ปรับสีเว็บเป็นปกติ

L o a d i n g . . .

ฟังธรรม...มะ? โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

โพสต์ 25 มิ.ย. 55 15:50  MUIC  1,992
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 21 ก.ค. 2555 - 23 ก.ค. 2555
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


ฟังธรรม...มะ? โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
งานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านเข้าฟังธรรม...มะ?
โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่...ทำ(ธรรม)ใจให้เป็นสุข" ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคาร 1 วิทยาลัยนานาชาติ  เข้ารับฟังฟรี สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02 441 5090 ต่อ 1328 หรือ ubonwan.son@mahidol.ac.th
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ