Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

สถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดติวความถนัดฟรี

โพสต์ 16 ม.ค. 58 12:19  conaki09 My.ID  586
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 16 ม.ค. 2558 - 21 ม.ค. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย


 สถาปัตย์ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดติวความถนัดฟรี
      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรม
สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่สนใจรับการอบรมทักษะการวาดเส้นและความถนัดทางสถาปัตยกรรม
จำนวน ๕๐ ที่นั่ง
ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ อาคาร ๖ ชั้น ๓ ห้อง ๖๓๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ศูนย์โชติเวช (ทางเข้าวัดเทวราชกุญชรวร วิหาร) เลขที่ ๑๖๘ ถนนศรีอยุธยา
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่
อ.กรณ์พงศ์ หัวหน้างานบริการวิชาการ มือถือ ๐๙๕ ๗๖๔ ๖๐๒๓
หมวด ค่าย
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ