L o a d i n g . . .

ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing Competition 2013

โพสต์ 27 พ.ย. 55 11:02  CETA  1,326
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 27 พ.ย. 2555 - 23 ม.ค. 2556
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กประถมและต่ำกว่า, เด็กมัธยมต้น


 ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ Essay Writing Competition 2013
                      
    ขอเชิญน้องๆ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษครั้งที่ 2 Essay Writing Competition 2013 เพื่อชิงทุนการศึกษาจากโรงเรียน All Saints Anglican School ประเทศออสเตรเลีย ระยะเวลา 3 สัปดาห์ (ในกรณีโรงเรียนจัดส่งเข้าประกวด หากนักเรียนที่เข้าประกวดได้รับทุนการศึกษา คุณครูที่จัดส่งเข้าประกวดจะได้เข้าร่วมโครงการ Teacher Training ณ ประเทศออสเตรเลียด้วย)


    กติกาการเข้าประกวดง่ายๆ เพียงแค่น้องๆ ลงทะเบียนที่ www.ceta.co.th/contest-regist และหมั่นฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อร่วมแข่งขันในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556


    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ceta.co.th/essay.php หรือโทร 02-665-8100

    
  


    
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ