปวส.และปริญญาตรี ใน 6 คณะดังนี้ คณะเกษตรศาสตร์,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,คณะเทคโนโลยีการจัดการ,คณะสัตวแพทย์ศาสตร์,คณะอุตสาหกรรมเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552  สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-773131-2 ต่อ 153, 075-329587 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ