Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

อบรมภาษาอังกฤษฟรี ในหัวข้อ "หลักสูตรภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จ"

โพสต์ 26 พ.ย. 57 19:02  สถาบันพัฒนาบุคลากรทรรพนันท์  626
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 26 พ.ย. 2557 - 9 ม.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย, เด็กมัธยมปลาย


 อบรมภาษาอังกฤษฟรี ในหัวข้อ "หลักสูตรภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จ"

ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จ"
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเข้าอบรมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการอบรมทั้งกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับทัศนะคติให้ผู้เรียนเข้าใจในภาษาอังกฤษทำอย่างไรให้พูดภาษาอังกฤษได้
2. เพื่อสร้างมุมมองของผู้เข้าอบรมให้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในอนาคต
3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในอนาคต

หัวข้อที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย
หัวข้อสัมมนาจะประกอบด้วย 2 หัวข้อหลังดังนี้
1. เรียนภาษาอังกฤษมา 10 ปีพูดไม่ได้ซักดีเพราะอะไร
2. ทำอย่างไรจึงจะพูดภาษาอังกฤษได้
3. ภาษาอังกฤษกับความสำเร็จในอนาคต
4. TOEIC คืออะไร
5. ทดลองทำแบบทดสอบของ TOEIC

กำหนดการฝึกอบรม
8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 - 9.30 น. ชมวิดีทัศน์แนะนำองค์กร
9.30 - 10.30 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ "เรียนภาษามา 10 ปีพูดไม่ได้เพราะอะไรและทำอย่างไรจึงจะพูดได้" โดย รองคณะบดี
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ
10.30-11.30 น. รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ภาษาอังกฤษกับความสำเร็จในอนาคต โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและการสื่อสาร
11.30 -12.00 น. ทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ

เปิดรับผู้อบรมที่สนใจ โดยเฉพาะอย่างนักศึกษาระดับปวส.ปีที่ 2 นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 4 และ ผู้ที่จะสอบ TOEIC
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย รองคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษ ซึ่งมีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC และมีประสบการณ์ในการติวภาษาให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด

สถานที่ฝึกอบรม
อาคารศูนย์การเรียนรู้ บริษไทยพีบีเอส จำกัด
ถนนวิภาวดี
สนใจติดต่อสำรองที่นั่ง 095-323-1929 ติดต่อคุณนัท
หรือ E-mail. ชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ E-mail มาที่ krupeenut@gmail.com

หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ