Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 15 (ม.เกษตร)

โพสต์ 16 ธ.ค. 57 13:43  ryoxxuchi My.ID  1,098
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 13 ก.พ. 2558 - 15 ก.พ. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


 ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 15 (ม.เกษตร)
"ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 15"
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      ในปัจจุบันนี้ วิชาชีพสัตวแพทย์เป็นวิชาชีพที่เริ่มมีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น รวมทั้งมีผู้ที่สนใจเข้ารับศึกษาต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นจำนวนมาก ทางสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดตั้งโครงการ “เปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 15” ขึ้น เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประทศ ที่มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ ได้มาเรียนรู้การเรียนการสอน การทำงานของสัตวแพทย์ในสายงานแขนงต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป

ระยะเวลา  14-15 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่     คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กิจกรรมในการดำเนินโครงการ
    1) แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรมภายใน
    2) เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์
    3) แนะแนวทางการศึกษาต่อ
    4) เยี่ยมชมคอกสัตว์ทดลอง
    5) อบรมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมว เป็นต้น
    6) กิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
    7) แนะแนววิชาชีพทางสัตวแพทย์ในสายงานต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1) กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
    2) เป็นผู้มีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์
    3) มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง
    4) ผู้ปกครองรับทราบและอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯ

เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
    1) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน และข้อมูลที่เป็นจริง (ใบสมัครสามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้) พร้อมใบตอบคำถามทั้ง 3 ตอน
    2) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ติดในใบสมัคร)
    3) สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนหรือหลักฐานที่ออกโดยทางโรงเรียนเพื่อยืนยันว่าเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนแห่งนั้นจริง
    ***(สำหรับนักเรียนที่สมัครในรูปแบบผู้เป็นบุตร-ธิดาของผู้มีอุปการคุณกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุณาแนบสำเนาหลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันมาด้วย)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
FACEBOOK : ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ มก.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
พี่โอมมี่ โทร. 084-904-3432 : Facebook 
RegisFelia NovemberConcerto
พี่เมโย โทร. 086-092-7789 : Facebook Yaowoo Detcharoenyos

หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ