ปรับสีเว็บเป็นปกติ

L o a d i n g . . .

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมือ คำขวัญและเรียงความ ในงานสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ณ มรธ.

โพสต์ 12 ก.ค. 54 17:42  เนตรนภา ยมนา  3,246
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 1 ก.ค. 2554 - 22 ก.ค. 2554
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดคัดลายมือ คำขวัญและเรียงความ ในงานสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ณ มรธ.
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  บรรพกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) ได้กล่าวว่า ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 นี้ มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของภาษาไทย การอ่านและการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง ในสมัยก่อนจะเน้นการเขียนจดหมายในเวลาที่ต้องติดต่อกัน แต่ในสมัยนี้ส่วนใหญ่ไม่เน้นการเขียนแล้วใช้พิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แทน  จึงสนับสนุนในการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องสวยงามก่อนที่จะหายไปตามเวลา ต้องช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมการเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง อย่างตัวอธิการบดีเอง ในอดีตก็เคยมีหน้าที่เขียนใบประกาศนียบัตรผู้ที่ได้รับวุฒิครู พ.ม. และ พ.กศ. จึงจำเป็นต้องเขียนด้วยลายมือที่สวยงามและอ่านได้ง่าย  
      นักศึกษาคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกคน ต้องฝึกการเขียนอักษรทั้งสองแบบ คือ แบบหัวกลม แบบอาลักษณ์ โดยจะมีการสอบเขียนอักษร และโดยเฉพาะการสอบบรรจุผู้จะมาเป็นครู อาจารย์ ก็ต้องมีการสอบคัดลายมือและเขียนอักษรเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
      ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา  2554 ซึ่งทาง สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดขึ้น และส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ การประกวดคัดลายมือ (แบบหัวกลมและแบบอาลักษณ์)  การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ และการประกวดเรียงความ หัวข้อ เอกลักษณ์ของชาติเอกราชความเป็นไทย  
          ส่งรายชื่อผู้เข้าประกวดได้ ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554  จะจัดประกวดในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02 – 8901801 ต่อ 2131 – 2132  หรือลงชื่อสมัครด้วยตนเองที่ ห้องพักอาจารย์ภาษาไทย อาคาร 2 ชั้น 14

           (รายงานโดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าว หน่วยงานประชาสัมพันธ์ มรธ. โทร. 02 - 8901801)
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ