Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์2015

โพสต์ 11 ธ.ค. 57 19:02  สุชาดา  642
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 5 ม.ค. 2558 - 31 ม.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2558 หัวข้อ freshy Eco Design 2015 ชวนน้องมาออกแบบ

          หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและหลักสูตรวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ "Freshy Eco Design 2015 ชวนน้องมาออกแบบ"  


          โดยการประกวดครั้งนี้ เป็นการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์โดยประยุกต์หลักการใช้ซ้ำ (Reuse)  หมายถึง การนำผลิตภัฑณ์ หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผ่านช่วงของการทำลาย นำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งที่เป็นการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตามและหลีกเลี่ยงการใช้เทคนิคในการผลิตที่มีการใช้วัสดุที่มีส่วนทำลายสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ตัวอย่างเช่น  เฟอร์นิเจอร์  / ของตกแต่งบ้าน, ของใช้ในสำนักงาน , ของใช้สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง ,ของเล่นเด็ก ยกเว้น**จะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย (Fashion)

คุณสมบัติผู้สมัคร
สมัครเดี่ยว หรือเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ไม่เกิน 3 คน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช./ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกินชั้นปีที่ 2

การส่งผลงาน
-  ส่งแบบนำเสนอผลงาน  เป็นภาพวาด หรือภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ก็ได้ โดยใช้ขนาดกระดาษ  A3
-  ระบุชื่อผลงาน
-  แนวคิด / แรงบันดาลใจในการออกแบบ
-  ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ในการออกแบบ
-   ระบุวัสดุ / ชิ้นส่วนที่ใช้ในการ Reuse
ผู้สมัครสามารถส่งผลในประเภทเดี่ยวหรือทีม ทีมละ ไม่เกิน 3 ผลงาน
   ผลงานการออกแบบจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องไม่ปรากฏ เผยแพร่ หรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน   ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ
ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว ก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล

วิธีการส่งผลงาน
สามารถเลือกส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1.  วิธีการส่งผลงานผ่านทาง facebook
สามารถส่งผลงานผ่านทาง facebook โดยการสแกนหรือถ่ายภาพผลงานและใบสมัคร ส่งผ่านทางข้อความ (INBOX) มาที่  https://www.facebook.com/MAE.Design.Competition.SUT
2.  วิธีการส่งผลงานพร้อมแนบใบสมัครด้านหลัง ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  
ที่อยู่สำหรับส่งผลงาน(จะถือวันประทับตราส่งของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 111
ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000  

กำหนดการ
- เปิดรับผลงานการออกแบบ  5-31 ม.ค.2558
-ประกาศผลการตัดสินรอบแรก  6 ก.พ.2558
-  ผู้ผ่านการคะดเลือกนำเสนอผลงานโดยไม่ต้องจัดทำต้นแบบพร้อมประกาศผลการตัดสิน  13 ก.พ.2558

รางวัล  
รางวัลชนะเลิศ  1  รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
*ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตร

การประกาศผลการตัดสิน
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากแบบนำเสนอผลงาน จะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการในวันตัดสินรอบสุดท้าย วันที่ 13 ก.พ.2558 ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ เช่น ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการผลิต  เป็นต้น  คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก
-  ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง
-  ความเป็นไปได้ของแนวคิดผลิตภัณฑ์
-  ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์
-  ผลกระทบทางสังคมต่อกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมาย
-  ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์
-  คุณภาพของการนำเสนอผลงานออกแบบที่ชัดเจนและสมบูรณ์

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตและหลักสูตรวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 หรือโทร 044-224411 / 087-5181624 (อ.สุชาดา) e-mail : suchada.k@sut.ac.th

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่
https://www.facebook.com/MAE.Design.Competition.SUT
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ