ปรับสีเว็บเป็นปกติ

L o a d i n g . . .

ป.ป.ช.ชวนน้องๆประกวดพูด กระตุ้นยึดมั่นความดี ต้านทุจริต

โพสต์ 9 เม.ย. 56 10:35  พัดชา ทองไซร้  934
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 9 เม.ย. 2556 - 17 มิ.ย. 2556
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


      สำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมประกวดการพูดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นตัวแทนของสถานศึกษาส่งเข้าประกวดการพูด เพื่อชิงโล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

กำหนดการแข่งขัน จัดการประกวด เป็น 2 รอบ

      1) รอบคัดเลือก ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 การพูดในหัวข้อ “จริงหรือ? เยาวชนไทยรับได้กับคอร์รัปชัน!” โดยใช้เวลาในการพูด 5 นาที ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
    
      2) รอบชิงชนะเลิศจะแจ้งรายละเอียดในภายหลัง


การรับสมัคร
      สถานศึกษาที่สนใจส่งตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2556

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม***
โทร. 0 2280 0140 หรือ 0 2280 0141
สายด่วน ป.ป.ช.1205  ในวัน เวลาราชการ
หรือทางเว็บไซต์ http://www.nacc.go.th

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ