ปรับสีเว็บเป็นปกติ

L o a d i n g . . .

โครงการติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 19 (TEP#19) สำหรับน้องๆม.5 สายวิทย์ และปวช.ปี2 (สายช่าง)

โพสต์ 18 ม.ค. 54 21:19  ΖεЯǿMąŦŘǐ My.ID  5,793
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 16 ม.ค. 2554 - 8 เม.ย. 2554
  •  กลุ่มเป้าหมาย : ปวช. / ปวส.


โครงการติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 19 (TEP#19)  สำหรับน้องๆม.5 สายวิทย์ และปวช.ปี2 (สายช่าง)
 

ชื่อโครงการ

โครงการติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 19

Thai-German Engineering Project #19 (TEP #19)

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

14 มีนาคม - 8 เมษายน 2554

ทุกวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

รายวิชาที่เปิดสอน

คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ และ พื้นฐานวิศวกรรม

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

กำลังศึกษาระดับชั้น ม.5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หรือ ป.วช. ปี 2 สายช่างอุตสาหกรรม

 

หลักฐานสำหรับการสมัคร

1. รูปถ่ายนักเรียน นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2. สำเนาหลักฐานที่แสดงสถานะการศึกษา เช่น บัตรนักเรียน หรือ ใบรับรองผลการเรียน ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

วันเปิดรับสมัคร

4 ม.ค. - 31 ม.ค. 2554

 

ช่องทางการสมัครและส่งหลักฐาน

1. สมัครและส่งหลักฐานด้วยตนเอง ที่สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

(เปิดรับสมัครวันจันทร์ถึงเสาร์ 09.00 - 18.00 น.)

 

2. สมัคร โดยส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ ที่

ชุมนุมวิชาการและสันทนาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

3. สมัครและส่งหลักฐาน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.smoengineer.net/tep

 

วันสอบคัดเลือกเข้าโครงการ

5 ก.พ. 2554 (ลงทะเบียน 08.30 น. เริ่มสอบ 09.00 น.)

 

สถานที่สอบคัดเลือก

อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ประกาศผลสอบคัดเลือก

12 ก.พ. 2554

 

สถานที่ประกาศผลสอบคัดเลือก

ป้ายประกาศ ชั้น 1 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 หรือที่ http://www.smoengineer.net/tep

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

08-5021-5331 (พี่บอย,พี่ชาญ)

tep_19@smoengineer.net


ภาพบรรยากาศปีที่ผ่านมา
ลงทะเบียนรับสมุดหนังสือ:>กว่า 500 ชีวิตจากทั่วประเทศตั้งใจกันทุกคนเลยบรรยากาศในห้องเรียนพี่staff สอนมากความสามารถคนละโรงเรียนก็เป็นเพื่อนกันได้
พี่ๆมีความเป็นกันเองสนุกสนานเฮฮาสมัครกานเยอะๆน้า^^
http://www.facebook.com/TEP19

http://www.smoengineer.net/tepหมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ