L o a d i n g . . .

ม.รามคำแหง รับสมัครเข้าศึกษา ป.โท สื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

โพสต์ 18 ก.พ. 55 12:42  พี่ลาเต้ My.ID  4,368
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 12 ก.พ. 2556 - 23 พ.ค. 2556
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย


 ม.รามคำแหง รับสมัครเข้าศึกษา ป.โท สื่อสารมวลชน รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาปริญญาโทสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ รุ่น 2

          คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 ทั้งแผน ก(2) ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ศึกษาค้นคว้าอิสระ เรียนวันเสาร์เวลา 17.00 – 21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ที่ อาคารนพมาศ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

          การเรียนภาคพิเศษนี้จะเป็นระบบเรียนทีละวิชา วิชาละ 4 สัปดาห์ สอบสัปดาห์ที่ 5  ตลอดหลักสูตรฯ เรียน 48 หน่วยกิต  การศึกษาตามแผน ข เหมาจ่าย 135,000 บาท แบ่งชำระเป็น 5งวด ๆ ละ 27,000 บาท ดูงานในประเทศ หากศึกษาดูงานต่างประเทศที่ประเทศญี่ปุ่น หรือเทียบเท่า หรือประเทศเกาหลีใต้ หรือเทียบเท่า ต้องชำระเงินเพิ่มเติม

          ผู้สนใจ สมัครด้วยตนเอง ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 10 ห้อง 1011 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร หรือกรอกใบสมัคร ได้ที่ http://www.qn.ru.ac.th/regis_mass/

          โครงการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยการสัมภาษณ์  สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  087-064-2021 หรือทางเว็บไซต์  www.masscom.ru.ac.th


ภาพกิจกรรมนักศึกษา ป.โท สื่อสารมวลชน

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ