Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

SBAC NON ตอบรับนโยบายรัฐบาล รุกงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

โพสต์ 26 ธ.ค. 57 10:24  น้องทวิ  1,192
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2558 - 15 มี.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมต้น, ปวช. / ปวส.


 SBAC NON ตอบรับนโยบายรัฐบาล รุกงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีและสะพานใหม่ จัดการเรียนการสอนโดยรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องต้น จัดในสถานศึกษา และสถานศึกษาดำเนินการประสานความร่วมมือกับโรงแรมโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว และโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อจัดทำแผนการฝึกอาชีพ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และวัดการวัดและประเมินผลร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสมรรถนะวิชาชีพสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับจุดประสงค์และมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชานั้นๆ โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเรียนในสถานศึกษา ๓ ภาคเรียน และเรียนในสถานประกอบการ ๓ ภาคเรียน  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.)  ซึ่งเรียนในสถานศึกษา ๑ ปี และเรียนในสถานประกอบการ ๑ ปี หลักสูตรไม่กระทบการสอนของผู้สอน เนื่องจากเป็นหลักสูตรเดียวกันกับภาคปกติ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สนองความต้องการของสถานประกอบการ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่นักเรียน นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนและเมื่อจบหลักสูตรแล้วสามารถมีตำแหน่งรองรับได้
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ