Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2558 23-26 มีนาคม 2557

โพสต์ 9 ม.ค. 58 14:13  ไปรลาภา ภักดีดวง  353
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 27 ธ.ค. 2557 - 27 ก.พ. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


 ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2558    23-26 มีนาคม 2557
   กิจกรรมค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27-30  เมษายน  2557 ซึ่งมีนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ผลสัมฤทธิ์ของผู้ร่วมกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้      สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมค่ายวลัยลักษณ์
ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร อย่างต่อเนื่อง จึงมีกำหนดจัดกิจกรรม ค่ายวลัยลักษณ์ยุวนักเทคโนโลยีการเกษตร 2558 ในวันที่ 23-26 มีนาคม 2558
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  ไม่มีค่าใช้จ่าย ทางโครงการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าเสื้อค่าย อุปกรณ์ ของ
   ที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าจัดกิจกรรมอื่นๆ
ผู้เข้าร่วมค่ายต้องจัดการ และรับผิดชอบการเดินทางมายังค่ายฯ ด้วยตนเอง
   ทั้งนี้ทางโครงการฯจะสนับสนุนทุนเดินทางดังนี้
   นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภาคใต้ ยกเว้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับทุน 300 บาทต่อคน และสำหรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภาคอื่น ๆ ได้รับทุน 1,500 บาทต่อคน
  
   ทั้งนี้ทางค่ายมีกิจกรรมต่างๆมากมาย  เช่น  เรียนรู้การประกอบการทางการเกษตรจากชุมชน ในนครศรีธรรมราช  กิจกรรมชายหาด  และกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจทางการเกษตร
  
   ผู้ที่สนใจสามารถ สมัครได้ จนถึง วันที่  27   กุมภาพันธ์  2558 รายละเอียดสามารถดูได้ที่ http://agricampagri.wu.ac.th/agricamp  หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่  https://www.facebook.com/agricamp.wu


หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ