Dek-D.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของ
ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่
ยอมรับ

L o a d i n g . . .

รับตรง พยาบาล สวนสุนันทา 58

โพสต์ 23 ม.ค. 58 23:32  สุรศักดิ์ มุลศรีสุข  1,719
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 12 ม.ค. 2558 - 16 เม.ย. 2558
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมัธยมปลาย, เด็กมหา'ลัย


 รับตรง พยาบาล สวนสุนันทา 58
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
ปีการศึกษา 2558
*** วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ***
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2558

คุณสมบัติ
1. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
3. มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งงร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือมีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
4. มีน้ำหนักตัวสัมพันธ์กับส่วนสูง
5. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกสาลพิพากษาถึงขันจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
6. มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วน ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการกำหนด

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 16 เมษายน 2558 เวลา 08.30-15.30 น. สมัครด้วยตัวเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3

หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ(ตั้งแต่ 5 เทอม ขึ้นไป)
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 400 บาท
- ค่าใบสมัคร 200 บาท

หมายเหตุ

ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 37 ชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 160 -1370-1

https://www.facebook.com/Nurse.ssru
ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ