Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

GSSE Thammasat Open House & Creativity Workshop - ป.ตรี หลักสูตรพัฒนาผู้นำ นักเปลี่ยนแปลง และนักธุรกิจเพื่อสังคม

โพสต์ 7 พ.ย. 57 11:09  นิญตา ลิ้มปิติ  462
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 27 พ.ย. 2557 - 29 พ.ย. 2557
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


 GSSE Thammasat Open House & Creativity Workshop - ป.ตรี หลักสูตรพัฒนาผู้นำ นักเปลี่ยนแปลง และนักธุรกิจเพื่อสังคม
GSSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ ป.ตรี เปิดใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ นักเปลี่ยนแปลง และนักธุรกิจเพื่อสังคม

GSSE เชิญชวนน้องม.5 และ ม.6 มางาน Open House ของเรา ที่จะมีทั้งข้อมูลและโอกาสในการมาลองเรียนหลักสูตร GSSE ผ่านกิจกรรม workshop ที่จะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้น้องๆ โดยที่เรานำกิจกรรมนี้มาจาก Stanford University สหรัฐอเมริกา วิธีที่จะสอนนี้เป็นวิธีคิดค้นนวัตกรรม และวิธีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่ใช้กันในบริษัทยักษ์ใหญ่เช่น Facebook และ Apple ด้วยนะ !

จับจองที่นั่งได้ที่ http://goo.gl/d5JtlY

วันเสาร์ที่ 29 พ.ค. นี้
เวลา 9.00 - 12.00
สถานที่ สำนักงานสงเสริมกิจการเพื่อสังคม (TSEO) อาคาร SM Tower ชั้น 34 (ใกล้ BTS สนามเป้า)

GSSE Facebook: www.facebook.com/GSSEThammasat
Website: www.sgs.tu.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม:
GSSE เน้นสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำ นักเปลี่ยนแปลง และนักธุรกิจเพื่อสังคมที่มีความสนใจ ใส่ใจ และอยากที่จะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสงัคมให้ดีขึ้น หลักสูตรจึงเป็นการบูรณาการสาขาวิชาที่หลากหลายทั้งศาสตร์ด้านสังคม การสื่อสาร ภาวะผู้นำ การบริหารจัดการ และการสร้างนวัตกรรม

GSSE ธรรมศาสตร์พัฒนานักศึกษา เตรียมพร้อมบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจและการประกอบการเพื่อสังคม เข้าสู่ตลาดงานในศตวรรษที่ 21! ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่มีความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมเป็นกระแสที่ทั้งทางภาครัฐและบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ทั่วโลกให้ความสำคัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงคิดค้นหลักสูตร GSSE (นานาชาติ) เพื่อเร่งผลิตบัณฑิตให้สอดรับกับตามความต้องการของตลาดธุรกิจและการประกอบการที่ไม่มุ่งเน้นถึงผลกำไรขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงการสร้างความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของแต่ละคนและในสังคมไปพร้อมๆ กันเช่นการพัฒนาเศรษฐกิจ การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และการกระจายองค์ความรู้ ภายใต้การฝึกและดูแลโดยอาจารย์นานาชาติที่มากด้วยประสบการณ์

นักศึกษาจะสามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเสนอแนวทางและนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาสังคมและธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล บริหารธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ