L o a d i n g . . .

ขอเชิญน้องๆ มหาวิทยาลัยในภาเหนือแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 1

โพสต์ 22 มิ.ย. 53 17:44  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช.  1,078
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 11 ก.ค. 2553 - 13 ก.ค. 2553
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2553

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) จัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2553 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างมหาวิทยาลัยในภาคเหนือและ เป็นการเตรียมความพร้ในการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับประเทศ และภาคพื้นเอเชียในอนาคตอีกด้วย

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รางวัลละ 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 2 รางวัล

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

1. สมัครออนไลน์ได้ที่ www.cpe.eng.cmu.ac.th/acm หรือ
2. กรอกใบสมัครแล้วส่งอีเมล์มาที่ cpe@eng.cmu.ac.th หรือ
3. กรอกใบสมัครแล้วส่งไปรษณีย์มายัง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบุสมัครเข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC หรือ
4. สมัครได้ด้วยตนเอง ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยทางผู้จัดกิจกรรมจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทีมละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีเมล์ cpe@eng.cmu.ac.th โทรศัพท์ (053) 942-023 โทรสาร (053) 942-072
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ