Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์

โพสต์ 11 ม.ค. 58 19:28  Jakkapan Satmunee My.ID  533
  •  ประเภท : Event
  •  ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, ปวช. / ปวส.


 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์  จ.นครราชสีมา  
เปิดรับนักศึกษาภาคปกติ - ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2558

เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  มอบโควตาพิเศษมากกว่า 13 สาขาวิชา เช่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์  โควตารับตรง   จำนวนสาขาวิชาละ  40 คน
             สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์  

คณะบริหารธุรกิจ  โควตารับตรง    จำนวนสาขาวิชาละ  40  คน      
             สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.)
             สาขาวิชาการจัดการ  
             สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
             สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจีสติกส์  
             สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
             สาขาวิชาการจัดการงานโรงพยาบาล  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โควตารับตรง   จำนวนสาขาวิชาละ 100 คน
             สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                 -  สาธารณสุขชุมชน  
                 -  อนามัยสิ่งแวดล้อม
                 -  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะศิลปศาสตร์  โควตารับตรง   จำนวนสาขาวิชาละ 100 คน
             สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)


นักศึกษาที่สมัครเรียนรอบโควตาจะได้รับสิทธิ์และสวัสดิการ   ดังนี้


             - ได้รับชุดอุปกรณ์การแต่งกาย  คนละ  1ชุด ฟรี
             - สิทธิอยู่หอพักฟรี 1 ปีการศึกษา (มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบ)
             - นักศึกษาเลื่อนขั้นขึ้นชั้นปีที่ 2   ในภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาจะได้รับโน๊ตบุ๊ก ฟรี คนละ 1 เครื่อง
             - นักศึกษาจะได้สิทธิ กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาลตลอดหลักสูตร 4 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ภคพร  บุญสมศรี  อาจารย์จักรพันธ์  สาตมุณี
หรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)  093-480-4455,098-590-7494

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ